Grupa „Smerfy” – rok szkolny 2018/2019

Wasze Panie:
Pani Aneta
Pani Inka
Pani Iwona
Pani Katarzyna 
Pani Urszula


Smerfy na sportowo

Smerfy poznały różne formy aktywności ruchowej. Budowały wieże z dużych klocków, konkurowały i rywalizowały w turnieju sportowym, a nawet otrzymały medale.


Smerfy na pokazie fizycznym

Smerfy uczestniczyły w pokazach zorganizowanych przez p. Anię J. Celem warsztatów było nauczenie Smerfów pracy w zespole badawczym, stawiania tez i próby dostarczenia dowodów popierających je, rozbudzenia ciekawości świata i praw nim rządzących, a przy tym wszystkim dobra zabawa.


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
Dzień Dziecka-w dziecięcej krainie
Muzyka wokół nas
Polska nasza ojczyzna
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
– wzbogacanie słownika dzieci,
– rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem,
– doskonalenie spostrzegawczości,
– doskonalenie rzutów i chwytów z zastosowaniem przyborów nietypowych,
– kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie pamięci,
– doskonalenie umiejętności czytania, dzielenie wyrazów na sylaby, doskonalenie analizy głoskowej wyrazów,
– doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10, umiejętności przeliczania,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
– wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na bazie ilustracji i wierszy,
– rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych z użyciem instrumentów perkusyjnych, nauka piosenki „Szybko“,
– rozróżnianie prawej i lewej strony, rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru,
– doskonalenie sprawności ruchowej podczas gier i zabaw bieżnych,
– wdrażanie dzieci do okazywania szacunku wszystkim bez względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– wdrażanie do porządkowania miejsca pracy,
– zwrócenie uwagi na estetykę wykonania,
– kształtowanie umiejętności przewidywania,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10,
– doskonalenie umiejętności kreślenia liczb,
– rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej,
– doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
– uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć plastycznych,
– rozwijanie szybkości i zręczności poprzez zabawy z piłką,
– rozwijanie umiejętności łapania, rzutu, kozłowania,
– utrwalenie wiadomości dotyczących wsi,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia,
– wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie umiejętności układania zdań z podanymi wyrazami,
– rozwijanie myślenia matematycznego, wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą wybranej techniki plastycznej, rozwijanie umiejętności samooceny,
– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
– wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i nastroje, rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz plastyki ciała,
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć gestem, mimiką twarzy,
– uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko naturalne,
– kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i wysokich,
– usprawnianie koordynacji ruchowej,
– doskonalenie skoków, chwytów i rzutów w grach i zabawach ruchowych,
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie wypowiedzi na podany temat,
– poznanie znaczenia słów : pesymista, melancholik, optymista,
– kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z określoną liczbą wyrazów,
– doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10,
– rozróżnianie,utrwalanie kształtów,cech i nazw figur geometrycznych,
– rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
– poznanie zasad zachowania w czasie burzy,
– doskonalenie sprawności fizycznej : szybkości, siły, zręczności i zwinności,
– kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wypowiadania się na zadany temat,
– kształtowanie analizy i syntezy sylabowej,
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– utrwalenie liczb od 0 do 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz porównywania liczb w zakresie 10,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków zachowania, określanie pozytywnych i negatywnych zachowań,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
– doskonalenie umiejętności wykonania rysunków na ograniczonej płaszczyźnie, rozwijanie twórczego myślenia,
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania słuchanych melodii, utrwalenie poznanych piosenek,
– uwrażliwienie na zmianę dynamiki w czasie zabawy ruchowej.

Piosenka:
„Szybko“
Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu …
A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle …
Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno …

Wiersz: 
„Rower“ 
/A.Edyk – Psut/
Każdy ma koła, dzwonek, przerzutki,
Mój jest dziecinny, żółty, malutki.
Jeżdżę nim w parku lub leśną drogą,
Ulicą dzieci jeździć nie mogą …


Wizyta w bibliotece

W dniu 15.05 dzieci naszej grupy uczestniczyły w interesujących zajęciach w bibliotece szkolnej. Pani Edytka  przeprowadziła z dziećmi ciekawą pogadankę. Dowiedzieliśmy się, po co przychodzimy do biblioteki, czym różni się  ona od księgarni oraz jak należy dbać o książkę. Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

KSIĄŻKA
Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta.
Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.
Nie czytaj gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.


WARSZTATY KREATYWNE

W dniu 10.04 grupa Smerfów brała udział w warsztatach, które odbyły się na terenie naszej placówki. Dzieci z pomocą dorosłych wykonywały żelowe świece, wykazując się przy tym pracowitością i pomysłowością. W przerwach mieliśmy okazję zobaczyć bardzo ciekawe eksperymenty, które przeprowadzała pani prowadząca warsztaty. Wykonane przez dzieci świece zostały wręczone rodzicom podczas uroczystości z okazji Dnia Rodziny. 


Dla Antoniego

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Dzień Polskiej Niezapominajki

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody obchodzone przez Smerfy 15 maja, które zapoczątkował redaktor radiowej „Jedynki” Andrzej Zalewski. Holendrzy słyną z tulipanów, Francuzi z konwalii, Anglicy kojarzeni są z hiacyntami, a redaktor Zalewski zaproponował skromny kwiat – niezapominajkę, jako kwiatowy symbol Polski. Smerfy dowiedziały się, że ekologia to nie tylko ochrona przyrody przez wielkie „O”, czyli rezerwaty, parki i pomniki przyrody. To także każde działanie, które Smerfy mogą wykonać w codziennym życiu, np. oszczędzając wodę, energię, segregując śmieci czy dbając o czystość w lesie. Święto Niezapominajki jest uniwersalnym świętem – przypomina Smerfom nie tylko o bogactwie i pięknie ojczystej przyrody, ale także o osobach, które kochamy.


Dzień Flagi

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. My  uczciliśmy nasze barwy ojczyste 28 kwietnia. Smerfy miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi i to, jak symbole narodowe szanować.


Dla Kacperka

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


MAJ

Tematy tygodni:
Dbamy o nasza planetę.
Tajemnice książek.
Polska to mój dom.
W krainie muzyki.

Cele:
Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego; poznanie znaczenia słowa stolica.
Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym; poznanie konturowego kształtu granic Polski.
Doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia dumy z bycia polakiem.
Ćwiczenia pamięci.
Przeliczanie w zakresie 10; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
Utrwalenie zasad dobrego wychowania.
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
Wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
Kształtowanie zręczności, zwinności i mocy podczas ćwiczeń z piłką.
Rozwijanie logicznego myślenia.
Utrwalenie pojęć lewa strona, prawa strona.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Doskonalenie umiejętności czytania.

Piosenka:
„Chodź pomaluj mój świat”
2 plus 1
Piszesz mi w liście, że kiedy pada,
Kiedy nasturcje na deszczu mokną,
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby
I kolorowe otwierasz okno.
Trawy i drzewa są takie szare,
Barwę popiołu przybrały nieba.
W ciszy tak smutno, szepce zegarek
O czasie, co mi go nie potrzeba.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką,
Twoje sny zamieniasz na pejzaże.
Niebem się wlecze wyblakłe słońce,
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana…
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.
Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni…

Wiersz:
„Majowa łąka”
Autor: Bożena Forma
Powiał wiatr majowy,
łąka zapachniała.
Świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce mocno grzeje,
świat do życia budzi.
Dobry czas nastaje
dla zwierząt i ludzi.


Konkurs plastyczny

Praca Julci, którą wykonała na konkurs do Domu Kultury.


Dla Maciusia

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
Zwierzęta na wiejski podwórku
Praca rolnika
Wielkanoc
Wielkanoc

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących prac w gospodarstwie;
– rozwijanie umiejętności współpracy;
– utrwalenie poznanych liter i cyfr;
– kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;
– układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;
– utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka;
– kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy;
– zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą;
– wdrażanie do podtrzymywania tradycji utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych;
– kształtowanie zainteresowania kulturą polską;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawę;

Wiersz:
„Przetwory z mleka”
Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.

Piosenka:
„Stary Donald farmę miał”
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kury hodował ija ija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kaczki hodował ija ija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej gęsi hodował ija ija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej indyki hodował ija ija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam


Nasz kącik przyrody

Ostatnio na zajęciach dzieci z grupy Smerfów pomagały w urządzaniu kącika przyrody, sądząc cebulę i fasolę oraz siejąc szczypiorek. Zajęcia te miały na celu poszerzenie wiadomości dzieci na temat warunków potrzebnych roślinie do rozwoju. W ten sposób przedszkolaki poznały cykl rozwojowy rośliny oraz będą uczyły się systematycznej pielęgnacji roślin.


Dogoterapia

W piątek 22 marca w naszym przedszkolu gościliśmy dwa pieski wraz z opiekunkami. Podczas spotkania dzieci poznały zasady opieki nad psem oraz dowiedziały się, jak bezpiecznie zachować się w kontakcie z czworonogiem. Jeden z piesków zaprezentował kilka sztuczek, a każde dziecko miało okazję pogłaskać czworonoga oraz przywitać się z nim.


Witaj Wiosno!

W dniu 21 marca Smerfy zgodnie ze zwyczajem powitały nadejście wiosny, spacerując z przyozdobionym gaikiem w okolicy przedszkola. Podczas spaceru zaobserwowały pierwsze zwiastuny wiosny, takie jak: śpiew ptaków, pojawienie się owadów oraz pączki na drzewach.


Konkursy Plastyczne

Dzieci z naszej grupy biorą udział w różnych konkursach. Ostatnio Milenka stworzyła Zajączka Wielkanocnego na konkurs Domu Kultury, a Ada pracę pt. Wiosna na konkurs Bulowiaczka.


Smerfy szykują się do powitania wiosny

Maciuś kocha przyrodę i przyniósł kwiatka, żeby się nim opiekować. Zachęcił w ten sposób inne Smerfy do dbania o przyrodę. W taki sposób Smerfy przygotowują się do powitania wiosny! Zapraszamy do galerii 🙂


Dla Oliwii

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Konkurs plastyczny „Bulowiaczka”

Filipek z naszej grupy wziął udział w konkursie „Bulowiaczka”.


Dla Majusi F.

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Dzień Kundelka

Smerfy obchodziły Dzień Kundelka. Pomimo że jest to święto z rodzaju nietypowych, to jest ono wyjątkowo pouczające. Zwraca uwagę na los najlepszego przyjaciela człowieka, jakim jest niewątpliwie pies. Święto powstało, aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność, ale również, aby zwrócić uwagę na tę najliczniejszą, a często najgorzej traktowaną grupę psów towarzyszących człowiekowi. Z tej okazji Smerfy przyniosły swoje ulubione maskotki – pieski, książeczki, zdjęcia. Każdy zaprezentował swojego czworonożnego przyjaciela. Smerfy żywo uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych. Nauczyły się wiersza, którego bohaterem był piesek.


Kwiatek dla dziewczynki

8 marca w grupie Smerfów dziewczynki obchodziły swoje święto. Z tej okazji chłopcy zaśpiewali swoim koleżankom piosenkę, złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty. Na zajęciach rozmawialiśmy na temat zawodów wykonywanych przez mamy przedszkolaków, obowiązkach, które kobieta wykonuje w domu oraz szacunku, jaki należy okazywać mamie, babci, koleżankom z grupy oraz wszystkim kobietom. Na buziach dziewczynek gościł uśmiech, a chłopcy w tym dniu byli bardzo życzliwi dla swoich koleżanek.


Budujemy zbiory

„Matematyka jest królową nauk” – tak zwykło się mówić. Stanowi podstawę rozwoju. Rozumienie jej jest wielką sprawnością, zaś stosowanie wielkim dokonaniem, prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie naszego życia. A tak Smerfy budowały zbiory. Zapraszamy do galerii.


Marzec

Tematyka kompleksowa:
1.W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3. Witaj wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
-utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon,
– rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
– wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwija-nie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania pro-gnozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy,
-pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów,
– utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania,
– doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C c,
-rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu do-dawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin,
-rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych,
-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie,
-rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr,
-utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych,
-promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter,
-doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej,
-zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej przez zabawy ruchowe,
-wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych,
-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej,
-układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

Wiersz:
„Pierwiosnek”
Władysław Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka. Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?”
Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał – któż to zgadnie? Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: „Jak tu ładnie…”

Piosenka:
„Marcowa pogoda”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Ewa Witkowska
Ugotuję dziś pogodę
na marcową zmienną porę.
Wleję deszczu kilka kropel,
dodam też lodowy sopel.
Słońca żółcią wnet poleję,
niech się w garnku słonko grzeje.
Już pogoda się gotuje,
wszystko mieszam i próbuję.
Jak mgła z garnka para bucha.
Och, pogoda mnie nie słucha!
Już unosi się pokrywa,
zerkam – w garnku tęcza pływa.


Dzień Dinozaura

Światowy Dzień Dinozaura to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie o tych niezwykłych mieszkańcach Ziemi, o ich zwyczajach, zachowaniach oraz cechach szczególnych. Miliony lat temu nasz świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj – niepodzielnie rządziły nim ogromne gady. Również klimat, rośliny i krajobraz znacząco odbiegał od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Który dinozaur miał najdłuższą szyję? Czym się żywiły wielkie jaszczury? Dlaczego wyginęły dinozaury? Na te i jeszcze wiele innych pytań starały się odpowiedzieć Smerfy podczas „Dnia dinozaura”. Szybko okazało się, że Smerfy wiele wiedzą na ten temat i mają wśród dinozaurów swoich ulubieńców.


”Kocie polowanie”

Chyba wszyscy wiedzą, że poza miską mleka koty lubią kłębuszek włóczki i oczywiście myszki. W tej zabawie Smerfy połączyły i włóczkę i myszkę… Tak bawiły się właśnie w Dniu Kota. Zapraszamy do galerii!


„Bal przebierańców”

14 lutego dzieci przyszły do przedszkola bardzo podekscytowane, ponieważ był to dzień, w którym miał odbyć się w naszym  przedszkolu bal przebierańców. Po śniadaniu przedszkolaki założyły przyniesione ze sobą przepiękne stroje. Dzieci przebrały się miedzy innymi za postacie z bajek, policjantów, strażaków, żołnierzy, wróżki, księżniczki. Podczas balu każda z grup zaprezentowała stroje, zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie i bawiła się śpiewając i tańcząc w rytm muzyki.


„Babciu, Dziadku żyj 100 lat…”

W dniu 8 lutego  dzieci  gościły  w przedszkolu swoje  ukochane Babcie i kochanych Dziadków. Przedszkolaki  uczciły Ich święto programem artystycznym  recytując wiersze, śpiewając piosenki  i tańcząc. Dziadkowie z ogromnym wzruszeniem podziwiali swoje wnuki. Na koniec dzieci złożyły życzenia Babciom i Dziadkom i wręczyły Im prezenty.


Dla Pawełka

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


LUTY

Tematyka kompleksowa:
1.Baśnie, bajki,legendy
2. Bale, bale w karnawale
3. W dawnych czasach
4. Wynalazki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wykonanie rysunku z użyciem bogatej kolorystyki,
– klasyfikowanie i formułowanie uogólnień, porównywanie liczb,
– rozwijanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo – naśladowczych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– poznanie liter : „B, b”, „N, n”, ”P, p”,
– poznanie cyfry 10,
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej oraz głoskowej i sylabowej,
– wielozmysłowe poznawanie liter, układanie wyrazów z poznanych liter, odwzorowywanie kształtu liter,
– nauka na pamięć prostych rymowanek,
– doskonalenie umiejętności rzutu, siły, mocy, szybkiej reakcji i orientacji,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, przestrzeganie zasad zabaw i gier,
– uświadomienie dzieciom, że należy dbać o prawidłową postawę ciała,
– uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, wypowiadanie się na temat tekstu, ocena postępowania bohaterów,
– czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych, doskonalenie umiejętności czytania,
– rozwijanie zainteresowania czytaniem,
– ustne opisywanie obrazków, nadawanie im tytułów,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem,
– kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi,
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie zainteresowań muzycznych, poczucia rytmu,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– utrwalenie poznanych piosenek,
– nauka piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych, rozwijanie pamięci,
– wydłużanie fazy wydechu,
– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, poznanie liczby 9, nauka pisania cyfry 9, tworzenie zbiorów,
– wyróżnianie i nazywanie postaci występujących w wierszu,
– zespołowe wykonywanie rysunku do treści wiersza,
– kształtowanie umiejętności rysowania świecą i malowania farbami, rozwijanie wyobraźni,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia,
– wzbogacanie słownika czynnego w trakcie zajęć plastycznych,
– doskonalenie umiejętności wycinania, łączenia różnych materiałów,
– rozwijanie umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych, wzbogacanie słownika dzieci,
– nabywanie umiejętności współpracy w zespole,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci,
– utrwalenie poznanych figur geometrycznych, rysowanie figur zgodnie z poleceniem,
– doskonalenie liczenia w zakresie 10,
– nauka wiersza na pamięć,
– rozwiązywanie zagadek,
– rozpoznawanie liter,
– wzmacnianie więzi rówieśników podczas zabaw i gier na śniegu.

Wiersz:
„Kaczki”
Po podwórku chodzą kaczki,
Wszystkie bose nieboraczki,
A w dodatku nieodziane,
To są rzeczy niesłychane!
Choć serdaczek, choć kubraczek
Mógłby znaleźć się dla kaczek,
A na nogi – jakieś kapce,
A na głowy choć po czapce,
Bo to zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.
Poszły kaczki do krawcowej:
„Chcemy mieć kubraczki nowe,
Zimno wszystkim nam szalenie,
Pani przyjmie zamówienie.
Lecz uwzględnić pani raczy,
Że to ma być fason kaczy.
Tu zakładka, a tu szlaczek,
To jest coś w sam raz dla kaczek,
Krój warszawski, bądź co bądź,
Zechce pani miarę zdjąć.”
Potem kaczki na Królewskiej
Odszukały zakład szewski
I już pierwsza kaczka kwacze:
„Pan nam zrobi kapce kacze,
Takie małe, zgrabne kapce,
By na małej kaczej łapce
Należycie się trzymały
I na sprzączki zapinały.”
Odrzekł szewc, bo nie był leń:
„Zrobię kapce w jeden dzień.”
Już nazajutrz poszły kaczki
Do krawcowej po kubraczki
I po kapce na Królewską,
Ale wpadły w pasję szewską:
Szewc zażądał pięć tysięcy,
A krawcowa jeszcze więcej.
„Bez pieniędzy, drogie panie,
Dzisiaj nic się nie dostanie.
Zapytajcie zresztą dam,
One to potwierdzą wam.”
Kaczki kwaczą i tłumaczą:
„Pieniądz nie jest rzeczą kaczą,
Żadna z nas się nie bogaci,
Nam za jajka nikt nie płaci.”
Ale na to szewc z krawcową
Powtórzyli słowo w słowo
To co przedtem: „Drogie panie,
Darmo nic się nie dostanie.”
Z tej przyczyny kaczy ród
Jest ubrany tak jak wprzód,
A tu zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.

Piosenka:
„Witajcie w naszej bajce”
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.
Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.
Ref.:
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.


Konkurs plastyczny „Bulowiaczka”

W styczniowym konkursie plastycznym „Bulowiaczka” udział wzięły Ada i Maja.


DLA KUBUSIA M.

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Smerfy lubią jabłka

Celem zajęć i wspólnej zabawy była integracja wszystkich dzieci oraz zachęcanie ich do spożywania owoców, a w szczególności jabłek i to pod różnymi postaciami, z powodu ich walorów zdrowotnych i odżywczych.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Co można robić zimą
2. Święto babci i dziadka
3. Zimowe mistrzostwa sportowe
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Cele ogólne:
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
– wprowadzenie liczb i cyfr 8,9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym;
– wprowadzenie litery u, U, s, S;
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swojego ciała przed mrozem i wiatrem;
– odtwarzanie rytmów ruchowo – słuchowo – wzrokowych;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawę;
– stosowanie pojęć : wcześniej, później, obecnie;
– doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
– określanie kierunków na kartce papieru;
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
-rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

Wiersz:
„Zima”
B. Forma
Zima do nas przybyła,
świat śniegiem pokryła.
Na sanki, na narty
wszystkich zaprosiła.
Tysiące gwiazdek
na ziemię spada
to jest dopiero
świetna zabawa.
A każda gwiazdka
o innym wzorze
zachwycać kształtem
każdego może.

Piosenka:
„DZIŚ ŚWIĘTO TWOJE”
Babciu kochana dziś święto Twoje
dlatego właśnie przed Tobą stoję
Chcę Tobie życzyć samych radości,
niech zawsze miłość w Twym sercu gości.
Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele,
bądź przy mnie zawsze nawet w niedziele
Bo kiedy jesteś, jest mi wesoło,
bo z tobą zawsze fajnie jest.
Bo naszym babciom z całego serca,
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta
Kwiatki przynoszą, całuski dają,
a swoje babcie bardzo kochają
Sto lat babuniom wszystkim życzymy
i razem z nimi dziś się cieszymy.
Z babcią zatańczę wesoły taniec,
bo moja babcia tańczy wspaniale
Babcia nam piecze pyszne serniki,
z babcią upiekę kruche pierniki
Babcia opowie bajeczek wiele,
kiedy jest babcia, fajnie jest.


Życzenia urodzinowe dla Olgi W. 

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń! 


Święta tuż, tuż…

Dzień 21 grudnia był bardzo uroczystym dniem w naszym przedszkolu. W tym dniu dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia, usiadły przy wspólnym, świątecznie udekorowanym stole, śpiewając kolędy. Następnie przedszkolaki obejrzały jasełka przygotowane przez koleżanki i kolegów z klas I – III. Serdeczna i ciepła atmosfera tego dnia wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.


Powitanie Zimy – Dzień w kolorze białym

Pod koniec grudnia w naszym przedszkolu odbył się “Biały Dzień”. W grupie Smerfów dzieci przyszły ubrane w białych barwach lub przyniosły ze sobą białą zabawkę. Podczas zajęć przedszkolaki rozwiązywały zagadki o tematyce zimowej, opisywały cechy zimowego krajobrazu, przeliczały śnieżynki, tworzyły zimowe rytmy oraz tańczyły w rytm piosenki „Biały walczyk”. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Zimowy krajobraz” przy użyciu białej farby. 


Spotkanie z Mikołajem

Dzień 7 grudnia był dniem bardzo wyczekiwanym wśród naszych przedszkolaków. W tym dniu starsze grupy przedszkolne pojechały do Domu Kultury w Kętach. Najpierw obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Trzy świnki”, a następnie udały się na spotkanie z wyjątkowym gościem – świętym Mikołajem. Na twarzach dzieci widać było wielkie zadowolenie. Mikołaj wręczył każdemu dziecku upominek, zrobił sobie z dziećmi pamiątkowe zdjęcia, a żegnając się z nami obiecał, że na pewno wróci za rok.


Grudzień

Tematyka kompleksowa:
1. Kim będę kiedy dorosnę?
2. Święta za pasem.
3. Świąteczne tradycje.
4. Witamy Nowy Rok.

Cele ogólne:
– utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru oraz poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
– wprowadzenie litery R, r, L, l
– wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych
– wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
– poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby
– doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach
– doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości – wprowadzenie liczby i cyfry 7
– rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej
– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu
– utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku

Wiersz:
Choinka
Tadeusz Kubiak
Od stóp po czub przybrana,
prawie zaczarowana,
od świeczek chybotliwych
kołysze się po ścianach.
Zaczarowana prawie,
cała w strusie i pawie,
w kaczuszki i papużki
rozkrzyczane w zabawie.
I złota: oto orzech,
dojrzały o tej porze,
złoci się tak, jak tylko
naj- naj- najpiękniej może.
Tam znów, obok konika,
baletnica pomyka
i w spódniczkach z księżyca
tańczy z gwiazdą walczyka.
A wyżej wśród gałązek,
wśród jabłek, bombek, wstążek,
pląsa strzygąc uszami,
papierowy zajączek.
Pajac skacze z wiewiórką,
hopla – sa! – a na sznurku,
na samiutkim już dole
wisi… Co? Ciastko z dziurką.

Piosenka:
Kolęda na dzwonkach
sł. Wanda Chotomska, muz. Teresa Niewiarowska
Chodziły owieczka po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień,
to tak zadzwonił, że klękajcie ludzie.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki w szopce,
grajcie, grajcie, grajcie,
kolędę owce.
Ludziom na radość,
Bogu na chwałę,
dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki małe.
Wędrowały owce przez głogi i ciernie,
każda swego dzwonka pilnowała wiernie,
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…
Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej
do tej szopki małej, do tej szopki biednej,
każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,
a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…


Konkurs plastyczny „Anioły”

Na konkurs plastyczny pt. „Anioły” prace wykonali Kinga S., Filip K.,Zuzia M., Olga W. i Maciej M.


Konkurs plastyczny „Bulowiaczka”

W listopadowym konkursie plastycznym „Bulowiaczka” udział wzięła Ada J.


Dzień Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie: Pluszowe misie opanowały przedszkole w Bulowicach. Przybyły ze swoimi małymi Smerfami, aby się wspólnie bawić. Zapraszamy do galerii 🙂


Dzień Kredki

W listopadzie obchodzony jest Dzień Kredki. Jest to dzień szczególnie bliski przedszkolakom, ponieważ dzieci w tym okresie rozwoju najczęściej wyrażają swoje emocje poprzez rysunek oraz dobór barw. W dniu 21 listopada w grupie Smerfów zajęcia rozpoczęły się od zaśpiewania piosenki pt. „Kolorowe kredki” . Po wysłuchaniu „Bajki o czerwonej kredce” dzieci poznały rodzaje kredek, bawiły się kredkami sugerując je, tworząc kolorowe rytmy, układając kredki od największej do najmniejszej. Na koniec zajęć każde dziecko wykonało pracę kredkami za pomocą ulubionych barw.


Konkurs plastyczny – Święto Niepodległości

Kinga S z naszej grupy przygotowała prace z okazji Święta Niepodległości.


SMERFY SŁUCHAJĄ BAJEK CZYTANYCH PRZEZ PANIĄ TERESĘ

Są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane. Zarówno dla dziecka, którego rodzic nas odwiedza – bo to duma, wyróżnienie i przywilej, jak i dla całej grupy, która chętnie i uważnie słucha nowych bajek.


Listopad

Tematyka kompleksowa:
1.Jesienna pogoda
2.Zwierzęta domowe
3.Zimno, coraz zimniej
4.Grudniowe życzenia

Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej obiegowego ruchu ziemi
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalanie przemienności rytmu dzień – noc oraz poprzez odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych ruchowo-słuchowych
– rozwijanie słuchu fonematycznego
– poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
– rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylab i głosek w słowach
– wprowadzenie liter T, t, D, d, Y, y, K, k
– wprowadzenie cyfry i liczby 4, 5, 6
– rozwijanie umiejętności obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych
– doskonalenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy
– poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, płazy, gady, ptaki, ryby)
– kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi
– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
– doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami
– rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy
– poszerzanie wiedzy o obu biegunach oraz o zwierzętach na nich żyjących
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat
– doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach oraz poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru.

Wiersz:
Barwy ojczyste
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel to serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka:
Wyliczanka jesienna
Katarzyna Kulikowska (sł. i muz.)
Deszcz, kalosze, bura chmura,
dmucha, chucha, wieje!
Deszcz, kalosze, bura chmura,
kropi, pada, leje!
Jesienna pogoda daje w kość,
jesiennej pogody mamy dość!   


DLA BORYSKA I FILIPKA

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Zabawa monetami

Smerfy utrwalają cyfrę 1 i 2, oznaczającą liczbę jeden i dwa, podczas zabaw z monetami z wyprawki „Plac Zabaw”.


Wycieczka do Mini Zoo w Inwałdzie

Park zwierząt w Mini ZOO „Kucyk” to idealna leśna lokalizacja (trochę słońca, trochę cienia), która sprawia, że spacer staje się bardzo przyjemny. Różnorodność świata fauny i flory zapewnia satysfakcję w zwiedzaniu dla każdego. Każdy gatunek został opisany na specjalnej tabliczce, dzięki czemu można poznać cenne informacje i wiele ciekawostek o mieszkańcach. Można tu zobaczyć mniej lub bardziej znane gatunki zwierząt – dziki, szynszyle, szopa pracza, strusie emu, żurawie koroniaste. Jest również Osiołek Wesołek, który swoim śmiechem potrafi rozbawić każdego. Dzieci mogły  nakarmić zwierzęta specjalnie przygotowaną karmą. Na terenie Mini ZOO znajduje się park zabaw dla dzieci, gdzie nasze pociechy mogły się wspólnie bawić. Wycieczka dostarczyła nam  moc niezapomnianych wrażeń.


Ogólnopolski Konkurs „Moja Miejscowość”

Ada J. Wykonała pracę do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Miejscowość”.


Konkurs plastyczny „Bulowiaczka”

W konkursie plastycznym „Bulowiaczka” z grupy „Smerfy” udział wzięła Maja F.


PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:
Dary jesieni
Dbamy o zdrowie
Jesienią w parku i w lesie
Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:
– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, przeliczanie sylab w słowach;
– określanie głosek w nagłosie przeliczanie głosek w wyrazach;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu;
– ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami uczuć innych;
– ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego;
– wprowadzenie litery A, a, I, i, E, e;
– wprowadzenie cyfry 2;
– utrwalenie zasad zdrowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia;
– rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;
– utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– doskonalenie wrażliwości estetycznej;
– wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych;
– poszerzanie słownika czynnego dzieci;
– wdrażanie dzieci do odróżniania świata mediów od rzeczywistości;
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
– utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze;
– rozwiązywanie i układanie zagadek słownych.

Nasz wiersz:
”Jesienne drzewa”
D. Kossakowska
Jesienne drzewa pięknie się ubrały,
czerwone czapki powyciągały.
Żółte szaliki i buty brązowe,
a rękawiczki na pewno też nowe.
Może brązowe, może czerwone,
a może jeszcze zielone.
Wiatr hula w liściach, szarpie i dmucha,
Będzie z liści dla jeża poducha.
będzie kołderka na długa zimę
już w ciepłych liściach ma wesoła minę.

Nasza piosenka:
„Szczotka, pasta”
Fasolki
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.


Ogólnopolski Konkurs „Moja Miejscowość”

Zuzia M. z naszej grupy wykonała pracę do Ogólnopolskiego Konkursu „Moja Miejscowość”.


Konkurs plastyczny

W konkursie plastycznym „Bulowiaczka” z grupy „Smerfy” udział wzięła Ada J.


DZIEŃ ŻÓŁTY U SMERFÓW

W naszym przedszkolu odbył się „żółty dzień”. Dominującym kolorem tego dnia był żółty, który w ten szary, pochmurny dzień rozweselał wszystkie miny.


Komax u Smerfów

Komax uczył Smerfy o segregacji odpadów i ekologii. Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów,  dlatego stosując odpowiednie metody i formy pracy można skutecznie i efektywnie kształcić ich postawę zgodną z etyką ekologiczną. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, takich jak rodzina,  proces nauczania i wychowania, środki masowego przekazu oraz grupa rówieśnicza. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych praw i zasad, aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski. Smerfy podziękowały własnoręcznie wykonanymi rysunkami za pogadankę i fantastyczne gadżety.


Konkurs plastyczny

W konkursie plastycznym „Bulowiaczka” z grupy „Smerfy” udział wzięła Maja F.


DLA KINGUSI

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka
Humoru dobrego, życia kolorowego
I wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!


Plan pracy na wrzesień

Tematyka kompleksowa:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbamy o siebie i środowisko

Cele ogólne:
*Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
*Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
*Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
*Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
*Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
*Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
*Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
*Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
*Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
*Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „o”.
*Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
*Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
*Doskonalenie umiejętności kolorowania wg kodu.
*Nauka piosenek; kształtowanie umiejętności łączenia śpiewu z ruchem.
*Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni; określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
*Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego utworu.
*Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5.
*Wyrażanie emocji poprzez odpowiedni dobór koloru; rozróżniani kolorów jasnych i ciemnych.

Wiersz:
„Przez ulicę małym krokiem”
By nie było katastrofy,
zapamiętaj proste strofy:
Nim na jezdnię zrobisz krok,
wytęż swój sokoli wzrok:
w lewo, w prawo, w lewo. Brawo!
Gdy jest pusto, wskakuj żwawo!
Trampki masz czy adidasy,
przechodź tylko tam, gdzie pasy.
Bo po zebrze kroczy pieszy,
nawet gdy się bardzo spieszy.

Piosenka:
„Trampolina”
Każde dziecko czasem marzy,
żeby wzlecieć hen, wysoko
i z ptakami na wyścigi
poszybować ku obłokom.
A marzenia spełnić łatwo,
to nie żarty, to nie kpina,
bo w lataniu pod chmurami
nam pomoże… (okrzyk: Co?!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
odrywamy się od ziemi,
do przygody startujemy.
Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
coraz wyżej, coraz śmielej,
chociaż mamy lat niewiele.
2. Patrzą ptaki ze zdumieniem,
że fruwamy tak jak one,
gdy na skrzydłach niewidzialnych
przemierzamy świata strony.
Nic nam w locie nie przeszkodzi
i nas w locie nie zatrzyma,
bo na starcie czekać będzie
czarodziejska (okrzyk: Wiem!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!)…


Pierwsze dni w przedszkolu

W pierwszych dniach września Smerfom uśmiech nie schodzi z twarzy. Nawiązują się nowe przyjaźnie, umacniają stare. Dzieci z najmłodszych grup nabierają pewności, poczucia bezpieczeństwa, dobrze się czują w swojej sali w towarzystwie Pań, kolegów i koleżanek. Każdy dzień staje się wielką przygodą, która odkrywa przed nimi wiele możliwości, dostarcza radości i dobrej zabawy.

Idź do góry