WAŻNE: Zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w obowiązującymi w ZSP Bulowice w czasie egzaminów ósmoklasisty.

Procedury bezpieczeństwa egzamin ósmoklasisty