Grupa „Pszczółki” – rok szkolny 2016/2017


POŻEGNANIE GRUP „0”

20 czerwca nasze „zerówki” oficjalnie pożegnały przedszkole. Uroczystość rozpoczęliśmy od wysłuchania przemówienia Pani Dyrektor. Grupy „0” zaprezentowały swój program artystyczny. Przedszkolaki z przejęciem tańczyły oraz recytowały wiersze. Po występach nastąpiło wręczenie dzieciom dyplomów ukończenia przedszkola oraz książek. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w szkole.


WYJŚCIE NA STADION LKS W BULOWICACH

W środę 14 czerwca wraz z grupą Motylków oraz Biedronek wybraliśmy się na stadion LKS w Bulowicach. Mieliśmy okazję pobawić się w gronie rówieśników. Dzieci chętnie biegały po boisku, grały w piłkę, a także ćwiczyły na siłowni. Po zabawie usiedliśmy do stołów i zjedliśmy pieczone kiełbaski. Do przedszkola wracaliśmy w dobrych nastrojach.


BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

8 czerwca wybraliśmy się do Domu Kultury w Kętach na program artystyczno – edukacyjny pt. „Bezpieczny Przedszkolak” pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy Kęty oraz Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Jego celem jest podnoszenie wśród dzieci poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze i nie tylko. Każda grupa przygotowała występ artystyczny dotyczący zasad ruchu drogowego. Pszczółki zaśpiewały piosenkę pt. „Światła drogowe”, następnie udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną, po której oprowadzała nas mł. asp. Anna Bibrzycka z kęckiego komisariatu policji. Dzieci miały okazję obejrzeć stoiska służb Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Maltańskiej Służby Medycznej. Obejrzeliśmy także bajkę edukacyjną pt. „Bezpieczne zachowania”. Wszystkie grupy biorące udział w programie otrzymały pamiątkowy dyplom oraz piękne zabawki, które posłużą do wspólnej zabawy w przedszkolu.


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Braliśmy udział w przedszkolnym programie edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Zrealizowaliśmy 5 zajęć warsztatowych. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich formach zaproponowanych lekcji. Największą popularnością cieszyły się prace plastyczne oraz wycieczki. Program przyniósł pozytywne efekty – przedszkolaki uświadomiły sobie, jak ważne jest dbanie o otaczający nas świat. Pszczółki dowiedziały się także, jak należy unikać dymu tytoniowego, który jest bardzo szkodliwy.

 


DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Pszczółki mogły przynieść do przedszkola swoje ulubione zabawki i pobawić się nimi z kolegami. Wybraliśmy się także na plac zabaw,
gdzie puszczaliśmy bańki mydlane. Dzień upłynął nam na beztroskiej zabawie.


DZIEŃ MAMY I TATY

25 maja w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Na tę wyjatkową okoliczność przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Rzeczpospolita pszczół”. Zaproszeni rodzice mieli okazję zobaczyć swe dzieci w roli aktorów. Nie mogło oczywiście zabraknąć prezentów – dla Mamy kwiaty w słoikach, a dla Taty zakładki. Czas upłynął nam w miłej i rodzinnej atmosferze.


CZERWIEC

Tematy tygodnia:
1. Uśmiech dzieci.
2. Podróże.
3. Lato.
4. Wyruszamy w świat.

Cele ogólne:
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową.
Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego.
Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją Rzecznika Praw Dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.
Kształtowanie nawyków czytelniczych. Zapoznanie z instytucją biblioteki i zawodem bibliotekarza.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Zapoznanie z numerami alarmowymi oraz schematem zawiadamiania służb ratowniczych.
Rozbudzenie zainteresowania historią odkryć geograficznych oraz ich skutkami.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wyjaśnienie pojęcia homonim. Wyszukiwanie przykładów homonimów.
Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
Utrwalenie znajomości różnych sposobów mierzenia długości.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi: zamek, hamak.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

PIOSENKA:
„Piosenka na kolorowe lato”
Przyszło do nas lato,
kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Będziemy po łące
biegać na bosaka.
Razem z żabką zieloną
przez kałuże skakać.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.
Przyszło do nas lato,
pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką
zamek z piasku.
Będziemy motyle
gonili po łąkach.
Policzymy ile kropek
ma biedronka.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.

WIERSZ:
„UMÓWMY SIĘ NA SPOTKANIE”
W tej naszej grupie,
jak we wszystkich grupach,
nie brak wiercipięty
nie brak ananasa.
Mamy parę gaduł
i spóźnialskich furę
oraz tych, co piszą 
jak kura pazurem.
Ktoś się nieraz w szatni
rozpycha łokciami
więc się pani martwi
aż wzdycha czasami.
Ale kiedyś z nami 
skończą się kłopoty
Już my wszyscy panią
Przekonamy o tym.
Niech pani nie myśli,
Że to puste słowa,
bo dziś między nami
stanęła umowa.
Gdy tylko od dzisiaj
lat dwadzieścia minie,
wszyscy się u pani
zjawimy w gościnie!


WYCIECZKA DO MUZEUM LUDOWYCH ZABAWEK DREWNIANYCH W STRYSZAWIE

15 maja grupa Pszczółki wraz z Motylkami i Biedronkami wybrały się na wspólną wycieczkę do Stryszawy. Celem naszej wyprawy było zwiedzenie Muzeum Ludowych Zabawek Drewnianych. Na kilka godzin przenieśliśmy się w inny świat. Pan przewodnik opowiedział nam historię powstawania zabawek, a następnie dzieci samodzielnie i według własnego pomysłu pomalowały farbami konie na biegunach. Prace pozostawiliśmy do wyschnięcia, a my udaliśmy się na plac zabaw. Czekała tam na nas niespodzianka – wielkie zabawki wykonane z drewna. Przedszkolaki miały okazję m. in. wsiąść na gigantycznego konia na biegunach, czy zorganizować wyścig kaczek. Urządziliśmy sobie także piknik na świeżym powietrzu. Każdy wracał do domu z pamiątką – wykonaną przez siebie zabawką. Wycieczka dostarczyła nam wielu niesamowitych wrażeń i na długo pozostanie w naszej pamięci.


WIZYTA W OSP BULOWICE

4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. Wybraliśmy się z wizytą do OSP w Bulowicach. Zostaliśmy ciepło przyjęci przez grupę strażaków, którzy przygotowali dla przedszkolaków moc atrakcji. Były pokazy najnowszych sprzętów, których używają podczas akcji. Dzieci miały okazję zwiedzić wozy strażackie, a także dowiedzieć się, jak ratuje się ludzkie życie. Pszczółki przygotowały dla naszych jubilatów prezent. Nie obyło się również bez pamiątkowego zdjęcia.


DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to czas poświęcony naszej planecie. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy jej pomóc. Przypomnieliśmy sobie zasady segregowania śmieci, oszczędzania wody – a wszystko po to, by wspierać ochronę środowiska. Pszczółki wykonały pracę plastyczną techniką wydzieranki – wykleiły kolorowym papierem planetę Ziemia. Przygotowaliśmy także rękawiczki i reklamówki, które mieliśmy użyć podczas sprzątania naszej okolicy ze śmieci. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i musieliśmy przełożyć naszą akcję na inny termin.


MAJ

Tematyka kompleksowa:
1. Wycieczka po Polsce.
2. Wiosenny koncert.
3. Woda.
4. Dzień Mamy i Taty.
Zamierzenia wychowawcze:
Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
Zapoznanie z ekosystemem łąki.
Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n oraz wyrazami podstawowymi: komary, nos.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

Nasza piosenka:
„Mazurek Dąbrowskiego”
sł. Henryk Dąbrowski, muz. Józef Wybicki
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…
Nasz wiersz:
„Barwy ojczyste”
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze 
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, 
biel – serce czyste.
Piękne są nasze 
barwy ojczyste.


WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE

Czas przed Świętami Wielkanocnymi to okres wielkich przygotowań. Z tej okazji grupa Pszczółki wraz z Motylkami i Biedronkami spotkały się na wspólnych warsztatach. Była to okazja, aby miło spędzić czas w towarzystwie przedszkolaków z innych grup, a także ich rodziców. Dzieci wykonały dwie prace plastyczne – zajączka oraz stroik, a każda z nich była wyjątkowa i oryginalna, ponieważ wykonana według własnej koncepcji przedszkolaka. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i życzymy wszystkim przedszkolakom i ich rodzinom Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych!


KWIECIEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Wielkanoc.
2. Wiosna na wsi.
3. Wiosenny ogródek.
4. Dzień Ziemi.

Zamierzenia wychowawcze:
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami narzędzi ogrodniczych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: odpady, recykling, segregacja odpadów, kompostownik.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby osiem w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby osiem – cyfrą 8.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek c, w oraz wyrazami podstawowymi: cebula, worek.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

Nasza piosenka:
„Wkrótce wiosna”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
1. Idą święta wielkanocne, idą święta
O tych świętach każde dziecko pamięta
Pomaluje jajka w kwiatki i gwiazdki
Zrobi na pisankach śliczne obrazki. 
2. Idą święta wielkanocne, idą święta
O tych świętach każdy zając pamięta
Do koszyczka zapakuje słodycze
I na święta nam przyniesie moc życzeń. 
3. Idą święta wielkanocne, idą święta
O tych świętach i kurczątko pamięta
W żółte piórka się ubierze wesołe
Wśród pisanek będzie biegać po stole. 
4. Idą święta wielkanocne, idą święta
O tych świętach nasz baranek pamięta
Ma na szyi złoty dzwonek dźwięczący
Będzie biegał będzie skakał po łące.

Nasz wiersz:
„Dziwny pies”
Danuta Wawiłow
Jeden, dwa,
jeden, dwa,
pewna pani
miała psa.
Trzy i cztery,
trzy i cztery,
pies ten dziwne
miał maniery.
Pięć i sześć,
pięć i sześć,
wcale lodów
nie chciał jeść.
Siedem, osiem,
siedem, osiem,
wciąż o kości
tylko prosił.
Dziewięć, dziesięć,
dziewięć, dziesięć,
kto z nas kości
mu przyniesie?
Może ja?
Może ty?
Licz od nowa –
raz, dwa, trzy…


TEATR ILUZJI

24 kwietnia gościliśmy pana Andreasa z Teatru Iluzji „Forini” ze swoim programem artystycznym. Był to dla dzieci dzień wyjątkowy, pełen magii i czarów. Przedszkolaki miały okazję aktywnie uczestniczyć we wspólnym wypowiadaniu zaklęć, a także wyjść na scenę i razem z iluzjonistą wykonywać sztuczki.


DZIEŃ KOLORU ZIELONEGO – POWITANIE WIOSNY

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna. Z tej okazji Pszczółki ubrały się na zielono, a Wiktoria i Oliwka przyniosły do naszego kącika przyrody piękne bazie. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną – wiosenne kwiaty. Zadaniem dzieci było zamoczenie rąk w farbie, a następnie dorysowanie łodygi i liścia. Udaliśmy się na spacer nad rzekę, by podziwiać piękno zmieniającej się przyrody, a także w poszukiwaniu oznak wiosny.


ZAKŁADAMY HODOWLĘ RZEŻUCHY

W zeszłym roku poznaliśmy etapy wzrostu fasoli i założyliśmy jej hodowlę. Tym razem, dla odmiany Pszczółki postanowiły zasiać rzeżuchę. Każdy przedszkolak wyścielił plastikowy pojemnik odpowiednią ilością waty, którą następnie posypał nasionami rzeżuchy. Pozostało jeszcze podlać nasze uprawy i obserwować efekty pracy. Z niecierpliwością czekamy, aż w naszym kąciku przyrody zrobi się zielono.
Poprzez zakładanie hodowli dzieci kształtują opiekuńczą postawę wobec roślin, a także uczą się odpowiedzialności.


SIEDEM ŻYCZEŃ

W czwartek gościliśmy aktorów z krakowskiego Teatru „Skrzat” z przedstawieniem pt. „Siedem życzeń”. Przedszkolaki miały okazję przenieść się w bajkowy świat pełen ciekawych wydarzeń. Dowiedzieliśmy się, że każdy może dostać od losu szansę i to od nas zależy, czy ją dobrze wykorzystamy. Piękna oprawa muzyczna sprawiła, że spędziliśmy miło czas w towarzystwie aktorów, którzy zaskakiwali nas ciekawymi i oryginalnymi kostiumami.


KWIATEK DLA DZIEWCZYNEK

„Święto Kobiet”
Ryszard Przymus

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.

Tak, to wspaniałe, wielkie Święto,
więc śpieszą chłopcy i panowie
z bukietem życzeń w barwach kwiatów –
Uśmiechnąć się do Wszystkich Kobiet.

8 marca obchodzimy dzień Kobiet. Z tej okazji chłopcy z grupy Pszczółki postanowili wykonać drobne upominki dla swych koleżanek. Każdy prezent był inny i wyjątkowy. Po wykonanej pracy przyszedł czas na wręczenie symbolicznego kwiatka i złożenie życzeń . Poprzez uczestniczenie w tego typu uroczystościach dzieci uczą się prawidłowego zachowania m.in. podczas składania życzeń.


MUSICAL „PRZEPIS NA DOBRĄ POGODĘ”

W poniedziałek, 6 marca mieliśmy okazję po raz kolejny wybrać się do Domu Kultury w Kętach. Tym razem Teatr Na Dłoni wystawiał musical pt. „Przepis na dobrą pogodę”. Stowarzyszenie to zrzesza ponad 60 osób w wieku od 5 – 18 lat. Młodzi artyści zaprezentowali nam swe talenty. Mogliśmy podziwiać piękne tańce w ciekawych i nowoczesnych układach choreograficznych, a także śpiew aktorów. Dzięki interakcji z publicznością, przedszkolakom się nie nudziło, ciągle byli czymś zaskakiwani. „Przepis na dobrą pogodę” niesie morał i uczy dzieci wartości, jakimi powinni kierować się w życiu.


MARZEC

Tematyka kompleksowa:
1. Przedwiośnie.
2. W marcu jak w garncu.
3. Z głową w chmurach.
4. Zdrowie na wiosnę.

Zamierzenia wychowawcze:
Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów i zjawisk przyrodniczych na podstawie ilustracji.
Zapoznanie dzieci z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
Wyjaśnienie i zrozumienie pojęć: pasieka, plaster miodu, truteń, przysłowie, Księżyc, gwiazdy, Słońce.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, s, g (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi: ul, statek, gra.
Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
Opanowanie nazw kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski.
Nabycie wiedzy o zwyczajach pszczół.
Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez poszerzanie wiedzy o bakteriach i wirusach, kosmosie, Układzie Słonecznym.
Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
Niwelowanie lęku przed dentystą i uświadomienie konieczności kontrolowania stanu jamy ustnej.
Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew przy piosenkach: Wkrótce wiosna, Kosmiczna wyprawa, Witaminki, witaminki.
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych.
Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych i nauki prostego tańca – trojaka.
Wdrażanie do uważnego słuchania muzyki poważnej, określania jej nastroju i łączenia z ilustracją.
Ćwiczenie analizatora słuchowego podczas określania źródła dźwięku i kierunku, z którego pochodzi.
Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, szacowania, klasyfikowania oraz ustalania równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary.
Nabywanie umiejętności posługiwania się techniką stemplowania i rozdmuchiwania przez słomkę podczas tworzenia prac plastycznych.
Nabywanie umiejętności rozróżniania barw podstawowych i pochodnych.
Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Nasza piosenka:
„Wkrótce wiosna”
sł. Barbara Lewandowska, muz. Zbigniew Ciechan
Pierwszy obudził się pierwiosnek,
Potem chochoły spadły z róż.
Skowronek śpiewem wołał wiosnę,
Żeby na pole przyszła już.
Bo zima, bo zima, każdemu obrzydła
Niech słońce da jej pstryczka w nos.
Niech wiosnę, niech wiosnę
Przyniosą na skrzydłach
Bociek, jaskółka, szpak i kos.
Złoto błysnęło na leszczynach
Zapach obudził senny ul.
Wiosenną orkę chcą zaczynać 
Głodne gawrony z pustych pól.
Bo zima, bo zima…

Nasz wiersz:
„Pierwiosnek”
Władysław Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał-któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho:-Jak tu ładnie..


SERCE DLA PRZYJACIELA

„Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat,
to ja chciałby żyć sto lat minus jeden dzień,
abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie”.
Kubuś Puchatek

14 lutego obchodzimy coroczne święto zakochanych. Jest to czas obdarowywania bliskich upominkami. Pszczółki tego dnia ubrały się na czerwono. Po krótkiej pogawędce na temat roli przyjaźni w naszym życiu, dzieci postanowiły wykonać serce dla osoby, którą bardzo lubią. Każdy przedszkolak sam narysował serduszko, wyciął je, a następnie ozdobił według własnego pomysłu. W ten oto sposób każdy prezent był wyjątkowy. Pszczółki miały okazję powiedzieć bliskiej koleżance lub koledze miłe słowo, a także od kogoś je usłyszeć. Dzięki temu każdy mógł poczuć się ważnym i kochanym.


BAL KARNAWAŁOWY

W piątek Pszczółki wraz z Motylkami oraz Biedronkami uczestniczyły we wspólnym balu karnawałowym. Był to dla dzieci dzień wyjątkowy, ponieważ mogły zamienić się w wymarzone przez siebie postacie. Po śniadaniu przedszkolaki włożyły przyniesione stroje i udaliśmy się na salę gimnastyczną, by tam przeżyć piękną przygodę. Po wspólnych zdjęciach dzieci mogły potańczyć ze swoimi kolegami. Przedszkolaki miały okazję spędzić razem czas, a także rozwijać umiejętność współdziałania w grupie. Bal dostarczył Pszczółkom wiele radości i z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.


LUTY

Tematyka kompleksowa:
1. Karnawałowe zabawy.
2. Zawody.
3. Wynalazki.
4. Ciepło – zimno.

Zamierzenia wychowawcze:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: karnawał, wyspa, rolnik, kombajn, młyn, piekarnia, lawa, erupcja.
Rozbudzenie wrażliwości językowej podczas tworzenia określonych części mowy, zdrobnień, neologizmów i zabaw słowami.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej, przeliczania wyrazów w zdaniu i globalnego odczytywania wyrazów i zdań.
Przygotowanie dzieci do czytania poprzez rebusy słowno-obrazkowe.
Rozwijanie sprawności aparatu słuchowego, narządów artykulacyjnych, małej motoryki.
Przygotowanie dzieci do pisania poprzez kreślenie szlaczków literopodobnych oraz pisanie liter po śladzie i samodzielnie.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek b, r, f, (wielkich i małych, drukowanych i pisanych) oraz wyrazów podstawowych: bal, robot, foka.
Wspomaganie orientacji w schemacie własnego ciała, sali przedszkolnej i określania kierunków na kartce papieru.
Rozbudzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów i doświadczeń badających właściwości magnesu, zjawisko rozszczepienia barw, erupcję wulkanu.
Zapoznanie dzieci z wyglądem globusa i mapy świata oraz określaniem na nich położenia Polski.
Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami poprzez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.
Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli, również nietypowymi.
Wdrażanie dzieci do poszanowania ludzi pracy i uświadomienie roli pracy dla każdego człowieka.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez stwarzanie sytuacji inspirujących do zastanawiania się i wyjaśniania procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.
Wdrażanie do dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Zapoznanie z tekstem, melodią oraz nauka na pamięć piosenek Przedszkolna samba i Furman.
Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych, np. origami, lepienie z masy solnej, pastele.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.
Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania, porównywania liczebności zbiorów i posługiwania się pojęciami: tyle samo, więcej, mniej, najwięcej, o jeden więcej.
Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7 i jej rozkład na czynniki.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania i porównywania długości.

Nasza piosenka:
„Przedszkolna samba”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk
1. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)
2. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę…

Nasz wiersz:
„Koki, fale, loki”
W dół i w górę, w dół i w górę,
Taką będę mieć fryzurę!
Kręcić będę nawet rok,
Aby powstał piękny kok!
A najlepsze są te loki,
Co rozchodzą się na boki!


DZIEŃ KOLORU BIAŁEGO

W środę w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień koloru białego. Dominowały ubrania w odcieniu bieli. Rozmawialiśmy o sportach zimowych, a także wykonaliśmy pracę plastyczną – zimowy pejzaż rysowany białymi kredkami na czarnych kartkach. Wybraliśmy się również na spacer, by podziwiać biel dookoła nas. Pszczółki cieszą się, że spadł śnieg, ponieważ mieliśmy okazję zobaczyć dużo śladów odbitych na białym puchu. Poczuliśmy się jak prawdziwi tropiciele.


KONCERT ŻYCZEŃ DLA BABCI I DZIADKA

Dziś dla babci słońce mamy
I całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
I piosenki śpiewa wnusia.
Aby babcia i dziadziuś
W zdrowiu długo żyli,
Aby uśmiech dla nas mieli
W każdej wolnej chwili.

19 stycznia zawitali do nas wyjątkowi goście, a mianowicie dziadkowie przedszkolaków. Z okazji zbliżającego się ich święta Pszczółki przygotowały przedstawienie pt. „Koncert życzeń dla babci i dziadka”. Po występie dzieci wręczyły solenizantom prezenty. W ten szczególny dzień mieliśmy okazję spędzić wspólnie czas w miłej, rodzinnej atmosferze.


ZWIEDZAMY ŻYWĄ SZOPKĘ

Obok naszego przedszkola powstała żywa szopka bożonarodzeniowa. Podczas wspólnego spaceru postanowiliśmy ją zwiedzić. Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska zwierzęta, takie jak: świnka wietnamska, koza, owca, baran, kucyk, królik, gęś, kura.


STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Nowy Rok
2. Na śniegu
3. Dzień Babci, Dzień Dziadka
4. Zimowe sporty

Zamierzenia wychowawcze:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek j, k oraz wyrazami podstawowymi jama, kot.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Wdrażanie do radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi rywalizacji i przegranej.
Rozbudzenie zainteresowania historią rodziny.
Utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
Rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Wdrażanie do starannego wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój, aktywizujących układ nerwowy i uwalniających od stresu.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

Nasza piosenka:
„Babcia od bajek, dziadek od zagadek”
sł. Stanisław Karaszewski
muz. Tomasz Strąk
1. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada, 
moja babcia i mój dziadek
2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…
3. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie…

Nasz wiersz:
„Zima zła”
Maria Konopnicka
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!


MAGIA ŚWIĄT

Grupa Pszczółki rozpoczęła przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wspólnie przystroiły choinkę w naszej sali, a także wykonały pracę plastyczną przestrzenną – aniołki. Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na grupową Wigilię. Złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy do wspólnego stołu. Nie obyło się również bez kolędowania. Pszczółki wykazały się znakomitą znajomością polskich kolęd. Spędziliśmy miło czas w naszym przedszkolnym gronie.


FABRYKA KREATYWNOŚCI GOŚCI U PRZEDSZKOLAKÓW

16 grudnia sala Pszczółek zamieniła się w Fabrykę Kreatywności. Było to ogromne wydarzenie, na które dzieci czekały z niecierpliwością. Odbyły się u nas zajęcia, podczas których przedszkolaki samodzielnie wykonały mydełka. Każdy mógł wybrać kolor, zapach oraz kształt, który chce stworzyć. Powstały bardzo oryginalne produkty. Kolejną atrakcją tego dnia był pokaz eksperymentalny. Pszczółki z zaciekawieniem obserwowały nietypowe zjawiska, a nawet zgłaszały się na ochotników, by spróbować samemu wykonać niektóre sztuczki. Był to dla nas bardzo mile spędzony czas.


ZABAWY W FIGLOPARKU

Po spotkaniu ze św. Mikołajem przyszedł czas na kolejne atrakcje. 8 grudnia wraz z grupą Krasnoludków wybraliśmy się do figloparku Przygoda w Bujakowie. Jest to miejsce niezwykłe, przenoszące dzieci w świat beztroskich zabaw. Przedszkolaki chętnie próbowały swoich sił pokonując tory wspinaczkowe, a przy tym świetnie się bawiąc i ćwicząc zręczność i wytrzymałość. Wspólnie spędzony czas zbliżył do siebie dzieci, powstały nowe przyjaźnie. Pszczółki opuszczały Przygodę w doskonałych humorach i z nadzieją na powtórne odwiedzenie tego miejsca.


SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

6 grudnia do przedszkolaków zawitał św. Mikołaj. Pszczółki przygotowały i zaprezentowały piosenkę z inscenizacją ruchową, a następnie nasz gość rozdał każdemu prezent. Było to niezwykłe wydarzenie, podczas którego dzieci miały okazję porozmawiać z naszym przybyszem z dalekiej Laponii i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Przedszkolaki wykonały także pracę plastyczną przedstawiającą twarz Mikołaja.


SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

4 grudnia obchodzimy w Polsce Dzień Górnika, czyli Barbórkę. W poniedziałek gościliśmy pana górnika, który opowiedział nam o wykonywanym przez siebie zawodzie. Ubrany był w pełne galowe umundurowanie. Przedszkolaki miały okazję przymierzyć jego czapkę – czako. Gość obdarował dzieci cukierkami, a chętne Pszczółki podarowały panu górnikowi laurki.


GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Pomagamy sobie nawzajem
2. Nasi pupile
3. Przygotowania do świąt
4. Tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zwrócenie uwagi na występujące podobieństwa i różnice.
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: mniej, więcej, tyle samo, najmniej, najwięcej.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości.
Utrwalenie pojęcia liczb: cztery, pięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczb cztery, pięć – cyframi: 4, 5.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek d, p oraz wyrazami podstawowymi dom, papuga.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze związane z aktualną porą roku.
Kształtowanie postawy proekologicznej.
Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
Poznanie pracy weterynarza oraz rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych własnoręcznie przygotowanym prezentem.
Zwrócenie uwagi na występowanie takich zjawisk społecznych jak samotność czy bezdomność.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

Nasz wiersz:
WIECZÓR WIGILIJNY
T. Kubiak
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Nasza piosenka:
ŚWIEĆ GWIAZDECZKO
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
3. Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria
To gloria, święta historia x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2


ANDRZEJKI

Andrzejki obchodzimy w noc z 29 na 30 listopada. Zgodnie z tradycją, właśnie w tym czasie św. Andrzej zdradza tajemnicę wszystkim, którzy pragną poznać swą przyszłość. Pszczółki dowiedziały się, jakie wróżby stosowano, by uchylić rąbka tajemnicy odnośnie swego życia. Przedszkolaki wykonały także czapeczki ozdobne z papieru.


Udział w konkursie ekologicznym „Baw się dobrze”

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wykonały pracę na konkurs ekologiczny organizowany przez serwis internetowy dla dzieci Buliba pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska RP. Praca przedstawia postać ekologiczną w wersji zimowej, która zachęcać ma do korzystania z uroków zimy oraz uprawiania narciarstwa i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rodziców prosimy o głosowanie na naszą pracę na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2016. Głosowanie rozpocznie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 12:00 i będzie trwało do godziny 22:00 dnia 28 listopada 2016 r.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki uwielbiają to święto. Jest dla nich okazją do tego, by przynieść swą ulubioną przytulankę i przedstawić swym kolegom w grupie. W tym wyjątkowym dniu pluszaki towarzyszyły Pszczółkom podczas zajęć gimnastycznych oraz w poobiednim odpoczynku. Przypomnieliśmy sobie także o wszelkich niedźwiadkach, które są bohaterami opowiadań i bajek, poczytaliśmy o ich perypetiach. Dzieci wykonały pracę plastyczną przestrzenną, przedstawiającą misia.


JAŚ I MAŁGOSIA

24 listopada wraz z grupą Biedronek i Motylków wybraliśmy się do Domu Kultury w Kętach na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Organizowany był on przez Teatr Narodowy im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Piękna scenografia, kostiumy aktorów, efekty świetlne, muzyka i taniec pozwoliły nam przenieść się w niesamowity świat wyobraźni. Wspólnie przeżywaliśmy losy głównych bohaterów, śpiewaliśmy z nimi pouczające piosenki, a także wymawialiśmy tajemnicze zaklęcia. Dla przedszkolaków spotkanie z bohaterami baśni było bardzo pouczające. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że dobro zwycięża nad złem.


LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
1. Jesienią dbamy o zdrowie
2. Listopadowe wieczory z rodziną
3. Zabawy w film
4. Z kamerą wśród zwierząt

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.
Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata.
Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej.
Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
Badanie właściwości figur geometrycznych podczas składania origami i układania tangramów.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

Nasza piosenka:
Magia kina
(sł. Agnieszka Frączek, muz. Jerzy Ostrowski)
1. W pobliskim kinie, w jednej sal,
statek kosmiczny ruszył w dal,
gdy w drugiej sali, niedaleko,
mamut w hokeja grał nad rzeką.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina,
i w tym tkwi właśnie kina czar,
więc warto często w kinie bywać,
warto, och, warto! Ze wszech miar!
2. W pobliskim kinie, w trzeciej z sal,
król właśnie wydał wielki bal,
a zaraz obok, tuż za ścianą,
rekin chrup! Chrupał łódź drewnianą.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…
3. W pobliskim kinie, w piątej z sal,
dwa groźne wilki spotkał drwal,
jeden cap! Drwala za ubranie…
Na szczęście tylko na ekranie!
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…

Nasz wiersz:
Małpa
(Jan Brzechwa)
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle.
Proszę spojrzeć na pawiana,
Co za małpa, proszę pana!


PRZYGODY OKRUSZKA

26 października gościliśmy teatr Skrzat z przedstawieniem pt. „Przygody Okruszka”. Tytułowy bohater miał bardzo ważne zadanie do wykonania – musiał uratować krainę baśni przed złym czarnoksiężnikiem. Na swej drodze spotykał postacie ze znanych nam dobrze bajek, takich jak Czerwony Kapturek czy Jaś i Małgosia. Po raz kolejny mieliśmy okazję uświadomić sobie, że dobro zwycięża. Pszczółki z zaciekawieniem śledziły losy naszego bohatera.


DZIEŃ KUNDELKA

We wtorek 25 października obchodziliśmy Dzień Kundelka. Przedszkolaki przyniosły książeczki oraz maskotki przedstawiające psy. Dzieci miały okazję opowiedzieć o swoim czworonożnym przyjacielu, którego mają w domu. Wspólnie wysłuchaliśmy bajki pt. „101 dalmatyńczyków”, a także przypomnieliśmy sobie o tym, w jaki sposób należy opiekować się zwierzęciem. Pszczółki chętnie wykonały pracę plastyczną techniką origami płaskie z koła.


PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:
1. Jesienne krajobrazy
2. Owoce i warzywa jesienią
3. Jesienna pogoda
4. Indiańska wioska

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.
Uwrażliwienie na piękno przyrody, także przedstawione w dziełach malarskich i muzycznych.
Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.
Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i oraz wyrazami podstawowymi: ekran, igła.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.
Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.
Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.
Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy, największy podczas szeregowania pod względem wielkości.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

Nasza piosenka:
Malowała jesień
(sł. Danuta Jagiełło, muz. Karol Jagiełło)
1. Malowała jesień w parku wszystkie liście
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
3. Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie.
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Nasz wiersz:
Żołędzie
(Agnieszka Galica)
Pod jesiennym niebem,
na wysokim dębie,
siedziały w czapeczkach
zielone żołędzie.
Wśród liści siedziały,
z jesieni się śmiały,
Kiedy dmuchnął wietrzyk,
wszystkie pospadały.


POWITANIE JESIENI

23 września rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Wspólnie z grupą Biedronek oraz Motylków wybraliśmy się na spacer w poszukiwaniu oznak pory roku, która właśnie nastała. Pogoda nam dopisywała, dlatego wycieczka była bardzo długa. Zakończyła się zabawami dzieci na placu zabaw. Przedszkolaki wykonały również pracę plastyczną – przy użyciu farb pomalowały jesienne drzewo. Pszczółki chętnie przynoszą dary jesieni, które zdobią nasz kącik przyrodniczy.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

15 września gościliśmy Państwa Policjantów. Spotkaliśmy się na parkingu przed szkołą, gdzie przedszkolaki miały okazję obejrzeć radiowóz. Następnie udaliśmy się na małą salę gimnastyczną, by wysłuchać pogadanki na temat bezpieczeństwa. Była to dla nas cenna lekcja, którą na długo zapamiętamy.


WYCIECZKA NA STADION W BULOWICACH

W środę 14 września wspólnie z Motylkami i Biedronkami wybraliśmy się na stadion w Bulowicach. Zerówki miały okazję spędzić czas z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Przedszkolaki pograły w piłkę, pobawiły się w piasku, a także wzięły udział w zabawach przy użyciu chusty animacyjnej. Na zmęczone dzieci czekał poczęstunek – kiełbaski. Po wspólnym posiłku wróciliśmy do przedszkola. Dziękujemy rodzicom, którzy pomogli nam w zorganizowaniu wyjścia na stadion.


DZIEŃ DRZEWA

5 września zorganizowaliśmy święto drzewa. Z tej okazji Pszczółki wymyślały wiersze na temat naszego solenizanta. Rozmawialiśmy o tym, jak należy dbać o przyrodę i jak ona nam się za to traktowanie odpłaca. Przypomnieliśmy sobie gatunki drzew, a także łączyliśmy w pary obrazki przedstawiające liście i ich cienie. Wybraliśmy się także na spacer w pobliżu przedszkola, gdzie mieliśmy okazję dokładnie przyjrzeć się otaczającej nas przyrodzie.


WITAMY W PRZEDSZKOLU!

Pierwszy dzień września to czas powrotu do przedszkola. Pszczółki wróciły w doskonałych nastrojach, z energią do działania. Po podzieleniu się wrażeniami z wakacji przyszedł czas na wykonanie pracy plastycznej. Przedszkolaki pomalowały farbami obrazek przedstawiający wakacyjną plażę. Ustaliliśmy kodeks zachowania obowiązujący w naszej grupie. Wspólnym zabawom nie było końca. Dzieci stęskniły się za kolegami i chętnie spędzały czas w swoim towarzystwie. Dołączyły do nas dwie nowe koleżanki – Oliwia i Wiktoria. Pszczółki przyjęły je serdecznie.

Idź do góry