ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs odbędzie się 2.04.2012r.

Organizatorzy:

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Bulowicach

Parafia Świętego Wojciecha w Bulowicach

Rada Rodziców przy ZSP w Bulowicach

Palmy przynosimy do ZSP w Bulowicach. Szczegóły w regulaminie konkursu. REGULAMIN

Tak było w zeszłym roku:

[st]

[/st]

Regulamin konkursu na:

PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu na prezentację  palmy wielkanocnej jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bulowicach, Parafia Świętego Wojciecha w Bulowicach oraz Rada Rodziców przy ZSP w Bulowicach

2. Celem konkursu jest

 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
 • Integracja społeczności lokalnej.

3. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

Najciekawsze palmy oceniane będą w 2 kategoriach

 • zespołowej
 • indywidualnej

I KATEGORIA (zespołowa)

W konkursie biorą udział palmy wykonane przez dzieci i młodzież w grupach liczących nie więcej niż 3 osoby.

II KATEGORIA (indywidualna)

Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież przedszkolna i szkolna, które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej.

4. Warunki udziału:

 • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
 • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • zgłoszenie palmy do konkursu  w podanym niżej terminie

5. Miejsce i termin składanie prac: 2 kwietnia 2012r. do godz. 13.00 w ZSP w Bulowicach

6. Prace powinny być oznaczone  metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika (uczestników), klasa

7. Ocena prac:

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  – gotowe palmy wielkanocne,
  – wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję składającą się z organizatorów. Wszystkie prace zostaną oznaczone numerami i wyeksponowane w ZSP w Bulowicach.
 • Oceny prac dokona komisja w dniu 02.04.2012r. o godz. 14.00. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce w kategorii indywidualnej oraz I, II, III miejsce w kategorii grupowej)
 • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

8. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą dzieci, młodzieży i uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.