Grupa „Biedronki” – rok szkolny 2016/2017

Wasze Panie – p. Marysia, p. Ula, p. Kasia i p. Inka


Ognisko na stadionie LKS

W dniu 14 czerwca dzieci ze wszystkich grup zerówkowych wybrały się na stadion LKS w Bulowicach. Na nasze szczęście pogoda nam sprzyjała i nasza wycieczka odbyła się planowo. Razem piekliśmy kiełbasy oraz spędzaliśmy czas na wspólnej zabawie na całym obiekcie stadionu LKS. Miło spędzony czas pozwolił nam na przeżycie jednych z ostatnich chwil we wspólnym gronie.


Wesoły Krakowiak

Krakowiak – taniec ludowy Krakowiaków w żywym tempie, w takcie 2/4, z charakterystycznymi rytmami synkopowymi. Stał się, obok poloneza, mazura, oberka i kujawiaka, tańcem narodowym. To już piąta edycja „Wesołego Krakowiaka” w Domu Kultury w Kętach. Kingusia i Nikoś świetnie odegrali też swoje role w inscenizacji „Hej na krakowskim rynku”. Wszystkim występującym i ich rodzicom serdecznie dziękujemy.


Piknik rodzinny

3 czerwca, w piękny, słoneczny sobotni dzień Biedronki świetnie zaprezentowały się wszystkim obecnym na pikniku w swoim występie „Suknia kolorowa”. Dziękujemy za przybycie i doskonałą zabawę!


Dzień Dziecka

1 czerwca jak co roku Biedronki obchodziły Dzień Dziecka.  Z okazji tego dnia dzieci spędziły cały dzień na zabawie. Miłą niespodzianką były słodycze i balony, które dzieci otrzymały. Korzystając ze słonecznej pogody dzieci spędziły miły i aktywny czas na placu zabaw, który znajduje się przy budynku szkoły oraz upiększały chodnik wokół szkoły malując go kolorową kredą. Dzień upłynął w przyjaznej i miłej atmosferze.


CZERWIEC

Tematy tygodnia:
1. Uśmiech dzieci.
2. Podróże.
3. Lato.
4. Wyruszamy w świat.

Cele ogólne:
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową.
Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego.
Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją Rzecznika Praw Dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.
Kształtowanie nawyków czytelniczych. Zapoznanie z instytucją biblioteki i zawodem bibliotekarza.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Zapoznanie z numerami alarmowymi oraz schematem zawiadamiania służb ratowniczych.
Rozbudzenie zainteresowania historią odkryć geograficznych oraz ich skutkami.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wyjaśnienie pojęcia homonim. Wyszukiwanie przykładów homonimów.
Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
Utrwalenie znajomości różnych sposobów mierzenia długości.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi: zamek, hamak.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

PIOSENKA:
„Piosenka na kolorowe lato”
Przyszło do nas lato,
kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Będziemy po łące
biegać na bosaka.
Razem z żabką zieloną
przez kałuże skakać.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.
Przyszło do nas lato,
pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką
zamek z piasku.
Będziemy motyle
gonili po łąkach.
Policzymy ile kropek
ma biedronka.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.

WIERSZ:
„UMÓWMY SIĘ NA SPOTKANIE”
W tej naszej grupie,
jak we wszystkich grupach,
nie brak wiercipięty
nie brak ananasa.
Mamy parę gaduł
i spóźnialskich furę
oraz tych ,co piszą 
jak kura pazurem.
Ktoś się nieraz w szatni
rozpycha łokciami
więc się pani martwi
aż wzdycha czasami.
Ale kiedyś z nami 
skończą się kłopoty
Już my wszyscy panią
Przekonamy o tym.
Niech pani nie myśli,
Że to puste słowa,
bo dziś między nami
stanęła umowa.
Gdy tylko od dzisiaj
lat dwadzieścia minie,
wszyscy się u pani
zjawimy w gościnie!


Dzień Mamy i Taty

W poniedziałek 29.05.2017 w godzinach popołudniowych dzieci z grupy Biedronek obchodziły uroczyście Dzień Mamy i Taty. Program artystyczny przygotowany przez nauczycielki i dzieci w sposób szczególny pokazał, jak dzieci bardzo kochają swoich rodziców. Pomimo wielkiego stresu dzieci rodzice byli bardzo wzruszeni ich przedstawieniem. Po zakończonym występie dzieci wręczyły swoim rodzicom upominki, aby pamiętali o tym ważnym dniu.


Czyste powietrze

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.


Wycieczka do Stryszawy

15 maja wybraliśmy się do Stryszawy, aby zwiedzić Muzeum Zabawek Drewnianych. Dzieci najpierw słuchały historii na temat tego, jak dawniej powstawały zabawki i jakie one były. Dzieci miały do dyspozycji kącik zabaw, w którym mogły spróbować jak działają drewniane zabawki. Następnie otrzymały drewniane koniki, które miały ozdobić farbami akrylowymi w taki sposób, w jaki tylko chciały. Sprawiło to im dużo radości. Kolejną atrakcją było wyjście do ogrodu muzeum, w którym znajdowały się zabawki drewniane, które dzieci wykorzystały do szalonej zabawy. Na koniec naszej wycieczki zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, aby nie zapomnieć tego wspaniałego miejsca.


Dzień Strażaka

10 maja dzieci z grupy Biedronek wraz z innymi grupami przedszkolnymi wybrały się świętować Dzień Strażaka wraz ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach. Dzieci uczestniczyły w pokazie stroju strażackiego używanego podczas pożarów. Zapoznały się również ze sprzętem do gaszenia pożarów. Strażacy zaprezentowali dzieciom specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu są w stanie wydobyć człowieka, który jest zakleszczony w samochodzie. Zostaliśmy zapoznani w jaki sposób należy przetransportować ranną osobę na desce bezpiecznie do szpitala. Dzieciom na pamiątkę zostały zrobione zdjęcia w wozie strażackim oraz ze strażakami.


MAJ

Tematy tygodnia:
1. Wycieczka po Polsce.
2. Wiosenny koncert.
3. Woda.
4. Dzień mamy i taty.

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
Zapoznanie z ekosystemem łąki.
Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n oraz wyrazami podstawowymi:komary, nos.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

Wiersz:
„Na łące”
Ela Pasławska
Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:
są tam stokrotki białe
i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.
Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:
są krety czarne, co kopią kretówki
i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki
i różne inne zwierzaki…
Na łące, na łące, lata owadów tysiące:
są tam motyle różnokolorowe,
w paseczki i kropeczki,
po kwiatach skaczą pszczółki,
które w chowanego bawią się
i śpiewają sobie tak:
„La, la, la, jestem pszczółka pracusia,
La, la, la, jestem pszczółka pracusia…”
Nad łąką, nad łąką
świeci żółte słonko,
latają tam ptaszki:
jaskółki i sójki i małe kukułki.
Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.
I jeszcze na tej łące
jest zielonych potworów tysiące!
Mają oczy takie duże,
a nóżki jak serdelki.
Siedzą sobie cicho w trawie,
lub rechoczą tak:
„Re-re kum, kum. Re-re kum, kum…”

„Powiewa flaga”
Cz. Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka:
„Rosną sobie kwiatki”
Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
Maki, chabry i goździki pachnące.
Maki, chabry i goździki pachnące.
La la…
Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
La la…
Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
Uściskamy, upieścimy bez miary.
Uściskamy, upieścimy bez miary.
La, la…


DZIEŃ FLAGI

W piątek, tj. 28 kwietnia obchodziliśmy Święto Flagi. Została przygotowana gazetka opisująca dni 1, 2 i 3 maja, aby wprowadzić dzieci w tematykę zajęć. W rozmowie dzieci opowiadały, co kojarzy im się z naszym krajem i jakie symbole narodowe znają. Następnie samodzielnie malowały farbami przygotowane wcześniej flagi na odpowiednie kolory, czyli biały i czerwony. Na znak pokoju w naszym kraju dzieci wycięły gołąbka pokoju i umieściły go na środku flagi Polski. Dzieci zapewne do końca dnia zapamiętały te zajęcia, ponieważ w nagrodę za dobre zachowanie zostały pomalowane w biało – czerwone flagi na ich twarzach.


„WESOŁA WIELKANOC U BIEDRONEK”

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko, rozkwita w słońca blasku
i wielka miłość rośnie w nas, miłość do ludzi do przyrody w zielone każdy z wiosną gra, zima
już poszła spać do morza lecz w naszym sercu radość trwa…”

Gdy wiosna zagościła już w naszym przedszkolu, zaczął się czas tworzenia świątecznych dekoracji. Dziękujemy za obecność i życzymy Wesołych Świąt!


DZIEŃ ZIEMI

W dniu 26 kwietnia Biedronki obchodziły Dzień Ziemi. Z tej okazji wszyscy ubrali się w kolory symbolizujące naszą planetę, czyli zielony i brązowy. Dzieci nauczyły się w jaki sposób i za pomocą jakich rzeczy należy segregować śmieci oraz jak dbać o Ziemię. Następnie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, która symbolizuje ich otwartą postawę na chęć ochrony natury, czyli całej planety Ziemia. Biedronki złożyły również uroczystą przysięga, której hasłem przewodnim było: szanuj i chroń przyrodę. Po dniu pełnym niespodzianek dzieci na zakończenie opowiadały jak będą dbać o Ziemię.


Śniadanie Biedronek

Podstawowym celem śniadania jest dostarczenie energii potrzebnej do rozruszania ciała i umysłu. Badania dowodzą, że dzieci, które nie jedzą śniadań osiągają gorsze wyniki w nauce, bo są mniej skoncentrowane na zajęciach. Jedzenie regularnych zdrowych śniadań zapobiega ponadto otyłości, poprawia odporność i zwiększa chęci do działania. Kiedy nie zjemy śniadania po długiej nocnej przerwie, organizm nastawia się na „tryb oszczędny” – stara się pracować jak najwolniej, by zaspokoić bieżące potrzeby organizmu. Zaczynając dzień od solidnej dawki zdrowej energii dajemy organizmowi sygnał, by zaczął działać na pełnych obrotach. Każdy kolejny regularny posiłek nakręca metabolizm na cały dzień, co ma ogromne znaczenie zarówno dla ciała jak i dla umysłu. Dlatego życzymy Biedronkom codziennie smacznego!


KWIECIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Zdrowie na wiosnę.
2. Wielkanoc.
3. Wiosna na wsi.
4. Dzień Ziemi.

Cele ogólne:
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego i utworów muzyki poważnej oraz wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Kultywowanie tradycji i obrzędów związanych ze świętem Wielkiej Nocy.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami narzędzi ogrodniczych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: odpady, recykling, segregacja odpadów, kompostownik.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia oraz rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby zero w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby zero – cyfrą 0.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek: c, w, ł oraz wyrazami podstawowymi: cebula, worek, łapa.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów i zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

WIERSZ:
„TYLKO NIC NIE MÓWCIE KROWIE”
Nabiał – produkt smaczny zdrowy.
Dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie!
Jak się krowa o tym dowie, to się jej przewróci w głowie
I gotowa narozrabiać… I przestanie nabiał dawać,
Czyli: masło, mleko, sery
I śmietankę na desery!
No i jajka. Co ja baję?
Przecież jajka kura daje.
Tylko nic nie mówcie kurze!
Niech je znosi jak najdłużej!
Bo jak o tym się rozgłosi…
To przestanie jajka znosić.

ZABAWA Z PIOSENKĄ
TANIEC KACZUSZEK
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa
A kuperek kręci się :
Kwa, Kwa, Kwa, Kwa,
A kuperek kręci się :
Kwa, Kwa, Kwa, Kwa
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja Ci rączkę dam
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja Ci rączkę dam

MASAŻYK Z WIERSZYKIEM „KONIK”
Biega źrebaczek po łące
(opukujemy plecy dziecka opuszkami palców)
wąchając kwiatki pachnące.
Tu rosną stokrotki, maki,
a tu kolorowe bratki
(poszczypujemy w różnych miejscach)
Podchodzi klacz ,jego mama
(kroczymy po plecach palcami)
nosem go lekko dotyka.
(lekko naciskamy jednym palcem)
Konik do mamy się śmieje
i dalej po łące bryka.
(skoki nadgarstkami i palcami)
Potem wieczorem w stajence
do mamy tuli się blisko,
(przytulamy się do dziecka)
układa się do snu na sianie
i chrapie jak wielkie konisko
(naśladujemy chrapanie)

PIOSENKA:
„Pisanki”
sł. Krystyna Różecka
muz. Franciszka Leszczyńska
Pisanki, pisanki jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe.
Na nich malowane bajki pisankowe.
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.


TEATRZYK WILK I ZAJĄC

24 marca nasi koledzy ze szkoły podstawowej zaprosili nas na przedstawienie. Pod kierunkiem pani J. Kliś wystawili piękną bajkę z morałem „Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać”. Gratulujemy wszystkim aktorom świetnego występu i z niecierpliwością czekamy na kolejny 🙂


Teatr iluzji

Takich czarów i zabawy jeszcze w naszym przedszkolu nie było. A działo się, działo! Pan iluzjonista pokazywał dzieciom przeróżne sztuczki magiczne. Niekiedy pomagały w czarowaniu dzieci. Do swoich magicznych sztuczek iluzjonista zapraszał chętne dzieci, które pod jego okiem czarowały i …bardzo się temu dziwiły. Biedronki z zapartym tchem oglądały występy iluzjonisty. Pokazowi czarów i magicznych sztuczek towarzyszyły śmiech, ciekawość, zaskoczenie i gromkie brawa. Spektakl iluzjonistyczny był świetną atrakcją, chwilą relaksu i doskonałą zabawą dla naszych przedszkolaków.


Powitanie wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie z sobą budząca się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. Nie zabrakło też prac plastycznych dotyczących pierwszych zwiastunów: zarówno kwiatów, roślin jak również ptaków. Pani Wiosna zawitała do przedszkola. Dzieci śpiewały dla niej piosenki. Nie zabrakło też okazji do wspólnej zabawy. Witając nowa porę roku zorganizowałyśmy w przedszkolu „Dzień Zielony”.  Dzień ten był okazją do tego, by uzmysłowić naszym milusińskim, jak wiele korzyści czerpiemy z  obcowania z naturą. Dzieci w tym dniu ubrane były w stroje zielone. Dzień ten był inny niż wszystkie. Dostarczył dzieciom wielu wrażeń, samodzielnych doświadczeń i satysfakcji z samodzielnie przygotowanego dnia.


Siedem Życzeń

„Siedem Życzeń” Teatrzyku Skrzat wprowadziło Biedronki w wesoły nastrój, co pomogło im we wspólnym spełnianiu życzeń. Tym razem zapraszam Was do galerii:


„Przepis na ładną pogodę”

Biedronki w dniu 06.03.2017 r. pojechały autokarem do teatru „Na dłoni” na musical „Przepis na ładną pogodę”. Po zajęciu miejsc z niecierpliwością oczekiwały na rozpoczęcie spektaklu. Niespodzianką budzącą poruszenie dzieci było pojawiające się światło UV na widowni i kolorowe paski materiałów tworzących tęczę, które dzieci łapały w ręce i najchętniej zatrzymałyby je na zawsze. Radości i śmiechu w trakcie oglądania było wiele, a dzieci wyszły z teatru z uśmiechem na buzi.


MARZEC

Tematy tygodnia:
1. Przedwiośnie
2. W marcu jak w garncu
3. Z głową w chmurach
4. Moje ciało

Cele ogólne:
Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów i zjawisk przyrodniczych na podstawie ilustracji.
Zapoznanie dzieci z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
Wyjaśnienie i zrozumienie pojęć:pasieka, plaster miodu, truteń, przysłowie, Księżyc, gwiazdy, Słońce.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, s, g (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi: ul, statek, gra.
Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
Opanowanie nazw kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski.
Nabycie wiedzy o zwyczajach pszczół.
Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez poszerzanie wiedzy o bakteriach i wirusach, kosmosie, Układzie Słonecznym.
Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
Niwelowanie lęku przed dentystą i uświadomienie konieczności kontrolowania stanu jamy ustnej.
Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew przy piosenkach:Wkrótce wiosna, Kosmiczna wyprawa, Witaminki, witaminki.
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno – tanecznych.
Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych i nauki prostego tańca – trojaka.
Wdrażanie do uważnego słuchania muzyki poważnej, określania jej nastroju i łączenia z ilustracją.
Ćwiczenie analizatora słuchowego podczas określania źródła dźwięku i kierunku, z którego pochodzi.
Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, szacowania, klasyfikowania oraz ustalania równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary.
Nabywanie umiejętności posługiwania się techniką stemplowania i rozdmuchiwania przez słomkę podczas tworzenia prac plastycznych.
Nabywanie umiejętności rozróżniania barw podstawowych i pochodnych.
Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Piosenka:
„Gimnastyka”
A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

„Idzie do nas wiosna”
Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:
Ref.Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech..
Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany
I klekocą tak:
Ref.
W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:
Ref.

Wiersz:
Dyzio Marzyciel
Julian Tuwim
Położył się Dyzio na łące,
Przygląda się niebu błękitnemu
I marzy:
„Jaka szkoda, że te obłoczki płynące
Nie są z waniliowego kremu…
A te różowe –
Że to nie lody malinowe…
A te złociste, pierzaste –
Że to nie stosy ciastek…
I szkoda, że całe niebo
Nie jest z tortu czekoladowego…
Jaki piękny byłby wtedy świat!
Leżałbym sobie, jak leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę
I jadł… i jadł… i jadł…”


Bal karnawałowy

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u Biedronek. W dniu balu już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Manów, Batmanów … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Kiedy czas zabawy dobiegł końca Biedronki z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!


Serce dla Przyjaciela

Serce dla Przyjaciela to przede wszystkim czas, w którym okazujemy uczucie tym, których kochamy. I mimo, że jest to przede wszystkich święto tych nieco starszych, to nie można zapomnieć o Biedronkach, które również mają potrzebę miłości i chcą się nią dzielić z innymi. Serca cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci. Biedronki z wielką radością wycinają papierowe serca i wykonują walentynkowe laurki. Każdy człowiek lubi czuć się kochanym i docenianym. Biedronki też mają swoje pierwsze, przedszkolne przyjaźnie. Warto zatem sprawić, by Biedronki też poczuły wyjątkowy klimat.


LUTY

Tematyka kompleksowa:
1. Karnawałowe zabawy.
2. Zawody.
3. Wynalazki.
4. Ciepło – zimno.

Zamierzenia wychowawcze:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: karnawał, wyspa, rolnik, kombajn, młyn, piekarnia, lawa, erupcja.
Rozbudzenie wrażliwości językowej podczas tworzenia określonych części mowy, zdrobnień, neologizmów i zabaw słowami.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej, przeliczania wyrazów w zdaniu i globalnego odczytywania wyrazów i zdań.
Przygotowanie dzieci do czytania poprzez rebusy słowno-obrazkowe.
Rozwijanie sprawności aparatu słuchowego, narządów artykulacyjnych, małej motoryki.
Przygotowanie dzieci do pisania poprzez kreślenie szlaczków literopodobnych oraz pisanie liter po śladzie i samodzielnie.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek b, r, f, (wielkich i małych, drukowanych i pisanych) oraz wyrazów podstawowych: bal, robot, foka.
Wspomaganie orientacji w schemacie własnego ciała, sali przedszkolnej i określania kierunków na kartce papieru.
Rozbudzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów i doświadczeń badających właściwości magnesu, zjawisko rozszczepienia barw, erupcję wulkanu.
Zapoznanie dzieci z wyglądem globusa i mapy świata oraz określaniem na nich położenia Polski.
Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami poprzez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.
Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli, również nietypowymi.
Wdrażanie dzieci do poszanowania ludzi pracy i uświadomienie roli pracy dla każdego człowieka.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez stwarzanie sytuacji inspirujących do zastanawiania się i wyjaśniania procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.
Wdrażanie do dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Zapoznanie z tekstem, melodią oraz nauka na pamięć piosenek Przedszkolna samba i Furman.
Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych, np. origami, lepienie z masy solnej, pastele.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.
Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania, porównywania liczebności zbiorów i posługiwania się pojęciami: tyle samo, więcej, mniej, najwięcej, o jeden więcej.
Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7 i jej rozkład na czynniki.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania i porównywania długości.

Nasza piosenka:
„Przedszkolna samba”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk
1. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)
2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę…

Nasz wiersz:
„Koki, fale, loki”
W dół i w górę, w dół i w górę,
Taką będę mieć fryzurę!
Kręcić będę nawet rok,
Aby powstał piękny kok!
A najlepsze są te loki,
Co rozchodzą się na boki!


Biały dzień

Chociaż za oknem pogoda wciąż zimowa, to jednak w Bulowicach u Biedronek zrobiło się wyjątkowo biało. Stało się to za sprawą zorganizowanego w Przedszkolu „Białego Dnia”. Dominującą barwą w stroju każdego przedszkolaka była w tym dniu biel. Wszystkie Biedronki z zaangażowaniem brały udział w „białych” zabawach. Był to kolejny dzień pełen radości, niesamowitych wrażeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni w naszym Przedszkolu.


Jasełka dla Babci i Dziadka

Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia. Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują ich nadejścia. W przedszkolu okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka. Maluszki ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.


Wizyta w szopce

Biedronki odwiedziły bożonarodzeniową szopkę z udziałem prawdziwych zwierząt (m.in. kucyka, kozy, gęsi i świnek). Szopka przypomniała nam, jak wyglądały narodziny Jezusa. Wszyscy podziwiali zwierzątka z zachwytem.


PLAN PRACY NA STYCZEŃ

TEMATYKA:
1. NOWY ROK
2. NA ŚNIEGU
3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA
4. SPORTY ZIMOWE

Cele szczegółowe:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek j, k oraz wyrazami podstawowymi jama, kot.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Wdrażanie do radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi rywalizacji i przegranej.
Rozbudzenie zainteresowania historią rodziny.
Utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
Rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Wdrażanie do starannego wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój, aktywizujących układ nerwowy i uwalniających od stresu.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

PIĘKNE ŻYCZENIA:
Życzę Tobie, Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!
Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.

ZIMOWA PIOSENKA:
Zima, zima, zima
pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.
Jaka pyszna sanna,
parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, …
Zasypane pola,
w śniegu cały świat.
Biała droga hen, przed nami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, ..


WIGILIA U BIEDRONEK  

Wigilia – najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający w ludziach ich najlepsze uczucia. W domach uroczyście, dziwnie urokliwie, ale nie tylko w domach. W naszym przedszkolu również. I już tradycyjnie w tym dniu najstarsze przedszkolaki ubrane były w piękne stroje. Wspólnie kolędowały, dzieliły się opłatkiem. Rozmowy przy wigilijnym stole wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną radości, nadziei i życzliwości. Dzieci smakowały barszczyk i inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. Na zakończenie uroczystości Panie złożyły wszystkim świąteczne życzenia. 


WARSZTATY KREATYWNE

Podczas warsztatów mydlarskich Biedronki poznały technikę tworzenia mydełek. Własnoręcznie wykonały kolorowe i pachnące mydełka, nauczyły się komponować kolory, kształty i zapachy, a na koniec pięknie zapakują mydełko, by stało się idealnym prezentem dla babci lub dziadka. Prace wykonane przez Bierdonki stały się ich własnością. Oto kilka zdjęć:


BIEDRONKI W FIGLOPARKU

Trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez drabinek, zjeżdżalni, suchego basenu z kulkami i małpiego gaju. Sala zabaw to propozycja na te dni, podczas których pada deszcz, a temperatura nie sprzyja szaleństwom na placu zabaw pod chmurką. To też świetna propozycja do popołudniowych spotkań z przyjaciółmi. To miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom. Dołożono wszelkich starań, aby każde dziecko czuło się tutaj bezpiecznie i komfortowo. Oto kilka zdjęć z pobytu:


Mikołaj u Biedronek

Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu to jeden z  najbardziej oczekiwanych  przez dzieci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Różnorodne techniki sprawiają, że każda praca jest oryginalna i ciekawa. Oprócz prac plastycznych wszystkie grupy przygotowują piosenkę lub wiersz, które będą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł  dzieci i nie kazał długo na siebie czekać.


Wizyta górnika

5 grudnia w naszym przedszkolu gościliśmy górnika, aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat jego ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy. Górnik przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją spotkania. Górnik wytłumaczył dzieciom, jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika. Oczywiście nasz gość pozwolił dzieciom przymierzyć górnicze czako, może w przyszłości ktoś z nich będzie go nosić naprawdę. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane przez gościa cukierkami.


GRUDZIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Pomagamy sobie nawzajem.
2. Nasi pupile.
3. Przygotowania do świąt.
4. Tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach.

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zwrócenie uwagi na występujące podobieństwa i różnice.
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: mniej, więcej, tyle samo, najmniej, najwięcej.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości.
Utrwalenie pojęcia liczb: cztery, pięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczb cztery, pięć – cyframi: 4, 5.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek d, p oraz wyrazami podstawowymi dom, papuga.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze związane z aktualną porą roku.
Kształtowanie postawy proekologicznej.
Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
Poznanie pracy weterynarza oraz rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych własnoręcznie przygotowanym prezentem.
Zwrócenie uwagi na występowanie takich zjawisk społecznych jak samotność czy bezdomność.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

Wiersz:
WIECZÓR WIGILIJNY
T. Kubiak
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

PIOSENKA:
Świeć gwiazdeczko
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
3. Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2


ANDRZEJKI U BIEDRONEK

Wszyscy wiemy, że Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W odległych czasach wierzono, że dzień 30 listopada otwiera drzwi do nieznanej przyszłości. W dzisiejszych czasach Andrzejki są świetnym pomysłem na wesołą zabawę. Tak bawiły się Biedronki.


DZIEŃ MISIA U BIEDRONEK

Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaki. Często są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek, tak jak m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia. Biedronki ze swoimi milusińskimi na zajęciach brały udział w różnorodnych atrakcjach.


Udział w konkursie ekologicznym „Baw się dobrze”

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wykonały pracę na konkurs ekologiczny organizowany przez serwis internetowy dla dzieci Buliba pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska RP. Praca przedstawia postać ekologiczną w wersji zimowej, która zachęcać ma do korzystania z uroków zimy oraz uprawiania narciarstwa i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rodziców prosimy o głosowanie na naszą pracę na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2016. Głosowanie rozpocznie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 12:00 i będzie trwało do godziny 22:00 dnia 28 listopada 2016 r.


Jaś i Małgosia

Las, który nie jest dzieciom obcy, staje się nagle miejscem zupełnie zaskakującym, pełnym magii, dziwnych spotkań, ale i chwil grozy. Samotność i wyobcowanie w ciemnym lesie to straszna rzecz, ale spotkanie w nim podłej czarownicy, której przysmakiem jest podwieczorek z dzieci, to już przerażające. Jednak kiedy jest się razem, kiedy rodzeństwo połączy siły, to braterska miłość w obliczu trudności może zdziałać cuda. Bo, jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna. Bohaterowie spektaklu pokazali, jak wspierając siebie nawzajem można przetrwać najniebezpieczniejsze przygody.


PLAN PRACY NA LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
1. Jesienią dbamy o zdrowie
2. Listopadowe wieczory z rodziną
3. Zabawy w film
4. Z kamerą wśród zwierząt

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.
Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata.
Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej.
Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
Badanie właściwości figur geometrycznych podczas składania origami i układania tangramów.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

WIERSZ:
Małpa
(Jan Brzechwa)
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle.
Proszę spojrzeć na pawiana,
Co za małpa, proszę pana!

PIOSENKA:
Magia kina
(sł. Agnieszka Frączek, muz. Jerzy Ostrowski)
1. W pobliskim kinie, w jednej sal,
statek kosmiczny ruszył w dal,
gdy w drugiej sali, niedaleko,
mamut w hokeja grał nad rzeką.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina,
i w tym tkwi właśnie kina czar,
więc warto często w kinie bywać,
warto, och, warto! Ze wszech miar!
2. W pobliskim kinie, w trzeciej z sal,
król właśnie wydał wielki bal,
a zaraz obok, tuż za ścianą,
rekin chrup! Chrupał łódź drewnianą.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…
3. W pobliskim kinie, w piątej z sal,
dwa groźne wilki spotkał drwal,
jeden cap! Drwala za ubranie…
Na szczęście tylko na ekranie!
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…


„Przygody Okruszynki małej dziewczynki”

Całe przedszkole obejrzało bajkę „Przygody Okruszynki małej dziewczynki” w wykonaniu aktorów Teatru „Skrzat”. Oto kilka zdjęć jak Biedronkom podobało się przedstawienie.

 


Dzień Kundelka

Mały, duży, czarny czy brązowy, z długą lub z krótką sierścią – nieważne. Każdy z nich obchodził 25 października swoje święto – Dzień Kundelka. Ten niepozorny piesek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Jego święto przypada w Dniu Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Z okazji obchodów Dnia Kundelka nasze Biedronki przyniosły swoich pluszowych przyjaciół, zdjęcia swoich czworonożnych pupili i książki. Każdy zaprezentował swojego pieska, prowadząc go na smyczy. Podczas pokazu pieski były bardzo posłuszne i prezentowały się z gracją. Dzieci dowiedziały się jak należy opiekować się zwierzęciem.
Pies to przecież nie zabawka! Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę, gdy się znudzi, a tym bardziej wyrzucić za drzwi. Pies to żywa istota, która ma uczucia. Pies to obowiązek, gdyż ma on swoje potrzeby, którym trzeba sprostać. Biedronki „wyprowadzały” swoje pluszaki na spacer, karmiły je, bawiły się z nimi, tuliły je i odpoczywały na dywanie. Kiedy czworonogi odpoczęły znowu przyszedł czas na wyprowadzenie pieska na spacer i kolejne rytuały i tak minął nam dzień. Przedszkolaki wiedzą, że każdy pies – kundelek czy rasowiec – zasługuje na uwagę i miłość!


Biedronki robią soki owocowe

Biedronki wiedzą, że witaminy zawarte w sokach owocowych są najzdrowsze dla naszego organizmu. Dlatego też dzieci z grupy „Biedronek” same robiły soki owocowe w sokowirówce. W tych chłodnych dniach przyda nam się duża dawka witamin dla wzmocnienia całego układu odpornościowego.


Tematyka na miesiąc październik

Tematyka kompleksowa:
1. JESIENNE KRAJOBRAZY
2. OWOCE I WARZYWA JESIENIĄ
3. JESIENNA POGODA
4. INDIAŃSKA WIOSKA

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.
Uwrażliwienie na piękno przyrody, także przedstawione w dziełach malarskich i muzycznych.
Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.
Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i oraz wyrazami podstawowymi:ekran, igła.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.
Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.
Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.
Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy,największy podczas szeregowania pod względem wielkości.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

WIERSZ:
SMUTNA JESIEŃ
M. Strzałkowska
Idzie jesień po ulicach
w ciepłej czapce, w rękawicach,
idzie jesień po chodniku
w ciepłej czapce i szaliku.
Wiatr dokoła dmie i huczy,
jesień coś pod nosem mruczy;
– Znowu jestem, jak co roku,
najsmutniejszą porą roku!
Na mój widok milkną ptaki,
uciekają gdzieś robaki,
a do tego, oczywiście,
z drzew spadają wszystkie liście
i chowają się motyle.
Dość mam tego! Dość i tyle!
Czas już z latem się zamienić
i odmienić los jesieni!

PIOSENKA:
Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.
Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki,
I deszczem podlewa ogórki.


WITAMY JESIEŃ

Jesień to wspaniała i piękna pora roku. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na dary jesieni – kasztany, żołędzie, leśne grzyby i ścielące się kolorowe dywany liści, które wszystkich zapraszają na jesienne spacery. Biedronki przywitały Panią Jesień też w sali – prosimy, zobaczcie kilka zdjęć.


PIECZENIE KIEŁBASKI

14 września najstarsze grupy wybrały się na stadion LKSu na pieczenie kiełbaski. Wycieczka ta miała na celu integrację grup i dobrą zabawę. Nie zabrakło humoru oraz aktywności fizycznej. Pogoda dopisała, a kiełbaski były pyszne!!! Serdecznie dziękujemy mamom oraz p. Markowi Matyszkowiczowi za pomoc w organizacji.


Wizyta policjantów

Odwiedziny funkcjonariuszy policji odbyły się w każdej grupie, pogadanki dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się nazywam, a komu nie. Nasze Biedronki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się z Policjantami. Pokazały również, że są odpowiedzialni i wiedzą, jak należy się zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu.
Pani Policjantka chętnie opowiedziała Biedronkom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie ze sobą jazda bez fotelika i nie zapiętych pasów.
Serdecznie dziękujemy Pani i Panu Policjantom za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy nasze Biedronki wręczyły policjantom laurkę.


Dzień drzewa

Naszym marzeniem jest żyć i cieszyć się pięknem przyrody. By te marzenia mogły się spełnić, należy szczególnie w takich dniach zatrzymać się i zrobić coś dla natury. Dnia 12.09.2016 roku u Biedronek  świętowaliśmy „Dzień Drzewa”. Głównym celem podjęcia tej tematyki było:

– wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego,
– rozwijanie postaw proekologicznych,
– zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew,
– zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska (sadzenie nowego drzewa),
– ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.


WRZESIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Wesołe przedszkolaki.
2. Wakacyjne wspomnienia.
3. W mojej miejscowości.
4. Jestem bezpieczny.

Cele ogólne:
Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie
domowym.
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju, najważniejszych jego miejsc i umiejscawiania ich na mapie.
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
Wprowadzenie i wyjaśnienie nowych pojęć: kodeks, paczka, portret, pamiątka, bursztyn.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się
określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek a, o oraz wyrazami podstawowymi: aparat, okno.
Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.

WIERSZ:
Krzysztof Sąsiadek
Kanapka
Najpierw chleb pokroję.
Potem posmaruję.
Na to ser położę.
Pomidora dołożę.
I posolę, i popieprzę, żeby wszystko było lepsze.
Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.
(Dzieci udają zjadanie kanapki)

PIOSENKA:
sł. Ewa Stadtmüller,
muz. Jakub Lubowicz
Paczka Puszatka
Zgrana paczka – to Puszatka przyjaciele,
wspólnych planów i pomysłów mają wiele.
Razem śmieją się, czytają i śpiewają,
do zabawy wszystkich dzisiaj zapraszają.
Ref.: Razem raźniej gdzieś przed siebie powędrować,
razem prościej coś wymyślić – tak od nowa,
razem szybciej świat na lepsze da się zmieniać.
Razem łatwiej można spełniać swe marzenia.
II. Wędrowniczki co dzień bawią się wspaniale
i znajdują to, co właśnie warto znaleźć:
Szczyptę wiedzy i zachwytu promyk mały,
i przyjaźni, i przyjaźni worek cały.
Ref.: Razem raźniej…
III. Świat to jedna tajemnica i zagadka,
ta zagadka to jest gratka dla Puszatka.
On ma duszę detektywa – tropiciela,
a ta pasja wszystkim wokół się udziela.
Ref.: Razem raźniej…
IV. Już literki bajki nam opowiadają,
nutki same podskakują i śpiewają.
A cyferki liczą wszystko jak należy,
kto nie widział, ten zapewne nie uwierzy.
Ref.: Razem raźniej…


Witamy we wrześniu

Witamy we wrześniu, oto pierwszy wierszyk:

Gdy się dzieci chcą przywitać,
to „Dzień dobry” mówią wszystkim,
uśmiech miły posyłają,
prawą rączką pomachają.

Idź do góry