Grupa „Słoneczka” – rok szkolny 2018/2019

Wychowawcy grupy:
mgr Daria Kocur
mgr Renata Dźwigoń

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,
Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu…
Że my się czujemy jak u siebie w domu!

„W przedszkolu jak w domu”- wiersz B. Szelągowskiej


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
Dzień Dziecka
Zwierzęta duże i małe
Lato
Wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– poszerzenie słownika dzieci o pojęcie praw i obowiązków,
– przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności,
– pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek),
– uwiadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie,
– rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego,
– zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy,
– rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie,
– kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni,
– rozwijanie zdolności plastycznych,
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– nauka współdziałania w grupie,
– kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
– rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń,
– poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce,
– rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie),
– doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu poprzez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta,
– kształtowanie zdolności plastycznych i wyobraźni,
– rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie,
– rozwijanie umiejętności technicznych,
– kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych,
– zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat,
– zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem,
– wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami,
– rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych,
– zapoznanie dzieci z kolorami tęczy,
– utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne,
– zapoznanie dzieci z pracą artysty: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka,
– uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych,
– rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych,
– kształcenie umiejętności wnioskowania,
– wdrażanie dzieci do systematycznej pracy,
– zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego świata,
– doskonalenie percepcji wzrokowej,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych,
– doskonalenie emisji głosu , dykcji i oddechu poprzez zabawę w echo,
– porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior i mórz,
– doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji,
– zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się,
– rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres,
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu imion: własnego i innych,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat,
– zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola.

Piosenka:
„Jestem podróżnikiem“
Zapakuję plecak i w podróż wyruszę.
A dlaczego? A dlatego, bo świat poznać muszę.
Szlak mojej wędrówki już narysowany.
Jedną mapkę mam dla siebie, a drugą dla mamy.
Na żaglówce z kory przepłynę kałużę.
I na wyspie podwórkowej zatrzymam się dłużej.
Potem w piaskownicy poszukam oazy.
Na pustyni przecież wszystko może się wydarzyć.
Na lwa się zaczaję, bo tu śladów wiele.
I zostanę najsłynniejszym w świecie tropicielem.
Gdy skończę wyprawę po lądach i wodach,
wtedy chętnie wam opowiem o moich przygodach.

Wiersz:
”Zoo“
(J.Brzechwa)
Proszę państwa oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A, to szkoda.
Rudy ojciec,rudy dziadek
rudy ogon, to mój spadek.
A ja jestem rudy lis,
ruszaj stąd, bo będę gryzł.
Dzik jest dziki, dzik jest zły.
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
ten na drzewo zaraz zmyka. (…)


Wizyta w OSP Bulowice

W piątek 31 maja dzieci z naszego przedszkola jak co roku z radością wyruszyły z wizytą do strażaków z OSP w Bulowicach. W trakcie spotkania panowała atmosfera przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos zadając liczne pytania. Z bliska mogły podziwiać oraz zwiedzać wnętrza różnego rodzaju wozów strażackich: począwszy od największych, służących do gaszenia dużych pożarów, a skończywszy na tych przeznaczonych do tzw. „szybkich akcji“ – np. niesienia pomocy w wypadkach drogowych. Podczas spotkania dzieci mogły obejrzeć również szatnie strażackie, w których znajdują się kompletne zestawy ubrań, konieczne do akcji ratowniczych oraz sprzęt, jakim posługują się strażacy podczas swojej trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy. Największą frajdą była możliwość wypróbowania węża strażackiego wypełnionego wodą. Serdecznie dziękujemy strażakom za zorganizowanie nam interesującego spotkania 🙂


WYCIECZKA DO MUZEUM ZABAWKI DREWNIANEJ STRYSZAWIE

17 maja, w słoneczny dzień, nasza grupa wybrała się do Muzeum Zabawki Drewnianej w Stryszawie. Drewniane koniki na kółkach i na biegunach, chodak z ruchomymi zwierzątkami, „klepok” czyli machający skrzydłami ptak na kiju, koguty i drzewa, na których umieszczono przeróżne, kolorowe ptaki – to wszystko zobaczyliśmy właśnie w tym miejscu. Główną atrakcją wycieczki były warsztaty. Celem ich było: zapoznanie dzieci z historią XVIII wiecznej tradycji wytwarzania ptaszków i zabawek, poznanie wielu gatunków ptaków, pokaz rzeźbienia ptaszków z drewna i rozwijanie zdolności manualnych. Dzieci wróciły do przedszkola pełne nowych wrażeń.


DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie – zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka. Również i nasze przedszkolaki uczyły się w tym dniu bycia życzliwym dla innych.


Warsztaty kreatywne

Pracownia kreatywności – małe „laboratorium” artystyczne, znane już w naszej grupie z warsztatów styczniowych, miało okazję gościć ponownie w naszym przedszkolu 9 maja. Podczas tego spotkania dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych, na których samodzielnie wykonywały świece w szklaneczkach. Poznały i zastosowały nową technikę z wykorzystaniem płynnego, kolorowego żelu z dodatkiem wybranego zapachu oraz barwionej soli w tęczowych kolorach. Tradycyjnie prowadzący zapewnili szereg atrakcji, proponując wiele ciekawych doświadczeń fizycznych i eksperymentów chemicznych, w których wszyscy brali udział z wielkim zaangażowaniem.


DZIEŃ STRAŻAKA

„Ciężka praca strażaka”

Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali
I nie myśląc o tym wcale, pędzą szybko na sygnale,
By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie.
To Strażacy, każdy powie, że to są bohaterowie!
Swoje życie poświęcają, na ratunek przybywają.
Kiedy dojdzie do wypadku, katastrofy budowlanej,
To w tych miejscach nie zbraknie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Strażak mądry, wie co robić, zatem szybko reaguje,
Ludzi z miejsca zagrożenia sprawnie i bezpiecznie ewakuuje .
Czy to Poznań czy to Kraków, Święty Florian patronem Strażaków
Czuwa nad nimi, nad ich ciężką pracą, dodaje otuchy gdy sobie nie radzą.
Bo Strażakom nie zawsze wszystko wychodzi,
Nie są w stanie na przykład zatrzymać powodzi.
Ale są gdzie ich potrzeba, ludziom pomagają,
Robią wszystko co mogą, ile sił tylko mają.
Chwała im za to, bohaterom – Strażakom
Bo dzięki nim wszyscy dobrze wiemy,
Że na ich pomoc zawsze liczyć możemy.

 Autor: Olga Adamowicz


Maj

Tematyka kompleksowa:
Polska to mój dom
Polska to mój dom (cd.)
W krainie muzyki
Święto Mamy i Taty
Wrażenia i uczucia

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
Rozwijanie umiejętności manualnych.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
Wyzwalanie kreatywności twórczej.
Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Wiersz:
„Katechizm polskiego dziecka”
Władysław Bełza
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi. (swymi)
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia? (czym)
– Mą Ojczyzną.
– Czem zdobyta? (czym)
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Boga wierzę.

Piosenka:
„Wszystkie dzieci”
I. Pfeiffer
Mamo, mamo, dziś wszystkie dzieci
Niosą Tobie życzeń bukiecik,
Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące,
Co wyrosły na twojej łące.
Tato, Tato, dziś wszystkie dzieci
Niosą Tobie życzeń bukiecik,
Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące,
Co wyrosły na twojej łące.


DZIEŃ TĘCZY

W naszym przedszkolu urządziliśmy „Dzień tęczy”. By poczuć się tęczowo, wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na różne kolory. Podczas „Dnia tęczy” dowiedzieliśmy się, jak powstaje tęcza, jak kolory są w niej ułożone i który z nich jest najważniejszy. Następnie sami eksperymentowaliśmy barwiąc ryż. Dzięki czemu powstała nasza „Tęcza w słoiku”. Na koniec do kolorowej zabawy porwała nas tęczowa chusta animacyjna.


Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
Praca rolnika
Wielkanoc
Dbamy o naszą planetę
Tajemnice książek

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi,
– kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta,
– budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin, rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody,
– rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów,
– zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba,
– kształtowanie wyobraźni muzycznej , poczucia rytmu i ekspresji ruchowej,
– wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych,
– kształtowanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych,
– kształtowanie umiejętności współpracy,
– kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku,
– zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat,
– doskonalenie umiejętności manualnych,
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi,
– rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
– wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych,
– kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
– utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych,
– rozwijanie umiejętności składania życzeń,
– doskonalenie umiejętności manualnej podczas ozdabiania jaj,
– wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym,
– rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
– rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała,
– zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
– wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi,
– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi,
– wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,
– poznanie sposobów wykorzystania prądu,
– kształtowanie świadomości ekologicznej,
– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania,
– rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki,
– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,
– budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru,
– poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach : pisarza, grafika, redaktora, drukarza,
– rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania,
– poszerzenie słownika dzieci o pojęcie „księgarni“,
– wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep,
– zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni,
– zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek,
– rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg. cech (np. wygląd, treść).

Piosenka:
„Wełniany baranek”
1. Ten mały nasz baranek
wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la… /x2/
2. Wełniane ma trzewiczki,
wełniane rękawiczki.
Lali, la, lali la, lali la…./x2/
3. W kołnierzu pełnym wełny
ma łebek cały z wełny
Lali, la, lali la, lali la…
4. Co tu robisz baranku ?
Chłodno dzisiaj od ranka.
Lali, la, lali la. lali la…./x2/

Wiersz:
„Kolory pór roku“
Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna.
Żółte słońce mocno świeci, to jest lato,drogie dzieci.
Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła.
Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej.


MALI OGRODNICY

W naszej grupie zakładaliśmy wspólnie kącik ogrodniczy. Na początku dzieci zapoznały się z budową kwiatów, dowiedziały się również, że niektóre rośliny siejemy z nasion, inne możemy posadzić z cebulki, a jeszcze inne z fasolki. Następnie ustaliliśmy, czego rośliny potrzebują do wzrostu, dzieci doskonale wiedziały, że chodzi o wodę, słońce i ziemię. Przygotowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i zabraliśmy się do pracy. Jako pierwszą posialiśmy rzeżuchę. Później dzieci poznały etapy wzrostu cebuli oraz uważnie obserwowały, jakie czynności należy wykonać podczas sadzenia szafirka, żeby później samodzielnie zasadzić kilka cebulek w doniczce. Na końcu przygotowaliśmy w słoiku z wodą naszą fasolkę, by mogła zakiełkować. Naszym przedszkolakom bardzo podobały się dzisiejsze zajęcia, często zerkają do naszego kącika ogrodniczego, czekając aż coś wyrośnie.


DZIEŃ KOBIET

„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 
I pierwszy promień bliskiej wiosny. 
Dzień bez kłopotów i bez trosk. 
Dużo radości. 
Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, 
W domu, w przedszkolu, na wycieczce. 
Każdego dnia dobry uczynek – 
To jest od chłopców upominek”

W Dniu Kobiet nasze małe dziewczynki również mogły poczuć się jak prawdziwe kobiety. A to wszystko za sprawą chłopców z naszej grupy. W tym dniu wszyscy chłopcy składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez drobnych upominków. Każda dziewczynka otrzymała kwiatek i jak przystało na prawdziwą kobietę – torebkę. Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech…


Marzec

Tematyka kompleksowa:
W marcu jak w garncu
Porządki w ogrodzie
Witaj, wiosno!
Zwierzęta na wiejskim podwórku

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.
Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
Kształcenie umiejętności wnioskowania.
Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
Doskonalenie sprawności manualnej.
Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Piosenka:
„Jestem wiosna”
sł. i muz. Halina Sokołowska
Idę, idę, idę prosto do was.
Idę, idę, słońce niosę wam.
Wszystkie śniegi stopię.
zazielenię wszystkie lasy.
fiołki oraz bratki,
patrzcie, dla was mam.
Ref.: Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Patrzcie, jaką piękną suknię mam.
Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Najpiękniejsza z wszystkich dam. x2
Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit.
Oczy kwiatów w słońce patrzą już.
Cieszcie się wraz ze mną.
Podziwiajcie mą pogodę.
Chodźcie do mnie wszyscy,
zaśpiewajmy znów.
Ref.: Wiosna, wiosna…

Wiersz:
„Przebiśnieg”
Halina Szayerowa
Za śniegowej chmury
słońce ledwie błyśnie,
a już się spod śniegu
przebija przebiśnieg.
Wychyla się główka
w śniegu sztywnej kryzie…
Byle na powietrze!…
Byle słonka bliżej!…
Rozgniewał się marzec,
sypnął gęsto śniegu…
– Nie czas jeszcze wiosnę
witać, przebiśniegu!
Lecz przebiśnieg – kwiatek
drobny, niepozorny,
przebił się na przekór.
Mały… a zadziorny.
Ponad kryzą śniegu
białym kwiatem błysnął…
– Czas już, panie Marcu,
bo wiosna już blisko!


Spektakl teatralny „Polskie miasta w baśni i legendzie“

W dniu 28 lutego dzieci z naszego przedszkola wraz z wychowawczyniami wybrały się do Domu Kultury w Kętach na spektakl teatralny pt.”Polskie miasta w baśni i legendzie”. Dzieci poznały legendy związane z najbardziej znanymi polskimi miastami. Na scenie pojawiła się warszawska syrenka, Król Popiel, Bazyliszek, poznańskie koziołki oraz toruńskie pierniki. Przedszkolaki podróżowały po miastach wraz z pewną wycieczką zwiedzającą muzeum, w którym działy się niesamowite rzeczy i można było w magiczny sposób przenieść się w czasie do różnych wspaniałych miejsc, poznając charakterystyczne symbole i historie najpiękniejszych polskich miast. Bajkowe kostiumy, muzyka, kolorowe światła i dekoracje porwały dzieci w zupełnie inny świat. Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie bardzo spodobał się naszym przedszkolakom, które aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w przedstawieniu, nagradzając występujących brawami.


Dzień Dinozaura

Luty, jak każdy miesiąc w przedszkolu, jest pełen niespodzianek oraz okazji do zdobywania wiedzy o świecie. 26 lutego obchodziliśmy święto znanych, prehistorycznych stworzeń. Dzieci poznały historię dinozaurów, dowiedziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Wspaniałą zabawę zakończyły wspólne zabawy muzyczne i ruchowe, „Dinozaurowe karty pracy” oraz praca plastyczna „Nasze skamieliny”, z wykorzystaniem masy solnej, figurek dinozaurów, muszelek, kamyków i gałązek.


Światowy Dzień Kota

18 lutego dzieci z naszego przedszkola obchodziły Dzień Kota. W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyniosły maskotki oraz książki i zdjęcia swoich pupili. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania J. Papuzińskiej „Agnieszka opowiada bajkę”, a później uczyły się i wypowiadały, w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi zwyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też „kocie” zabawy, piosenki i zagadki. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną.


Bal karnawałowy

Okres karnawału to miła tradycja, czas zabawy i radości, którego ważnym elementem są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to jak każdego roku dzień niezwykły, długo oczekiwany. Jest atrakcją bardzo lubianą przez wszystkie dzieci oraz okazją do wcielania się w postaci ulubionych bohaterów bajkowych. W dniu 14 lutego odbył się w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Tego dnia już od rana pojawiały się w przedszkolu kolorowe, najczęściej bajkowe postaci. Po wstępnej prezentacji w strojach karnawałowych rozpoczęły się tańce przy ulubionej przez dzieci muzyce, które były przeplatane zabawami w kole i korowodami. Dzieciom dopisywały dobre humory, a wspólne zabawy były kolejną okazją do integracji grupy. Na zakończenie każde dziecko otrzymało dyplomik uczestnictwa w balu. Wszystkim Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie kostiumów dla swoich pociech 🙂


Dzień Babci i Dziadka

Dnia 8 lutego zaprosiliśmy naszych ukochanych Dziadków na długo oczekiwaną uroczystość z okazji Ich Święta. Wszystkie przedszkolaki wystąpiły we wspólnym programie artystycznym, prezentując swoje umiejętności muzyczne, taneczne i recytatorskie. Dumni Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali swoje wnuczęta, a przedszkolaki odważnie i bez tremy wystąpiły przed publicznością. W ramach drobnych upominków dzieci z naszej grupy przygotowały podczas warsztatów kreatywnych kolorowe, pachnące, ozdobne mydełka oraz tulipany z origami. Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom z grupy „Słoneczka” za wszelką pomoc w zorganizowaniu tej ważnej dla nas wszystkich uroczystości 🙂


Luty

Tematyka kompleksowa:
Baśnie, bajki, legendy
Bale,bale w karnawale
W dawnych czasach
Wynalazki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich,
– kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
– kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej,
– rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia,
– rozbudzanie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci,
– rozwijanie spostrzegawczości,
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
– rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń,
– rozbudzanie fantazji i wyobraźni,
– rozwijanie umiejętności teatralnych,
– zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego,
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupach,
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi,
– kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji,
– kształtowanie sprawności ruchowej,
– kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób,
– prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń,
– kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,
– wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów,
– rozbudzanie ciekawości badawczej,
– poznawanie różnych form ekspresji artystycznej – rysowanie węglem,
– kształtowanie umiejętności manualnych,
– usprawnianie narządów artykulacyjnych,
– rozwijanie pomysłowości dzieci,
– rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu oburącz,
– kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze jest ich mniej, a w którym więcej, a w którym tyle samo,
– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
– wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu,
– kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych,
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat,
– kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
– doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe,
– doskonalenie pamięci słuchowej,
– doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów,
– rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej,
– wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem“.

Piosenka:
„Przedszkolna samba”
Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka, a niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczmy sambę wszyscy razem w kole
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. / x2 /
Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczmy sambę wszyscy…

Wiersz:
„Rybki“
Raz rybki w morzu brały ślub
i tak chlupały: chlup, chlup,chlup.
A wtem wieloryb wielki wpadł
i całe towarzystwo zjadł.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


Warsztaty kreatywne

Szczypta koloru, odrobina wyobraźni i fantazji, a pomysł na niezwykłe dzieło gotowy. Pracownia kreatywności to małe „laboratorium” artystyczne, pełne plastycznych eksperymentów i niesamowitych wrażeń. Na tych warsztatach każde dziecko stworzy wyjątkowe arcydzieło, posługując się różnorodnymi technikami. 8 stycznia dzieci z grupy „Słoneczka” brały udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których samodzielnie wykonały kolorowe, pachnące mydełka. Przedszkolaki mogły tworzyć mydełka o różnym kształcie i kolorze. Ponadto prowadzący zapewnili szereg atrakcji, proponując wiele ciekawych doświadczeń fizycznych i eksperymentów chemicznych, w których wszyscy brali udział z wielkim zaangażowaniem. Zajęcia te były bardzo interesujące i pełne niespodzianek.


MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!!!

Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło, a raz mroźno. Dlatego korzystając z jej uroku, postanowiliśmy pobawić się na śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się zimowemu szaleństwu: lepiąc pięknego bałwana, rzucając śnieżkami do siebie, a także tworząc zimowe orzełki na śniegu. Naszą pamiątką po białym szaleństwie jest bałwan, który miejmy nadzieję zostanie z nami jak najdłużej 🙂


Styczeń

Tematyka kompleksowa:
Witamy Nowy Rok
Witamy Nowy Rok cd.
Co można robić zimą?
Święto babci i dziadka
Zimowe mistrzostwa sportowe

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
Kształtowanie umiejętności planowania.
Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
Rozwijanie wyobraźni dzieci.
Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
Kształtowanie odporności emocjonalnej.
Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

Piosenka:
„Dla Babci i Dziadka”
sł. i muz. Małgorzata Ćwiek
Wyczaruję dla babuni.
suknię z kropel rosy, jw.
szal z obłoczków, wstążkę z tęczy
wplotę jej we włosy. jw.
Ref.: Babciu, droga babciu,
to wszystko dla Ciebie.
Babciu, droga babciu,
bardzo kocham Ciebie.
Namaluję dziadziusiowi
rybek pełną rzekę,
koszyk grzybów, działkę z domkiem,
pieska na pociechę.
Ref.: Dziadziu, drogi dziadziu, jw.
to wszystko dla Ciebie.
Dziadziu, drogi dziadziu, bardzo kocham Ciebie. x 2

Wiersz:
„Moja babcia”
Bożena Forma
Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale,
gry, zabawy, wyliczanki,.
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,.
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!


Świąteczny czas w naszej grupie

„Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem….
A u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.”

Wszystkie dzieci jak co roku z niecierpliwością czekają na Święta i związany z nim magiczny czas przygotowań. „Słoneczka” również uczestniczyły w przystrajaniu naszej sali, poznawały tradycje, składały sobie życzenia oraz wspólnie zasiadły do wigilijnego stołu.


Dzień w kolorze białym

20 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu dzień w kolorze białym. Dekoracja, wystrój oraz stroje przedszkolaków zmieniły się w białą, śniegową krainę, by pasowały do obchodzonej w tym dniu uroczystości. Przedszkolaki bawiły się wesoło podczas zabaw rytmicznych, improwizowały przy muzyce poważnej o tematyce zimowej i zabawach ruchowych z wykorzystaniem białych kartek papieru. Na zakończenie dnia białego dzieci malowały białą farbą zimowy krajobraz.


„To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj czeka już od wczoraj, aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci …”

Taką piosenką przywitały dzieci Św.Mikołaja na spotkaniu w Domu Kultury w Kętach. Po obejrzeniu spektaklu „Trzy Świnki”, przygotowanego przez dziecięcą grupę teatralną „Bajdurki” z Kęt, każda z grup spotkała się ze Świętym Mikołajem, który obdarował przedszkolaki prezentami. Później były pamiątkowe zdjęcia oraz wspólna zabawa z Elfami Św.Mikołaja przy muzyce. Czas minął bardzo szybko, a spotkanie sprawiło dzieciom dużo radości 🙂


Grudzień

Tematyka kompleksowa:
Grudniowe życzenia.
Kim będę, gdy dorosnę ?
Święta za pasem.
Świąteczne tradycje.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,
– rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego, poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres, wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem,
– kształtowanie poczucia rytmu,wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– rozwijanie sprawności manualnych u dzieci,
– uświadomienie dzieciom jak można pomagać innym,
– wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci,
– wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
– uświadomienie dzieciom , że to, co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie,
– rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia,
– wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca,
– kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej,
– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych,
– wspomaganie dzieci, aby dokańczały rozpoczętą pracę,
– rozwijanie umiejętności planowania działań,
– doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
– budzenie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody,
– kształtowanie umiejętności i nawyku sprzątania po sobie,
– zapoznanie z tradycjami ozdabiania choinki,
– kształtowanie umiejętności manualnych,
– zapoznanie z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi,
– doskonalenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami,
– rozbudzenie zainteresowania książką i literaturą dla dzieci,
– rozwijanie percepcji słuchowej,
– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała,
– kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu,
– kształtowanie poczucia pewności siebie,
– utrwalenie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych,
– kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywanie czyjejś wypowiedzi,
– stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu,
– doskonalenie równowagi,
– wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości,
– kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych,
– kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania,
– kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.

Piosenka:
„To Mikołaj”
Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą, siwą brodą lubi radość sprawiać.
Różne, piękne opowiastki dzieciom opowiadać.
Ref. To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj
czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci. / x2 /
Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je ucieszyć.
Ref……

Wiersz:
„Świąteczny czas”
/D.Niemiec/
Za oknem już całkiem ciemno.
Na niebie już pierwsza gwiazdka świeci.
Na przyjście Mikołaja
czekają wszystkie dzieci.
Nim rozpakują prezenty,
złożą swym bliskim życzenia:
zdrowia, szczęścia, miłości
i wszystkich marzeń spełnienia.
Podzielą się opłatkiem
przy wigilijnym stole
i z wielkim wzruszeniem w głosie
zanucą kolędy wesołe.


„Dzień pluszowego misia“

„Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś” /H.Bechlerowa/

Historia pluszowego misia rozpoczyna się w roku 1902, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych udał się na polowanie na terenie Missisipi. W tamtych czasach była to bardzo popularna rozrywka, w której uczestniczyło wiele ważnych osobistości na czele z prezydentem. Zawody wygrywał ten, kto upolował największe zwierzę. Ówczesny prezydent Theodore Roosevelt widząc przerażone zwierzę, odmówił myśliwemu zastrzelenia zwierzęcia i nakazał wypuścić je i nie zadawać więcej krzywd. Tę sytuację uwieczniono w formie komiksu w popularnej amerykańskiej gazecie, która błyskawicznie zyskała popularność. Popularna ilustracja stała się inspiracją dla twórcy zabawek, Morrisa Michtoma. Stworzył on małego, miękkiego misia i wystawił na sprzedaż z etykietą Teddy’s Bear, czyli Miś Teda. Maskotka odziedziczyła swoje imię po prezydencie. Pierwsze misie wyglądały dość poważnie. Ich kształt przypominał raczej dorosłego niedźwiedzia. Dzisiejsze przypominają małe niedźwiadki. Niezależnie od tego, jak zmienił się ich wygląd, przez ponad sto lat niezmiennie misie goszczą w naszych sercach. 25 listopada jak co roku obchodziliśmy „Dzień pluszowego Misia”. Zapraszamy do galerii 🙂


DZIEŃ KREDKI 

16 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kredki. Święto to w znaczący sposób wiąże się z najmłodszymi, ponieważ to dzięki kredkom mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia. Rysowanie w dodatku rozwija wyobraźnię, więc tym bardziej nasze przedszkolaki obchodziły Święto Kredki. Dzień ten Słoneczka spędziły na zabawach dydaktycznych. Posługując się sylwetami kredek, dzieci uczyły się przeliczać, grupować według koloru i wielkości. Na koniec wszystkie dzieci miały okazję wcielić się w rolę Kredki, przebierając się w jej strój.


LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:
Listopadowe wspomnienia
Jesienna pogoda
Zwierzęta domowe
Zimno, coraz zimniej

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
– Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
– Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
– Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
– Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
– Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
– Doskonalenie małej motoryki.
– Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
– Doskonalenie technik zapamiętywania.
– Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
– Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
– Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
– Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
– Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
– Dostrzeganie rytmu i następstwa: pór roku, dnia i nocy.
– Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
– Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
– Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
– Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
– Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej – rozpoznanie głosów zwierząt.
– Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie.
– Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
– Wzmacnianie mięśni grzbietu.
– Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
– Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania.
– Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
– Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
– Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
– Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Piosenka:
„A ja mam psa”
/Wanda Chotomska/
„Gdzie ta mała się podziała” woła tata,
„Co ta mała zmalowała” mówi brat.
Ciągle tylko: taka mała, taka mała,
Krasnoludek, okruszyna, pchełka, skrzat.
Ref. A ja mam psa, a ja mam psa,
Przyniosłam go z podwórza.
A ja mam psa, małego psa,
Dla niego jestem duża.
Malutki jest i biedny jest,
Bo wcale nie miał domu.
Tatusiu spójrz ten pies już wie,
Że duża chce mu pomóc.
Ref. Bo ona ma małego psa,
Przyniosła go z podwórza.
Bo ona ma małego psa
I jest dla niego duża.

Wiersz:
„Jesienna szaruga”
/Dominika Niemiec/
Za oknem szaro i buro, nawet niebo płacze.
I mama mówi, że nie pójdziemy na spacer.
Bo wieje i leje, za oknem taka plucha,
że wiatr mógłby porwać niejednego malucha.
A ja czuję się jakoś tak dziwnie,
nie wesoło, całkiem przeciwnie.
I nie wiem, skąd ten smutek się we mnie bierze.
Nie chcę się nawet bawić, tylko w łóżku leżę
lub wklejam nos w szybę i gapię się w kałuże.
A za oknem są ich chyba setki, małe, większe i te całkiem duże.
Mama przy mnie siada, mierzwi mi czuprynę i o
dziwo ma uśmiechniętą minę.
Nie martw się kochanie, czasem gdy za oknem leje,
mi też robi się smutno, tak to się już dzieje.
Na szczęście deszcz kiedyś ustanie i
słońce zacznie świecić, a wtedy uśmiechnie się twa buzia i
buzie innych dzieci.


WIZYTA PANA POLICJANTA 

W ubiegłym tygodniu w naszym przedszkolu gościliśmy Pana Policjanta. Serdecznie dziękujemy Panu za włożone zaangażowanie w przygotowanie dla nas ciekawej prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

„Policjant to naprawdę przyjaciel nasz bliski.
Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich.
Myśli o bezpieczeństwie na ulicy i w domu,
Zawsze spieszy z pomocą, kiedy trzeba komuś pomóc.
Czuwa żeby się komuś coś złego nie stało.
Z daleka już widzimy, jego czapkę białą.” 


„Dzień Ziemniaka”

W środę, 10 października w godzinach popołudniowych odbyła się w naszym ogrodzie przedszkolnym impreza integracyjna z okazji Święta ziemniaka. Dzieci z naszego przedszkola, które wraz z rodzicami i wychowawczyniami uczestniczyły w tym spotkaniu, miały okazję wykazać się w różnych formach aktywności. Wraz z rodzicami brały udział w zabawach integracyjnych przy muzyce, wysłuchały bajki o ziemniaku i kilku krótkich wierszy, rozwiązywały zagadki związane z tematyką imprezy, poznały inne nazewnictwo tego popularnego warzywa stosowane w różnych gwarach naszego kraju, próbowały sił w różnych konkurencjach sportowych, a na koniec wykonywały „Ziemniaczane cudaki“, korzystając z materiałów zgromadzonych w „skrzyni skarbów”. Podobnie jak w latach ubiegłych sprzyjająca aura jesienna nas nie zawiodła. Zapraszamy do galerii 🙂


Sałatka owocowa

Jesień skarby ma w koszyku
smaczne, kolorowe.
Są warzywa i owoce
soczyste i zdrowe.

Tematem minionego tygodnia były dary jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki na ich temat i segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby, owoce drzew leśnych. Na spacerze przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Dowiedziały się, że grzyby dzielimy na jadalne, niejadalne i trujące. Ćwiczyły rozróżnianie i nazywanie różnych owoców, wąchały je i smakowały. Doświadczały różnych smaków: słodki, kwaśny i gorzki. Liczne pogadanki na temat zdrowego odżywiania przyczyniły się do tego, że z wielkim zapałem przygotowywały sałatkę ze zgromadzonych wcześniej owoców. Najwięcej radości sprawiła degustacja 🙂


Październik

Tematyka kompleksowa:
Dary jesieni
Dbamy o zdrowie
Jesienią w parku i w lesie
Zabawy na jesienne wieczory

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw,
– kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy / rodzaj,
– wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców,
– uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów,
– kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
– kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo,
– poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem,
– zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni, promowanie zasad zdrowego żywienia,
– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała,
– promowanie zasad zdrowego żywienia- uwiadomienie dzieciom jakie produkty warto jeść często,
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
– kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
– doskonalenie dużej motoryki,
– uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka,
– wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,
– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem ,
– kształtowanie poczucia rytmu,wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– zapoznanie się z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby,
– wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej,
– rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem,
– kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała,
– doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, rozbudzanie zainteresowań tymi zmianami,
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt,
– wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy,
– rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew,
– posługiwanie się określeniami: wysokie,niskie,
– zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi,
– rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne,
– rozwijanie cierpliwości i koncentracji,
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
– rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach,
– zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
– kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania,
– rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
– kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych,
– wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych,
– wyrabianie śmiałości i odwagi,
– rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
– wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Piosenka:
„Zbieramy grzyby“
/sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak/
1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?
ref. Kurki,rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś. / x2/
Muchomora ominiemy z daleka,
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.
ref. Kurki…
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.
ref. Kurki…

Wiersz:
„Mam cztery lata“
/U. Piotrowska/
Dla mamy jestem szkrabem, mój skrzacie woła tata.
Uwierzyć wciąż nie mogę, że mam aż cztery lata.
Bo ja przecież wszystko wiem i powtarzam cały dzień.
Wasze dziecko jest już duże, może samo umyć buzię.
Włożyć buty i ubranie i ze smakiem zjeść śniadanie.
Umie zetrzeć kurze z szafki, dba o książki i zabawki.
Zawsze grzecznie idzie drogą i nie ciągnie psa za ogon.
Pomagam chętnie mamie, wyręczać lubię tatę.
Mieć swoje obowiązki chce każdy czterolatek.


Dzień Chłopaka – Przedszkolaka

Pierwszego października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka – Przedszkolaka. Dzień ten upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze. Z racji święta wszyscy chłopcy byli wyróżnieni, dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia. Każdy chłopczyk otrzymał Krawat Super Chłopka. Cały dzień upłynął dzieciom na tańcach, śpiewie i zabawach.


Wrzesień

Tematyka kompleksowa:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbam o siebie i środowisko

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
– Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
– Zapoznanie z zasadami panującymi w przedszkolu, tworzenie kodeksu grupy.
– Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.
– Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
– Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
– Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli.
– Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
– Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
– Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
– Czytanie globalne wyrazu lato.
– Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
– Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
– Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
– Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
– Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
– Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
– Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
– Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
– Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
– Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
– Wdrażanie do dbania o porządek w sali – kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej.

Wiersz:
„W przedszkolu”
J. Biernat
Nikt w przedszkolu się nie nudzi
Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!
Nie grymasi, nie marudzi,
bo tu nam fajnie jest.
Każdy zupkę zje z miseczki
Mniam, mniam, mniam!
Mniam, mniam, mniam!
I zatańczy do poleczki
Hopsasa! Hopsasa!
Już za ręce się łapiemy
Raz i dwa! Raz i dwa!
I w kółeczku tańcujemy
Oj, dana! Oj, dana!
Zaśpiewamy pioseneczkę
La, la, la! La, la, la!
Pośmiejemy się troszeczkę
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

Piosenka:
,,Idzie zuch”
H. Żuchowski
1. Przygotował zuch dwie nogi,
Do dalekiej ciężkiej drogi.
Noga lewa, noga prawa,
To dla zucha jest zabawa.
Ref: Idzie zuch, wicher dmucha,
I do tyłu ciągnie zucha,
Ale zuch się nie przejmuje,
I do przodu maszeruje.
2. Przygotował zuch dwie ręce,
Tylko dwie, bo nie ma więcej.
Ręka lewa, ręka prawa,
To dla zucha jest zabawa.
3. Przygotował zuch dwa oka,
Takie wielkie jak u smoka.
Oko lewe, oko prawe,
Oba światy są ciekawe.
4. Przygotował zuch dwa ucha,
To zabawa jest dla zucha.
Ucho lewe, ucho prawe,
Oba dźwięki są ciekawe.
5. Przygotował zuch swą głowę,
Na daleką ciężką drogę.
Głowa w lewo, głowa w prawo,
Takie jest zuchowe prawo.


WITAMY W PRZEDSZKOLU

Bardzo serdecznie witamy wszystkie dzieci i rodziców w nowym roku szkolnym 2018/2019. Życzymy wszystkim, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przynosił wiele radości, a każdy przedszkolak z uśmiechem na twarzy zaczynał i kończył dzień.

Idź do góry