Samorzad Szkolny Szkoły Podstawowej pod opieką pani Alicji Witas działał w tym roku szkolnym bardzo prężnie. Konkursy, imprezy czy zbiórki charytatywne to tylko niektóre z ich tegorocznych przedsięwzięć. W poniższym linku podsumowujemy ich pracę.

WRZESIEŃ:

–                   Już w połowie września przeprowadzono w Szkole Podstawowej wybory na opekuna Samorządu Uczniowskiego. W Wyniku wyborów nowym opiekunem została pani mgr Alicja Witas.

–                   30 września wśród uczennic naszej szkoły ogłoszono plebiscyt na „Najsympatyczniejszego Chłopaka naszej szkoły”. Okazał się nim być Bartek Gawęda z klasy VIB. Gratulujemy.

 

PAŹDZIERNIK:

–                   W październiku została przeprowadzona kampania wyborcza i demokratyczne wybory do Samorządu Szkolnego SP, przewodniczącą została Wronika Surma z klasy VIB.

–                   Na pierwszym zebraniu SU dokonano podziału na sekcje (porządkowa, charytatywna, dekoracyjna i informacyjna) i opracowano poszczególne zadania tych sekcji.

–                   Samorząd Uczniowski SP ogłosił całoroczny konkurs „Super Klasa”:

1. Konkurs na Super Klasę prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski.
2. Głównym celem konkursu jest ukazywanie pozytywnych zachowań młodzieży, promowanie nauki, kultury osobistej i zaangażowania w życie klasy, szkoły, środowiska.
3. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Szkoły Podstawowej.
4. Konkurs trwa cały rok szkolny, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej – podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
5. Każda klasa zbiera w ciągu całego roku szkolnego punkty wg regulaminu.

 

LISTOPAD:

–                   Konkurs plastyczny „Co rozumiesz przez słowo dobro?”
„Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą” / Konfucjusz /. Przedstawienie „dobra” rysunkiem, wydaje się trudne, wręcz niemożliwe. Uczniowie naszej szkoły poradzili sobie jednak doskonale. Prace przedstawiały ludzi pomagających sobie wzajemnie. Bardzo sugestywną pracą wykazały się dzieci z klas młodszych, gdzie mała dziewczynka ochrania parasolem swojego staruszka dziadka.

–                   Zbiórka artykułów szkolnych i higienicznych dla dzieci z domu dziecka w Kętach

Bogactwo to słowo, które ludziom najczęściej kojarzy się z dobrobytem, z posiadaniem wielu dóbr materialnym, a także – wachlarzem możliwości, które ono daje. Wydaje się jednak, że użycie określenia „bogaty” przez błogosławionego Jana Pawła II niesie inne znaczenie; o wiele głębsze i bogatsze w treści od tego, które przychodzi na myśl jako pierwsze skojarzenie.
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” – słowa te wydają się pozornie być sprzeczne. Wszakże bogactwo to właśnie posiadanie, opływanie w różnego rodzaju dobra, możliwość korzystania z nich bez umiaru. Ojciec Święty twierdzi, że wyrzeczenie się części z nich – a więc dawanie – ubogaca człowieka bardziej niż zdobywanie kolejnych.
Na apel Samorządu Uczniowskiego odpowiedzieli Rodzice i ich dzieci. W ciągu jednego miesiąca opekun SU 4-krotnie zawoził dary dla dzieciaków: były tam zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, pisaki, mnóstwo artykułów higienicznych a nawet perfumki dla dziewcząt. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom.

 

GRUDZIEŃ

–                   Góra Grosza

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja „Góra Grosza” organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy, m. in. licytacje, przedstawienia. Akcja uświadamia, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości moogą stworzyć ogromny fundusz. Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie. Góra grosza poza efektem wychowawczym ma także charakter konkursowy. Razem zebraliśmy 476 złotych. Tą drogą pragnę podziękować wszystkim uczniom i ich Rodzicom za udział w naszej akcji.

Opiekun SU SP Alicja Witas

DYPLOM

–                   Konkurs plastyczny pt. „Witaj, Święty Mikołaju”

Na początku grudnia odbył się zorganizowany przez Samorząd Uczniowski konkurs plastyczny pod hasłem „Witaj, Święty Mikołaju”.
Jego przedmiotem było wykonanie tematycznej pracy plastycznej (dowolną techniką), a celem, wprowadzenie uczniów w wyjątkowy, świąteczny nastrój oraz dostarczanie radosnych wrażeń poprzez umożliwienie im osiągnięcia sukcesu. Każda klasa oddała p jednej pracy. Wszystkie prace zachwyciły organizatorów konkursu. Komisja konkursowa miała ogromny problem z wyłonieniem laureatów. Prace oceniono zarówno za walory plastyczne, jak i za ich samodzielne wykonanie oraz zgodność z tematem konkursu.

–                   Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

W poniedziałek 07.01.2013 r. w naszej szkole, został rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs na „Najładniejszą dekorację świąteczną” sal lekcyjnych. Konkurs, zorganizowany przez samorząd szkolny i jego opiekuna, ogłoszono przed Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie klasy szkoły podstawowej IV-VI oraz klasy I – III wzięły w nim udział. Uczniowie mieli za zadanie udekorować swoją salę lekcyjną w sposób zgodny z tematem.
Rozstrzygnięciem konkursu zajęła się komisja Samorządu Uczniowskiego SP.   Członkowie komisji oceniali dekoracje uwzględniając zgodność z tematem, pomysłowość i wykonanie. Klasy zaskoczyły urokiem i starannością wykonania swoich dekoracji. Ocena i wybór był niezmiernie trudny.

–                   „Mikołajkowy kiermasz”

Mikołajkowe kartki z cukierkiem… można je było zakupić w cenie 50 groszy i obdarować wybraną osobę. Oprócz tego członkowie Samorządu Uczniowskiego SP obdarowali słodką niespodzianką wszystkich pracowników szkoły.

 

STYCZEŃ

–                   „Kolorowy Dzień”

W Szkole Podstawowej Samorząd Uczniowski zorganizował „Kolorowy Dzień”. Uczniowie na tę okazję wybrali ze swoich szaf kolorowe spodnie, spódnice, bluzki i buty oraz barwne dodatki i przyszli w nich do szkoły.
W tym dniu w klasach i na szkolnych korytarzach królowały wszystkie barwy tęczy.

–                   Konkurs plastyczny „Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem?”

Pragnąc uwrażliwić i wychowywać dzieci i młodzież w szacunku dla wartości rodzinnych oraz zwrócić uwagę na ogromną rolę dziadków w życiu człowieka, Samorząd Szkolny SP postanowił nadać znaczenie Dniu Babci i Dziadka.
OgłoszonoKonkurs Plastyczny „Co najbardziej lubię robić z Babcią i Dziadkiem.”
Celem konkursu plastycznego było wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku dla wartości rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę babć i dziadków w życiu człowieka.
Prace wykonane były różnymi technikami, poruszały różne zagadnienia, ale… z każdej z tych prac wyłaniał się jeden i ten sam obraz: wielka miłość dziadków i ich wnucząt.

 

LUTY:

–                   Konkurs plastyczny „Czym jest dla mnie przyjaźń?”

Na gazetce Samorządu Uczniowskiego SP pojawiły się prace konkursowe „Czym jest dla mnie przyjaźń?” To kolejny międzyklasowy konkurs plastyczny z okazji „Walentynek”.

–                   Poczta walentynkowa

OGŁOSZENIE:

Już 14 lutego Walentynki! Z tej okazji w naszej szkole, jak zwykle w tym czasie, zorganizowana zostanie Skrzynka Walentynkowa. Do 19 lutego uczniowie będą mogli wrzucić do niej listy z życzeniami do wybranych przez siebie osób ze szkoły. Warunek jest jeden – Życzenia mają być miłe i estetyczne. Aby ułatwić dostarczenie Waszych kartek do adresatów prosimy pamiętać o napisaniu podstawowych informacji t.j. imienia, nazwiska oraz klasy odbiorcy Waszej pocztówki. Od środy 24 stycznia podczas długiej przerwy obok sekretariatu można będzie kupić kartki walentynkowe. W tym roku pieniądze ze sprzedaży kartek zostaną przekazane na wybraną przez SU akcję. Kartki zostaną rozdane (ze względu na ferie) 20 lutego podczas jednej z lekcji.
14 luty to wyjątkowy dzień dla wielu ludzi. Również Samorząd Uczniowski SP pamiętał o dniu zakochanych organizując tak zwaną pocztę walentynkową. Cała zabawa polegała na tym, że do specjalnie przygotowanego pojemnika, który pełni funkcję pocztowej skrzynki, uczniowie wrzucali kartki walentynkowe. Wyznaczone osoby, które pełnią funkcję listonoszy walentynkowej poczty, zebrały korespondencję i w dniu 14 lutego rozniosły je ich adresatom. Taka poczta walentynkowa ma być dla uczniów pewnego rodzaju urozmaiceniem szkolnej codzienności. Wielu z nas, przeżywało swoje pierwsze zauroczenie właśnie w kimś, kto chodził do tej samej szkoły. Szkolne walentynki i organizowana poczta może okazać się świetnym pomysłem na wyznanie swoich uczuć. Na wypisanej walentynce nie trzeba oczywiście się podpisywać, może być ona również wysłana w formie anonimu.

MARZEC:

–                   Konkurs na najładniejszą wycinankę ludową

Oskar Kolberg – kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie – utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał on, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu Polski. Kolbergowska dokumentacja, tak pod względem ilościowym, jak i koncepcyjnym, nie ma precedensu w ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to już tytuł serii: Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni muzyka i tańce.
Samorząd Uczniowski SP w nawiązaniu do Roku Kolberga ogłosił kolejny konkurs – na najładniejszą wycinankę ludową.


Oprócz konkursu plastycznego zorganizowana była „Gala Piosenki Biesiadnej”, w czasie której wszyscy się świetnie bawili.

KWIECIEŃ:

–                   Sprawozdanie z Konkursu Ekologicznego

Szkoła Podstawowa w Łękach gościła uczestników Gminnego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego o Puchar Dyrektora Szkoły pod Patronatem Burmistrza Gminy Kęty. Do konkursu przystąpiło 8 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych naszej gminy.
Konkurs przebiegał z godnie z regulaminem. Uczniowie odpowiadali na 19 pytań przygotowanych przez nauczyciela przyrody z Łęk. Dzieci wykazały się szeroką wiedzą z ekologii, o parkach narodowych, znajomością zwierząt i roślin chronionych w Polsce, umiejętnością posługiwania się przyborami przyrodnika. Po bardzo zaciętej i wyrównanej rywalizacji zwyciężyła i zdobyła puchar Szkoła Podstawowa nr 1 z Kęt (52 pkt.). Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Bulowic (51 pkt.). Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali medale, a wszyscy pozostali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie. Nagrody wręczał uczniom pan burmistrz Krzysztof Olejak, który zaszczycił konkurs swoją obecnością.
Naszą szkołę reprezentowali: Julia Wysogląd, Maria Wysogląd i Grzegorz Golec. Uczniów przygotowała do konkursu pani Alicja Witas.

–                 Konkurs na „Najśmieszniejszego Zająca Wielkanocnego”

Samorząd Szkolny SP ogłosił kolejny konkurs, na który wpłynęło bardzo wiele prac. Jak zwykle pomysłowość przeszła wszelkie oczekiwania. Klasy Szkoły Podstawowej nadal dzielnie walczą o każdy punkt w rocznym Konkursie „Super Klasa”.
Dlaczego w bogatej symbolice Świąt Wielkanocnych pojawia się zając? To sympatyczne zwierzątko znajdujemy na kartkach z życzeniami wielkanocnymi, dzieciom kojarzy się z podarunkami, które przynosi. Co sprawiło, że tak mocno związano zająca w tradycji chrześcijańskiej ze Świętami Wielkanocnymi? Zabytki dawnej sztuki chrześcijańskiej przedstawiające zająca wraz z motywem winnego krzewu wskazują na związek z Eucharystią, życiem wiecznym i zmartwychwstaniem. Dodatkowo relację do Chrystusa uwidacznia podobieństwo słowne w języku greckim, gdzie na określenie zająca używa się słowa Lagos, które oznacza Boże Słowo — Chrystusa. Druga połowa XVIII wieku przyczyniła się znacząco do rozpropagowania symbolu wielkanocnego zająca. Stało się to za sprawą coraz to popularniejszych kartek pocztowych, wysyłanych wraz ze świątecznymi życzeniami. Motywy dekoracyjne tych kartek nie zawsze były religijne, często czerpały elementy z otaczającej przyrody. Później do tych symboli dołączono lub je zastąpiono elementami bardziej teologicznymi. Dziś bogactwo symboli przedstawianych na wielkanocnych kartkach jest jeszcze większe i obejmuje elementy mniej lub bardziej związane z interpretacją, wyrażającą radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

–                Zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki dla Olafa

PODZIĘKOWANIE OD RODZICÓW
PODZIĘKOWANIE OD STOWARZYSZENIA