Grupa „Motylki” – rok szkolny 2016/2017

Wychowawcy: Anna Klęczar
Urszula Mazgaj
Katarzyna Sikora

motylkizdjgrupowe2016


WYCIECZKA NA STADION W BULOWICACH

Motylki, Biedronki oraz Pszczółki wybrały się na stadion, aby na wspólnej zabawie spędzić ostatnie już dni w przedszkolu. Dzieci rozegrały mecz piłki nożnej, uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz zabawach z chustą animacyjną. Gdy wszyscy już zgłodnieli, udaliśmy się na pyszną kiełbaskę. Był to bardzo aktywny dzień dla naszych przedszkolaków.


WESOŁY KRAKOWIACZEK

Grupa Motylki i Biedronki brała udział w Przeglądzie Twórczości Regionalnej dla Przedszkolaków  „Wesoły Krakowiaczek”. Ten edukacyjny program ma na celu upowszechnienie folkloru i jakże bogatej polskiej tradycji. Występy dzieci przeplatane były informacjami związanymi z folklorem. Gratulujemy wszystkim dzieciom pięknego występu. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.


Dzień Dziecka

Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!
Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się.

1 czerwca Motylki obchodziły Dzień Dziecka.  Był to radosny dzień wypełniony uśmiechem, zabawą i słodkimi niespodziankami.


CZERWIEC

Tematy tygodnia:
1. Uśmiech dzieci.
2. Podróże.
3. Lato.
4. Wyruszamy w świat.

Cele ogólne:
Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową.
Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego.
Zapoznanie z prawami dziecka oraz instytucją Rzecznika Praw Dziecka. Przybliżenie postaci Janusza Korczaka.
Kształtowanie nawyków czytelniczych. Zapoznanie z instytucją biblioteki i zawodem bibliotekarza.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wakacyjnych wyjazdów. Zapoznanie z numerami alarmowymi oraz schematem zawiadamiania służb ratowniczych.
Rozbudzenie zainteresowania historią odkryć geograficznych oraz ich skutkami.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku.
Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z pogody.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wyjaśnienie pojęcia homonim. Wyszukiwanie przykładów homonimów.
Doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć.
Utrwalenie znajomości różnych sposobów mierzenia długości.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek z, h oraz wyrazami podstawowymi: zamek, hamak.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

PIOSENKA:
„Piosenka na kolorowe lato”
Przyszło do nas lato,
kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Będziemy po łące
biegać na bosaka.
Razem z żabką zieloną
przez kałuże skakać.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.
Przyszło do nas lato,
pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką
zamek z piasku.
Będziemy motyle
gonili po łąkach.
Policzymy ile kropek
ma biedronka.
Hej maluchy, hej dzieciaki,
co wy na to?
Że będziemy się bawili
całe lato.

WIERSZ:
„UMÓWMY SIĘ NA SPOTKANIE”
W tej naszej grupie,
jak we wszystkich grupach,
nie brak wiercipięty
nie brak ananasa.
Mamy parę gaduł
i spóźnialskich furę
oraz tych, co piszą 
jak kura pazurem.
Ktoś się nieraz w szatni
rozpycha łokciami
więc się pani martwi
aż wzdycha czasami.
Ale kiedyś z nami 
skończą się kłopoty
Już my wszyscy panią
Przekonamy o tym.
Niech pani nie myśli,
Że to puste słowa,
bo dziś między nami
stanęła umowa.
Gdy tylko od dzisiaj
lat dwadzieścia minie,
wszyscy się u pani
zjawimy w gościnie!


DZIEŃ MAMY I TATY

30 maja Motylki obchodziły uroczyście Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji dzieci przygotowały przedstawienie niespodziankę pt. „O małej żabce, która nie słuchała mamy.” Pomimo wielkiego stresu dzieci pięknie wystąpiły, a na twarzach rodziców gościły uśmiechy i łzy wzruszenia. Po zakończonym występie dzieci wręczyły swoim rodzicom upominki. GRATULUJEMY DZIECIOM PIĘKNEGO WYSTĘPU!!!


WYCIECZKA DO OSP W BULOWICACH

Jak co roku na początku maja przedszkolaki odwiedzają dzielnych strażaków, aby w dniu ich święta podziękować im za ich trud, poświęcenie oraz ciężką pracę. Dzięki takim wycieczkom poznajemy na czym polega praca strażaka oraz możemy przez kilka chwil poczuć się jak prawdziwy strażak. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cierpliwość.


MAJ

Tematy tygodnia:
1. Wycieczka po Polsce.
2. Wiosenny koncert.
3. Woda.
4. Dzień mamy i taty.

Cele ogólne:

Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
Zapoznanie z ekosystemem łąki.
Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej
i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n oraz wyrazami podstawowymi:komary, nos.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

Piosenki:
„Na łące”
Ela Pasławska
Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:
są tam stokrotki białe
i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.
Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:
są krety czarne, co kopią kretówki
i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki
i różne inne zwierzaki…
Na łące, na łące, lata owadów tysiące:
są tam motyle różnokolorowe,
w paseczki i kropeczki,
po kwiatach skaczą pszczółki,
które w chowanego bawią się
i śpiewają sobie tak:
„La, la, la, jestem pszczółka pracusia,
La, la, la, jestem pszczółka pracusia…”
Nad łąką, nad łąką
świeci żółte słonko,
latają tam ptaszki:
jaskółki i sójki i małe kukułki.
Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.
I jeszcze na tej łące
jest zielonych potworów tysiące!
Mają oczy takie duże,
a nóżki jak serdelki.
Siedzą sobie cicho w trawie,
lub rechoczą tak:
„Re-re kum, kum. Re-re kum, kum…”
 
„Rosną sobie kwiatki”
Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
Maki, chabry i goździki pachnące.
Maki, chabry i goździki pachnące.
La la…
Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
La la…
Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
Uściskamy, upieścimy bez miary.
Uściskamy, upieścimy bez miary.
La, la…

Wiersz:
„Powiewa flaga”.
Cz. Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.


DZIEŃ FLAGI

„Barwy ojczyste”
Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.


DZIEŃ ZIEMI

26 kwietnia Motylki obchodziły Dzień Ziemi. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono – na znak tego, że wszyscy chcą, aby nasza planeta była czysta, zielona i wesoła. W tym dniu było dużo zadań, zagadek z zakresu ekologii, ale nie zabrakło wesołych zabaw ruchowych. Dzieci pięknie malowały farbami naszą planetę oraz ozdabiały wiosenne drzewa. To był wspaniały dzień, pełen wrażeń, uśmiechu, na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków. 


Teatr iluzji

Takich czarów i zabawy jeszcze w naszym przedszkolu nie było. A działo się, działo! Pan Iluzjonista pokazywał dzieciom przeróżne sztuczki. Niekiedy pomagały w czarowaniu dzieci. Pokazowi czarów i magicznych sztuczek towarzyszyły śmiech, ciekawość, zaskoczenie i gromkie brawa. Spektakl iluzjonistyczny był świetną atrakcją, chwilą relaksu i doskonałą zabawą dla naszych przedszkolaków.


WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE

Czas przed Świętami Wielkanocnymi to okres wielkich przygotowań. Z tej okazji grupa Motylków wraz z Pszczółkami i Biedronkami spotkały się na wspólnych warsztatach. Była to okazja, aby miło spędzić czas w towarzystwie przedszkolaków z innych grup, a także ich rodziców. Dzieci wykonały dwie prace plastyczne – zajączka oraz stroik, a każda z nich była wyjątkowa i oryginalna, ponieważ wykonana według własnej koncepcji. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile.


KWIECIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Zdrowie na wiosnę.
2. Wielkanoc.
3. Wiosna na wsi.
4. Dzień Ziemi.

Cele ogólne:
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z repertuaru dziecięcego i utworów muzyki poważnej oraz wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Kultywowanie tradycji i obrzędów związanych ze świętem Wielkiej Nocy.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami narzędzi ogrodniczych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: odpady, recykling, segregacja odpadów, kompostownik.
Kształtowanie nawyków proekologicznych.
Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia oraz rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Utrwalenie pojęcia liczby zero w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości masy.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby zero – cyfrą 0.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek: c, w, ł oraz wyrazami podstawowymi: cebula, worek, łapa.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów i zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

WIERSZ:
„TYLKO NIC NIE MÓWCIE KROWIE”
Nabiał – produkt smaczny zdrowy.
Dostajemy go od krowy. Tylko nic nie mówcie krowie!
Jak się krowa o tym dowie, to się jej przewróci w głowie
I gotowa narozrabiać… I przestanie nabiał dawać,
Czyli: masło, mleko, sery
I śmietankę na desery!
No i jajka. Co ja baję?
Przecież jajka kura daje.
Tylko nic nie mówcie kurze!
Niech je znosi jak najdłużej!
Bo jak o tym się rozgłosi…
To przestanie jajka znosić.

ZABAWA Z PIOSENKĄ TANIEC KACZUSZEK
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa
A kuperek kręci się :
Kwa, Kwa, Kwa, Kwa,
A kuperek kręci się :
Kwa, Kwa, Kwa, Kwa
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja Ci rączkę dam
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja Ci rączkę dam

MASAŻYK Z WIERSZYKIEM „KONIK”
Biega źrebaczek po łące
(opukujemy plecy dziecka opuszkami palców)
wąchając kwiatki pachnące.
Tu rosną stokrotki, maki,
a tu kolorowe bratki
(poszczypujemy w różnych miejscach)
Podchodzi klacz, jego mama
(kroczymy po plecach palcami)
nosem go lekko dotyka.
(lekko naciskamy jednym palcem)
Konik do mamy się śmieje
i dalej po łące bryka.
(skoki nadgarstkami i palcami)
Potem wieczorem w stajence
do mamy tuli się blisko,
(przytulamy się do dziecka)
układa się do snu na sianie
i chrapie jak wielkie konisko
(naśladujemy chrapanie)

PIOSENKA:
„Pisanki”
sł. Krystyna Różecka
muz. Franciszka Leszczyńska
Pisanki, pisanki jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe.
Na nich malowane bajki pisankowe.
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.


SIEDEM ŻYCZEŃ

W czwartek gościliśmy aktorów z krakowskiego Teatru „Skrzat” z przedstawieniem pt. „Siedem życzeń”. Przedszkolaki miały okazję przenieść się w bajkowy świat pełen ciekawych wydarzeń. Dowiedzieliśmy się, że każdy może dostać od losu szansę i to od nas zależy, czy ją dobrze wykorzystamy. Piękna oprawa muzyczna sprawiła, że spędziliśmy miło czas w towarzystwie aktorów, którzy zaskakiwali nas ciekawymi i oryginalnymi kostiumami.


TEATRZYK WILK I ZAJĄC

24 marca nasi koledzy ze szkoły podstawowej zaprosili nas na przedstawienie. Pod kierunkiem pani J. Kliś wystawili piękną bajkę z morałem „Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać”. Gratulujemy wszystkim aktorom świetnego występu i z niecierpliwością czekamy na kolejny 🙂


POWITANIE WIOSNY

WIERSZ „WIOSNA”
Magdalena Frączek

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa!

21 marca Motylki powitały WIOSNĘ. Był to pracowity dzień w naszej grupie. Założyliśmy hodowlę rzeżuchy w naszym kąciku przyrody, wybraliśmy się na długi spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak nowej pory roku, a ponadto wesoło bawiliśmy się z kolorem zielonym. Zapraszamy do galerii 🙂


„Przepis na ładną pogodę”

W dniu 06.03.2017 r. Motylki wybrały się do DK w Kętach, gdzie Teatr Na Dłoni wystawiał musical pt. „Przepis na dobrą pogodę”. Młodzi artyści zaprezentowali nam swe talenty. Motylki zachwycone były tańcami oraz pięknymi kostiumami. Przedszkolaki brały aktywny udział w przedstawieniu i ciągle były czymś zaskakiwane. Wszyscy polubili Pana Słoneczko i kibicowali mu, aby jak najszybciej odnalazł zaginiony przepis na dobrą pogodę. To był naprawdę wspaniały musical 🙂


MARZEC

Tematy tygodnia:
1. Przedwiośnie
2. W marcu jak w garncu
3. Z głową w chmurach
4. Moje ciało

Cele ogólne:
Umacnianie integracji grupowej i promowanie zachowań pozytywnych wobec innych dzieci.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych podczas wypowiedzi na temat własnych doświadczeń, uczuć, emocji, preferencji i uzasadniania własnego zdania.
Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wyszukiwanie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, dokańczanie zdań, wyjaśnianie procesów i zjawisk przyrodniczych na podstawie ilustracji.
Zapoznanie dzieci z popularnymi przysłowiami i ich znaczeniem.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania.
Wyjaśnienie i zrozumienie pojęć:pasieka, plaster miodu, truteń, przysłowie, Księżyc, gwiazdy, Słońce.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek u, s, g (drukowanych i pisanych, wielkich i małych) oraz wyrazami podstawowymi: ul, statek, gra.
Pogłębianie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
Opanowanie nazw kwiatów wiosennych, zwierząt leśnych i ptaków przylatujących wiosną do Polski.
Nabycie wiedzy o zwyczajach pszczół.
Rozbudzanie wrażliwości sensorycznej poprzez stwarzanie warunków do poznawania świata wszystkimi zmysłami.
Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych za pomocą prostych oznaczeń, rysunków i symboli.
Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem poprzez poszerzanie wiedzy o bakteriach i wirusach, kosmosie, Układzie Słonecznym.
Wyrobienie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych.
Niwelowanie lęku przed dentystą i uświadomienie konieczności kontrolowania stanu jamy ustnej.
Nauka na pamięć, wspólny taniec i śpiew przy piosenkach:Wkrótce wiosna, Kosmiczna wyprawa, Witaminki, witaminki.
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno – tanecznych.
Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych i nauki prostego tańca – trojaka.
Wdrażanie do uważnego słuchania muzyki poważnej, określania jej nastroju i łączenia z ilustracją.
Ćwiczenie analizatora słuchowego podczas określania źródła dźwięku i kierunku, z którego pochodzi.
Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, szacowania, klasyfikowania oraz ustalania równoliczności zbiorów poprzez łączenie w pary.
Nabywanie umiejętności posługiwania się techniką stemplowania i rozdmuchiwania przez słomkę podczas tworzenia prac plastycznych.
Nabywanie umiejętności rozróżniania barw podstawowych i pochodnych.
Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Piosenka:
„Gimnastyka”
A gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

„Idzie do nas wiosna”
Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:
Ref.Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa,
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech..
Rośnie trawa, rosną listki,
Rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany
I klekocą tak:
Ref.
W lesie kwitnie już zawilec,
Obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami
Słychać żabi śpiew:
Ref.

Wiersz:
Dyzio Marzyciel
Julian Tuwim
Położył się Dyzio na łące,
Przygląda się niebu błękitnemu
I marzy:
„Jaka szkoda, że te obłoczki płynące
Nie są z waniliowego kremu…
A te różowe –
Że to nie lody malinowe…
A te złociste, pierzaste –
Że to nie stosy ciastek…
I szkoda, że całe niebo
Nie jest z tortu czekoladowego…
Jaki piękny byłby wtedy świat!
Leżałbym sobie, jak leżę,
Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę
I jadł… i jadł… i jadł…”


Serce dla Przyjaciela

Serce dla Przyjaciela to przede wszystkim czas, w którym okazujemy uczucie tym, których kochamy. I mimo, że jest to przede wszystkich święto tych nieco starszych, to nie można zapomnieć o Motylkach. Dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola ubrane na czerwono lub różowo i z wielką radością wycinały papierowe serca, wykonały walentynkowe laurki oraz pięknie się bawiły i tańczyły. To był kolejny udany dzień w przedszkolu 🙂


BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki i ulubionych zabaw muzycznych. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im kowboje, Indianie, marynarze, królewny, motylki, myszki, smerfy, policjanci, smok oraz batman ze spidermanem, a także inne postacie z kreskówek opanowały na kilka godzin całą salę gimnastyczną. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały balową salę.


BIAŁY DZIEŃ

Chociaż za oknem pogoda wciąż zimowa, to jednak w naszej grupie zrobiło się wyjątkowo biało. Stało się to za sprawą zorganizowanego w przedszkolu „Białego Dnia”. Dominującą barwą w stroju każdego przedszkolaka była w tym dniu biel. Wszystkie Motylki z zaangażowaniem brały udział w „białych” zabawach. Był to kolejny dzień pełen radości, niesamowitych wrażeń i atmosfery pełnej życzliwości i przyjaźni w naszym Przedszkolu.


LUTY

Tematy tygodnia:
1. KARNAWAŁOWE ZABAWY
2. ZAWODY
3. WYNALAZKI
4. CIEPŁO – ZIMNO

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
Rozwijanie kompetencji językowych podczas wypowiedzi inspirowanych tekstem literackim, piosenką, ilustracją, tematem tygodniowym.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: karnawał, wyspa, rolnik, kombajn, młyn, piekarnia, lawa, erupcja.
Rozbudzenie wrażliwości językowej podczas tworzenia określonych części mowy, zdrobnień, neologizmów i zabaw słowami.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej, przeliczania wyrazów w zdaniu i globalnego odczytywania wyrazów i zdań.
Przygotowanie dzieci do czytania poprzez rebusy słowno-obrazkowe.
Rozwijanie sprawności aparatu słuchowego, narządów artykulacyjnych, małej motoryki.
Przygotowanie dzieci do pisania poprzez kreślenie szlaczków literopodobnych oraz pisanie liter po śladzie i samodzielnie.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek b, r, f, (wielkich i małych, drukowanych i pisanych) oraz wyrazów podstawowych:bal, robot, foka.
Wspomaganie orientacji w schemacie własnego ciała, sali przedszkolnej i określania kierunków na kartce papieru.
Rozbudzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej podczas eksperymentów i doświadczeń badających właściwości magnesu, zjawisko rozszczepienia barw, erupcję wulkanu.
Zapoznanie dzieci z wyglądem globusa i mapy świata oraz określaniem na nich położenia Polski.
Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaciekawienia innymi kulturami poprzez poznawanie ich zwyczajów i tradycji.
Zapoznanie dzieci z zawodami, jakie wykonują dorośli, również nietypowymi.
Wdrażanie dzieci do poszanowania ludzi pracy i uświadomienie roli pracy dla każdego człowieka.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez stwarzanie sytuacji inspirujących do zastanawiania się i wyjaśniania procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.
Wdrażanie do dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Zapoznanie z tekstem, melodią oraz nauka na pamięć piosenek Przedszkolna samba i Furman.
Wykorzystanie różnorodnych technik podczas prac plastycznych, np. origami, lepienie z masy solnej, pastele.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych.
Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, dodawania i odejmowania, porównywania liczebności zbiorów i posługiwania się pojęciami: tyle samo, więcej, mniej, najwięcej, o jeden więcej.
Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7 i jej rozkład na czynniki.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania i porównywania długości.

WIERSZ:
„KARNAWAŁ”
Na zabawę przyszła pora,
myszy tańczą rock and rolla.
Słoń szykuje zespół dęty,
grają wszystkie instrumenty.
Skacze kangur w takt muzyki,
tańczą zebry i kucyki.
Nawet wielki hipopotam
nos wyściubił z błota.
Wszyscy bawią się wspaniale,
jak to zwykle w karnawale.
Tylko sowa – mądra głowa
w dziupli sobie śpi.

PIOSENKA:
„Bal w przedszkolu”
Bal w przedszkolu dzisiaj,
Wyszły z szafy misie
I proszą laleczki
Do miłej poleczki.
Mała, złota trąbka
Wyskoczyła z kątka,
Tru, tu, tu- powiada-
Zatrąbię wam rada.
Hopsa, hopsa, dana, dana,
Zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
Poleczka z przedszkola.
Wesoły pajacyk,
Kiedy to zobaczył,
Dzwoneczkami brzęknął
I zatańczył pięknie.
Piłka w lila kratki
Wyskoczyła z siatki,
Choć jestem okrągła
Tańczyć będę mogła.
Hopsa, hopsa, dana, dana,
Zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
Poleczka z przedszkola.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

20 stycznia w naszym przedszkolu odbył się Dzień Babci i Dziadka. Motylki na ten szczególny dzień przygotowały „Leśne Jasełka”. Dziadkowie i zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów. Jasełkowa szopka miała tradycyjną obsadę. Była: Maryja, św. Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, trzej królowie, pastuszkowie oraz leśne zwierzęta, które również przyszły do malutkiego Jezuska. Szopka prezentowała się zdumiewająco, a występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na twarzach zaproszonych gości. Dzieci świetnie wcieliły się w swoje role, śpiewały znane kolędy i tańczyły. Podsumowaniem tej pięknej uroczystości był wspólny poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji występu oraz poczęstunku. Za ciasta dziękujemy: p. Handzlik, p. Gara, p. Harwatek, p. Maciejczyk, p. Pawińska, p. Majkut, p. Kowalska. Za pomoc w organizacji poczęstunku: p. Kasprzak, p. Fąferko, p. Roman.


Z WIZYTĄ W SZOPCE

Motylki wybrały się na piękny zimowy spacer do żywej szopki. Podziwiały w niej kozę, owcę, baran, świnki wietnamskie, kucyki, króliki, gęsi, kury oraz gołębie. Najbardziej towarzyska okazała się koza oraz kucyk, co przysporzyło dzieciom wiele radości i uśmiechu. Dzieci zwróciły również uwagę na piękne figury Świętej Rodziny. Zapraszamy do galerii zdjęć.


STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Nowy Rok
2. Na śniegu
3. Dzień Babci, Dzień Dziadka
4. Zimowe sporty

Zamierzenia wychowawcze:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
Wzmacnianie więzi rodzinnych.
Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek j, k oraz wyrazami podstawowymi jama, kot.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Wdrażanie do radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi rywalizacji i przegranej.
Rozbudzenie zainteresowania historią rodziny.
Utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
Rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno – ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Wdrażanie do starannego wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój, aktywizujących układ nerwowy i uwalniających od stresu.
Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

Piosenka:
„Wróbelki zimą”
słowa: Władysław Broniewski; muzyka: Sylwek Szweda
Ćwir, ćwir, ćwir, zima biała,
Podwóreczko przysypała,
W białym puchu cała ziemia
Nic nie widać do jedzenia.
Ćwir, ćwir, ćwir, na podwórko,
Wyglądamy z gniazdka dziurką,
Czy na ziemię dla wróbelków
Nie wysypią kartofelków.
Ćwir, ćwir, ćwir, zima biała,
Czapy śniegu usypała,
Czapy śniegu, że aż miło,
Żeby płotu ciepło było.

„Bałwankowa rodzina”
1. Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie panią bałwankową.
Refren: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Dobrej żony wciąż mi brak!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Bałwankowej brak!
2. Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona,
ale łatwo poznać z miny, że dziś jest zmartwiona.
Refren: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Mego synka jeszcze brak!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Synka jeszcze brak!
3. Stoi bałwan z bałwankową w środku zaś bałwanek,
jeszcze chwila i rozpoczną bałwankowy taniec!
Refren: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Przydałby się jeszcze brat!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Przydałby się brat!
4. Już wesołe dwa bałwanki tańczą z rodzicami
i my także się pobawmy razem z bałwankami.
Refren: Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz z nami raz i dwa!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak! Zatańcz z nami raz i dwa!

Wiersz:
„Zima zła”
Maria Konopnicka
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła!
Hu! Hu1 Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!


ŚWIĄTECZNY CZAS W NASZEJ GRUPIE

22 grudnia odbyła się w naszej grupie wigilia. Przedszkolaki dzieliły się opłatkiem i składały sobie świąteczne życzenia. Było również wspólne kolędowanie oraz udział w akademii. Podczas uroczystego obiadu dzieci próbowały tradycyjnego barszczyku oraz innych wigilijnych smakołyków. To był wyjątkowy dzień w naszej grupie.

 


FABRYKA KREATYWNOŚCI

16 grudnia Motylki uczestniczyły w warsztatach, podczas których samodzielnie wykonały mydełka. Każdy mógł wybrać kolor, zapach, ozdoby oraz kształt, który chce stworzyć. Powstały bardzo oryginalne produkty. Podczas oczekiwania na zastygnięcie mydełek odbyły się pokazy ciekawych doświadczeń. Było wesoło, zaskakująco i bardzo ciekawie. Był to dla nas bardzo mile spędzony czas.


WYJAZD DO FIGLOPARKU

7 grudnia „Motylki” i „Biedronki” wybrały się na wspaniałą zabawę do SALI ZABAW PRZYGODA w Bujakowie. To był wspaniały dzień. Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂


SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy….”

6 grudnia wszystkie grzeczne dzieci odwiedził długo oczekiwany gość – św. Mikołaj. Przedszkolaki długo przygotowywały się na to ważne wydarzenie. Motylki wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne oraz nauczyły się piosenki, którą zaśpiewały św. Mikołajowi. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim dzieciom wszystkiego co najlepsze oraz obiecał, że powróci do nas za rok. Na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem.


SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

„W kopalni” 
Tadeusz Kubiak

Górnik świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa.
Jutro węgla bryły czarne,
kolejarze w świat powiozą.
A pojutrze – piece nasze,
będą grzały na złość mrozom.

5 grudnia odwiedził nas górnik, dziadek naszej koleżanki Mai. Opowiedział on dzieciom o trudzie pracy w kopalni. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się strój górnika oraz opowieści o maszynach górniczych. Serdecznie dziękujemy za słodycze oraz poświęcony czas.


GRUDZIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Pomagamy sobie nawzajem.
2. Nasi pupile.
3. Przygotowania do świąt.
4. Tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach.

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zwrócenie uwagi na występujące podobieństwa i różnice.
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych, logicznych, eksperymentów.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: mniej, więcej, tyle samo, najmniej, najwięcej.
Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości.
Utrwalenie pojęcia liczb: cztery, pięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Zapoznanie ze znakiem graficznym liczb cztery, pięć – cyframi: 4, 5.
Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek d, p oraz wyrazami podstawowymi dom, papuga.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze związane z aktualną porą roku.
Kształtowanie postawy proekologicznej.
Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
Poznanie pracy weterynarza oraz rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych własnoręcznie przygotowanym prezentem.
Zwrócenie uwagi na występowanie takich zjawisk społecznych jak samotność czy bezdomność.
Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

WIERSZ:
„Mikołaj”
Idzie, idzie święty z nieba.
Oto jest wśród nas.
Witaj święty Mikołaju.
Witaj, witaj nam.
Dobry, święty Mikołaju
Wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Cały długi rok czekamy.
Cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
w dzień tak uroczysty.

WIECZÓR WIGILIJNY
T. Kubiak
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

PIOSENKA:
Świeć gwiazdeczko
1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
3. Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia 
To gloriia, święta historiia x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2


ANDRZEJKI

Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Nasze przedszkolaki również chciały zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Dowiedzieliśmy się co nas czeka w niedalekiej przyszłości (ile prezentów dostaniemy od Mikołaja…) i tej bardziej odległej (np. dotyczącego tego jaki zawód wybiorą przedszkolaki jak już dorosną). Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły one nam wiele radości, były okazją do wspólnej zabawy. Ten magiczny dzień bardzo spodobał się dzieciom, szczególnie, że tradycyjnie miały również krótką zabawę przy dźwiękach wesołej muzyki.


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 25.11 nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Uroczysty dzień rozpoczął się od układania przyniesionych misiów w „Krainie Pluszowego Misia”. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w Misiowej Krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały „Życzenia dla Misia”. To był wesoły dzień w naszej grupie 🙂

 


WYJAZD DO TEATRU

24 listopada wraz z grupą Biedronek i Pszczółek wybraliśmy się do Domu Kultury w Kętach na spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Organizowany był on przez Teatr Narodowy im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Piękna scenografia, kostiumy aktorów, efekty świetlne, muzyka i taniec pozwoliły nam przenieść się w niesamowity świat wyobraźni. Wspólnie przeżywaliśmy losy głównych bohaterów, śpiewaliśmy z nimi pouczające piosenki, a także wymawialiśmy tajemnicze zaklęcia. Dla przedszkolaków spotkanie z bohaterami baśni było bardzo pouczające. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że dobro zwycięża nad złem.


Udział w konkursie ekologicznym „Baw się dobrze”

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wykonały pracę na konkurs ekologiczny organizowany przez serwis internetowy dla dzieci Buliba pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska RP. Praca przedstawia postać ekologiczną w wersji zimowej, która zachęcać ma do korzystania z uroków zimy oraz uprawiania narciarstwa i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rodziców prosimy o głosowanie na naszą pracę na stronie internetowej www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2016. Głosowanie rozpocznie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 12:00 i będzie trwało do godziny 22:00 dnia 28 listopada 2016 r.


LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
1. Jesienią dbamy o zdrowie
2. Listopadowe wieczory z rodziną
3. Zabawy w film
4. Z kamerą wśród zwierząt

Cele ogólne:
Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.
Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego.
Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz wyrazami podstawowymi: mama, tata.
Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej.
Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie.
Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
Badanie właściwości figur geometrycznych podczas składania origami i układania tangramów.
Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

Nasze piosenki:
„Magia kina”
(sł. Agnieszka Frączek, muz. Jerzy Ostrowski)
1. W pobliskim kinie, w jednej sal,
statek kosmiczny ruszył w dal,
gdy w drugiej sali, niedaleko,
mamut w hokeja grał nad rzeką.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina,
i w tym tkwi właśnie kina czar,
więc warto często w kinie bywać,
warto, och, warto! Ze wszech miar!
2. W pobliskim kinie, w trzeciej z sal,
król właśnie wydał wielki bal,
a zaraz obok, tuż za ścianą,
rekin chrup! Chrupał łódź drewnianą.
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…
3. W pobliskim kinie, w piątej z sal,
dwa groźne wilki spotkał drwal,
jeden cap! Drwala za ubranie…
Na szczęście tylko na ekranie!
Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…

„Mydło lubi zabawę”
Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 
Ref.:
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 
Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.

Nasz wiersz:
Małpa
(Jan Brzechwa)
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle.
Proszę spojrzeć na pawiana,
Co za małpa, proszę pana!


TEATRZYK

26 października gościliśmy teatr Skrzat z przedstawieniem pt. „Przygody Okruszynki”. Motylki z zaciekawieniem śledziły losy dzielnej bohaterki, która na swej drodze spotykała bohaterów ze znanych bajek, takich jak Czerwony Kapturek czy Jaś i Małgosia. Jak to w bajkach bywa cała historia skończyła się szczęśliwie co wywołało burzę oklasków wśród przedszkolaków.


DZIEŃ KUNDELKA

„Jak tu nie kochać psa
gdy pies taki ogon ma (…)
Jak tu nie kochać psa
gdy pies taką mordę ma (…)
Jak tu nie kochać psa
gdy pies takie oczy ma (…)
I jak tu nie kochać psa
gdy pies takie serce ma!”

25 października Motylki obchodziły Dzień Kundelka. Pieski – pluszaki opanowały naszą salę. Budowaliśmy dla nich budy z klocków, braliśmy udział w zabawach oraz wykonaliśmy piękne prace plastyczne. Dzieci dowiedziały się również wielu ciekawostek o czworonogach i ich potrzebach.


INDIAŃSKI TYDZIEŃ

Motylki wybrały się w tym tygodniu w daleką podróż do Ameryki Północnej, aby poznać kulturę Indian. Dzieci tworzyły prace plastyczne o tematyce indiańskiej, wspólnie z panią przygotowały piękne pióropusze, które nadały naszym zajęciom „indiański klimat”. Podczas zajęć każde dziecko przedstawiło się i zostało przyjęte do plemienia Indian. Przedszkolaki dowiedziały się jak witają się Indianie, co jedzą i jak wygląda ich życie w wiosce. Sami również wybrali się na polowanie, wypatrywali bizony i zdobywali pożywienie. Była to wspaniała przygoda wypełniona muzyką i uśmiechem.


WITAMINKI, WITAMINKI

Hej chłopaki i dziewczynki
czy Wy znacie witaminki?
Przed chorobą bronią Was,
gdy jesienny nadszedł czas.
Gdy już zimno i szaruga,
a przed nami zima długa.
Wtedy tylko witaminy:
jabłka, gruszki i cytryny.

Motylki dobrze wiedzą że warzywa i owoce są bardzo zdrowe, dlatego pewnego dnia nasza sala zamieniła się w wytwórnię pysznego soczku jabłkowo – marchewkowego. Było pysznie i wesoło!!!


PAŹDZIERNIK

TEMATY TYGODNIA:
1. JESIENNE KRAJOBRAZY
2. OWOCE I WARZYWA JESIENIĄ
3. JESIENNA POGODA
4. INDIAŃSKA WIOSKA

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.
Uwrażliwienie na piękno przyrody, także przedstawione w dziełach malarskich i muzycznych.
Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.
Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i oraz wyrazami podstawowymi:ekran, igła.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.
Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.
Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.
Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy,największy podczas szeregowania
pod względem wielkości.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

WIERSZ:
Kolczasty jeżyk
Dorota Gellner
To jest jeżyk. Mały jeżyk. (Rysuje małe koła)
Jeżyk z kolców ma kołnierzyk. Z kolców płaszczyk, z kolców szalik, (Kreśli pionowe kreski)
tylko nosek jak koralik. (Stawia „kropkę” palcem)

Jeden i wiele
Anna Łada-Grodzicka
Jeden księżyc, jedno słońce, ale wiele gwiazd.
Wiele ulic, wiele domów, ale jeden nasz.
Jedna mama, jeden tata, lecz niejeden brat.
Dwie babunie, i dwóch dziadków, ciekawy ten świat.

PIOSENKA:
sł. Danuta Jagiełło, muz. Karol Jagiełło
Malowała jesień
Malowała jesień w parku wszystkie liście
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. } (x 2)
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. } (x 2)
Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie.
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.
Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. } (x 2)


POWITANIE JESIENI

„Pani Jesień”
Kolorowa ze mnie Pani,
tutaj kosze mam z darami.
Jabłka, gruszki i śliweczki,
to są z sadu cukiereczki.

Tu kasztany i żołędzie,
z których potem ludzik będzie.
Mam też liście kolorowe,
jarzębinę, grzybki zdrowe.

I zgadnijcie teraz sami,
jaka ze mnie dzisiaj Pani?
Bo mój miesiąc to jest wrzesień,
a ja jestem Pani Jesień.

Motylki kolorowo powitały nową porę roku – jesień. Było dużo zabaw z darami jesieni, praca plastyczna, śpiewy i tańce. Nie zabrakło też spaceru, podczas którego Motylki zbierały kolorowe liście, żołędzie i orzechy.


RODZICE CZYTAJĄ BAJKI

Rodzice z naszej grupy przychodzą do przedszkola nie tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swoje pociechy, ale także po to, aby poczytać im bajki. Są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane. I dla całej grupy, która chętnie i uważnie słucha nowych bajek i dla dziecka, którego rodzic nas odwiedza – bo to duma, wyróżnienie i przywilej. We wrześniu odwiedziła nas mama Dorotki – p. Małgosia. Po wysłuchaniu bajki o dzieci odpowiadały na pytania i wykonały pracę plastyczną. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy kolejnych rodziców.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

15 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Kętach. Celem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły podziękowania dla zaproszonych gości.


PIECZENIE KIEŁBASKI

14 września najstarsze grupy wybrały się na stadion LKSu na pieczenie kiełbaski. Wycieczka ta miała na celu integrację grup i dobrą zabawę. Nie zabrakło humoru oraz aktywności fizycznej. Pogoda dopisała a kiełbaski były pyszne!!! Serdecznie dziękujemy mamom oraz p. Markowi Matyszkowiczowi za pomoc w organizacji.


DZIEŃ DRZEWA

Motylki świętowały Dzień Drzewa. W tym dniu dzieci „przeniosły” się na leśną polanę, gdzie bawiły się radośnie przy muzyce, odgadywały zagadki słuchowe o mieszkańcach lasu oraz zostały „zaczarowane” w jesienne listki poruszające się na wietrze. Wybraliśmy się również na spacer, aby sprawdzić jakie drzewa rosną najbliżej naszej szkoły. To był bardzo pracowity dzień w naszej grupie.


PIERWSZE DNI W NASZEJ GRUPIE

„Gdy jest mi smutno
I kłopoty mam,
On mi mówi – nie martw się –
Zaraz Ci pomogę
Znaleźć wyjścia drogę
I problemy pójdą w dal.
Mój przyjaciel dobry jest,
Ja go lubię i on mnie.
I choć mam kłopotów sto,
Nie opuści nigdy mnie na krok.
Przyjaciela dobrze mieć,
Razem z nim weselić się,
Choćby nawet było źle,
Przyjaciela zawsze dobrze mieć”.

Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂


WRZESIEŃ

Tematy tygodnia:
1. Wesołe przedszkolaki.
2. Wakacyjne wspomnienia.
3. W mojej miejscowości.
4. Jestem bezpieczny.

Cele ogólne:
Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie
domowym.
Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
Poszerzanie zasobu wiedzy na temat miejscowości zamieszkania, kraju, najważniejszych jego miejsc i umiejscawiania ich na mapie.
Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
Wprowadzenie i wyjaśnienie nowych pojęć: kodeks, paczka, portret, pamiątka, bursztyn.
Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się
określeniami: nad, pod, obok, na, pomiędzy.
Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
Nabycie umiejętności prawidłowego określania kierunków oraz orientacji na kartce papieru.
Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek a, o oraz wyrazami podstawowymi: aparat, okno.
Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
Ćwiczenie sprawności aparatu artykulacyjnego.
Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.

WIERSZ:
Krzysztof Sąsiadek
Kanapka
Najpierw chleb pokroję.
Potem posmaruję.
Na to ser położę.
Pomidora dołożę.
I posolę, i popieprzę, żeby wszystko było lepsze.
Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.
(Dzieci udają zjadanie kanapki)

PIOSENKA:
sł. Ewa Stadtmüller,
muz. Jakub Lubowicz
Paczka Puszatka
Zgrana paczka – to Puszatka przyjaciele,
wspólnych planów i pomysłów mają wiele.
Razem śmieją się, czytają i śpiewają,
do zabawy wszystkich dzisiaj zapraszają.
Ref.: Razem raźniej gdzieś przed siebie powędrować,
razem prościej coś wymyślić – tak od nowa,
razem szybciej świat na lepsze da się zmieniać.
Razem łatwiej można spełniać swe marzenia.
II. Wędrowniczki co dzień bawią się wspaniale
i znajdują to, co właśnie warto znaleźć:
Szczyptę wiedzy i zachwytu promyk mały,
i przyjaźni, i przyjaźni worek cały.
Ref.: Razem raźniej…
III. Świat to jedna tajemnica i zagadka,
ta zagadka to jest gratka dla Puszatka.
On ma duszę detektywa – tropiciela,
a ta pasja wszystkim wokół się udziela.
Ref.: Razem raźniej…
IV. Już literki bajki nam opowiadają,
nutki same podskakują i śpiewają.
A cyferki liczą wszystko jak należy,
kto nie widział, ten zapewne nie uwierzy.
Ref.: Razem raźniej…


„My jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili, ładni tacy…”

Serdecznie witamy po wakacyjnej przerwie wszystkie Dzieci i Rodziców w nowym roku szkolnym 2016/2017. Mamy nadzieję, że dzieci i rodzice z radością wracają do przedszkola. Wierzymy, że ten rok szkolny będzie również ciekawy w życiu naszych przedszkolaków. O wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.
Życzymy wszystkim dzieciom uśmiechu, wspaniałej zabawy i radości podczas pobytu w przedszkolu, a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia.

 

Idź do góry