Na przełomie listopada i grudnia 2015r. Samorząd Uczniowski zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na rzecz ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jej celem było zebranie pieniędzy dla dzieci będącej w trudnej sytuacji życiowej i umożliwienie im godnego dorastania w rodzinie własnej lub zastępczej. Zebraliśmy łącznie 347,24 zł.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za włączenie się do akcji!

hdr

hdr