W dniu 7 grudnia 2013 w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie pracy Spółdzielni Uczniowskich  przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Podczas imprezy zostały  wręczone odznaczenia oraz dyplomy. Spółdzielnia Uczniowska  „Promyk” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach została doceniona za wieloletnie zasługi dla spółdzielczości odznaką Krajowej Rady Spółdzielczości.
„Zaczęło się zwyczajnie, skromnie w małej szafie stojącej w sali lekcyjnej” – tak początki istnienia sklepiku i spółdzielni uczniowskiej wspomina pani Ludwika Smyrak, wieloletnia opiekunka organizacji. Spółdzielnia Uczniowska „Promyk” istnieje z kilkuletnią przerwą od 1959 roku angażując młodzież  w przedsiębiorcze działania,  ucząc  samodzielności, demokracji i współodpowiedzialności, tak potrzebnych potem w dorosłym życiu. Obecnie opiekunem spółdzielni jest pani Anna Jakubowska i  pani Aleksandra Skrudlik. Spółdzielnia Uczniowska „Promyk” działająca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach odgrywa znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży w ich spółdzielczym wychowaniu. Oprócz postaw przedsiębiorczych wyrabiamy również u naszych uczniów postawy proekologiczne. Uczestniczymy w akcjach „Góra Grosza”, zbieranie nakrętek oraz segregacja śmieci. Współfinansujemy nagrody dla wolontariuszy, członków spółdzielni , a także nagrody  w  konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły. Dzięki naszej działalności udało nam się sfinansować zakup aparatu fotograficznego dla szkoły, sprzętu sportowego, strojów dla zespołu tanecznego, książek do biblioteki oraz opłacenie domeny internetowej szkoły.
Cieszymy się że zadania które zrealizowała Spółdzielnia Uczniowska „Promyk” przez te wszystkie lata zostały zauważone i docenione,  mamy również nadzieję że jeszcze wiele nowych wyzwań przed nami. Najważniejszym jednak elementem w działalności spółdzielni  to możliwość rozwijania u dzieci i młodzieży umiejętności dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy, a przede wszystkim zespołowej pracy i zbiorowej zaradności.

Aleksandra Skrudlik

opiekun SU „Promyk”