Również Samorząd Uczniowski SP pod opieką pani Anny Adamus zorganizował szkolną zbiórkę dla schroniska dla zwierząt OTOZ Animals w Oświęcimiu. W dniach 11-18 grudnia 2015 r. zebrano kilka worków karmy dla psów i kotów, miski na jedzenie, koce, zabawki oraz środki czystości.
Za wszystkie dary bardzo dziękujemy!

SamorzadZbiorkaDlaSchroniska