Grupa „Biedronki” – rok szkolny 2018/2019

Wychowawcy grupy:
M.Migas
A.Tracz


CZERWIEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:
DZIEŃ DZIECKA.
ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE.
LATO.
WAKACJE.

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
– uwrażliwienie na innych;
– doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
– poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
– doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
– zaznajomienie dzieci ich prawami;
– kształtowanie poczucia własnej wartości;
– zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
– doskonalenie umiejętności czytania dat;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
– doskonalenie czytania globalnego;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
– rozbudowywanie słownika;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
– doskonalenie umiejętności czytania symboli;
– poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
– rozszerzenie wiedzy o wilkach;
– poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
– poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
– utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
– doskonalenie ekspresji twórczej;
– poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
– doskonalenie ekspresji twórczej;
– poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– poszerzanie słownika;
– poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
– poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
– doskonalenie słuchu fonemowego;
– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
– poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
– doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
– doskonalenie motoryki małej;
– doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
– poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
– doskonalenie ekspresji twórczej;
– integracja grupy;
– doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
– doskonalenie umiejętności czytania globalnego
– doskonalenie ekspresji twórczej;
– doskonalenie sprawności manualnej;
– doskonalenie uważnego słuchania;
– doskonalenie kreatywnego myślenia;
– poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
– doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

PIOSENKA:
„MUCHA W MUCHOLOCIE”
1. Siedzi mucha w mucholocie,
do Krakowa sobie leci.
Chce odwiedzić wujka, ciotki,
brata z żoną i ich dzieci.
Ref. Mucha, mucha, w mucholocie,
jak w prawdziwym samolocie.
Do Krakowa sobie leci,
a za oknem słonko świeci.
2. W doskonałym jest humorze,
już doczekać się nie może.
Kiedy w końcu wyląduje
i rodzinę ucałuje

WIERSZ:
„BAMBO”
J. TUWIM
Murzynek Bambo w Afryce mieszka.
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca,
psoci, figluje – to jego praca.
Aż mama krzyczy: „Bambo, łobuzie !”
A Bambo czarną nadyma buzie.
Mama powiada :Chodź do kąpieli”,
a on się boi, że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka,
bo dobry chłopak z tego Murzynka.


Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

Dnia 31.05.2019r. złożyliśmy wizytę Strażakom OSP Bulowice. Wycieczka rozbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Przedszkolaki zobaczyły z bliska samochody strażackie oraz sprzęt pożarniczy i ratownictwa drogowego. Na zakończenie miały okazję lać wodą do celu. Dziękujemy strażakom za miłe spotkanie.


WYCIECZKA DO STRYSZAWY

W dniu 17.05.2019r byliśmy na wycieczce w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie.


DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

Dzień Polskiej Niezapominajki to święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, które zapoczątkował redaktor radiowej „Jedynki” Andrzej Zalewski. Holendrzy słyną z tulipanów, Francuzi z konwalii, Anglicy kojarzeni są z hiacyntami, a redaktor Zalewski zaproponował skromny kwiat – niezapominajkę, jako kwiatowy symbol Polski. Święto Niezapominajki jest uniwersalnym świętem – przypomina nie tylko o bogactwie i pięknie ojczystej przyrody, ale także o osobach, które kochamy. My również obchodziliśmy Dzień Polskiej Niezapominajki. 15 maja 2019 r. dzieci ubrane były w niezapominajkowe kolory. Przedszkolaki rozwiązywały wiosenne zagadki, śpiewały piosenkę o małym, skromnym niebieskim kwiatku oraz wykonały piękne obrazki niezapominajki. Organizując Święto Polskiej Niezapominajki staramy się nie tylko rozbudzać w dzieciach miłość i szacunek do otaczającej przyrody, ale także kształtować w maluchach pozytywne uczucia i postawy przyjaźni i serdeczności.


MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:
POLSKA TO MÓJ DOM.
W KRAINIE MUZYKI.
WRAŻENIA I UCZUCIA.
TAJEMNICE KSIAŻEK.

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
– utrwalenie polskich symboli narodowych;
– doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
– doskonalenie motoryki małej;
– zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
– identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
– rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;
– doskonalenie czytania globalnego;
– poszerzenie wiedzy muzycznej;
– doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
– zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
– rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
– doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
– rozszerzanie słownika dziecka;
– doskonalenie umiejętności opisu;
– utrwalenie nazw emocji;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania ich nazw;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety;
– wprowadzenie litery j, J;
– doskonalenie słuchu fonemowego;
– przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie;
– doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji;
– uwrażliwienie dzieci na los innych;
– zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
– doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
– doskonalenie umiejętności przeliczania;
– doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
– kształtowanie poszanowania dla książek;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
– doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
– doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się;
– kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
– zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
– rozwijanie umiejętności plastycznych;
– rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
– rozwijanie sprawności językowych;
– zapoznanie z aspektem monetarnym;
– przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

PIOSENKA:
„DUSZKI, DUSZKI”
1.Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki i do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne, wstają co dzień bardzo wcześnie.
I ziewając raz po raz, zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki, aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki, bo te duszki to czyścioszki.
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce, grzecznie prosi – nie śmieć więcej.

WIERSZ:
„KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA”
W. BEŁZA
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Miedzy swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.


DZIEŃ TĘCZY W NASZYM PRZEDSZKOLU

03.04.2019r. w naszym przedszkolu urządziliśmy tęczowy dzień. By przybliżyć temat tęczy i zobaczyć tęczę dzieci przyszły do przedszkola ubrane w tęczowe kolory. Podczas tęczowego dnia dowiedzieliśmy się, jak powstaje tęcza, jak kolory są w niej ułożone, bawiliśmy się w kolory. A na koniec każdy zrobił swoja tęczę.


Dzień Psa

W dniu 11 marca w naszym przedszkolu obchodzony był Dzień Psa. Dzieci z grupy Biedronek przyniosły do przedszkola swoje ulubione pluszowe pieski. Podczas zajęć przedszkolaki poznały różne rasy psów, dowiedziały się, co mogą jeść psy oraz  poznały zasady pielęgnacji i dbania o nasze czworonogi w taki sposób, aby zachowały zdrowie i były szczęśliwe. Dzieci dowiedziały się również, jakie role pełnią psy w życiu człowieka. Na koniec zajęć przedszkolaki wykonały prace plastyczne związane z tematyką dnia.


MALI OGRODNICY

W naszej grupie zakładaliśmy wspólnie kącik ogrodniczy. Na początku dzieci zapoznały się z budową kwiatów, dowiedziały się również, że niektóre rośliny siejemy z nasion, inne możemy posadzić z cebulki, a jeszcze inne z fasolki. Następnie ustaliliśmy, czego rośliny potrzebują do wzrostu, dzieci doskonale wiedziały, że chodzi o wodę, słońce i ziemię. Przygotowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i zabraliśmy się do pracy. Jako pierwszą posialiśmy rzeżuchę. Później dzieci poznały etapy wzrostu cebuli oraz uważnie obserwowały, jakie czynności należy wykonać podczas sadzenia szafirka, żeby później samodzielnie zasadzić kilka cebulek w doniczce. Na końcu przygotowaliśmy w słoiku z wodą naszą fasolkę, by mogła zakiełkować. Naszym przedszkolakom bardzo podobały się dzisiejsze zajęcia, często zerkają do naszego kącika ogrodniczego, czekając aż coś wyrośnie.


SPEKTAKL TEATRALNY „Polskie miasta w baśni i legendzie”

28 lutego nasze Biedronki wybrały się do Domu Kultury w Kętach na spektakl teatralny „Polskie miasta w baśni i legendzie” w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. Spektakl wzbudził u dzieci wiele pozytywnych emocji. W sposób bardzo przystępny mogliśmy przypomnieć sobie, a niektórzy poznać legendy i baśnie związane z historią najważniejszych miast w Polsce. Wraz z chłopcem Dyziem i panem Dionizym przenieśliśmy się w czasie za sprawą czarodziejskiego rogu, odwiedzając Kraków, gdzie poznaliśmy historię Hejnału z wieży Mariackiej, Warszawę i związaną z nią legendę o Syrence Warszawskiej oraz historię Bazyliszka. W Poznaniu ścigaliśmy koziołki, które uciekły kuchcikowi Piotrkowi na zegar ratuszowy. Na koniec czarodziejskiej przygody znaleźliśmy się w Kruszwicy, gdzie okrutnego króla zjadły myszy. Przedstawienie bardzo nam się podobało i pogłębiło naszą wiedzę historyczną o naszej ojczyźnie.


Światowy Dzień Kota

W dniu 18 lutego grupa Biedronek uczciła Światowy Dzień Kota. Na początku dzieci wysłuchały wiersza J. Tuwima pt. „Kotek”. Następnie rozmawiały o tym, jak należy opiekować się kotami, o kocich zwyczajach  oraz o ich zachowaniach. W dalszej części zajęć przedszkolaki segregowały i przeliczały sylwety kotków, poznały zabawę „Uciekaj myszko do dziury…”, poruszały się jak koty, rozpoznawały i nazywały koty pochodzące ze znanych dzieciom bajek. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną, związaną z obchodzonym świętem.


BALE W KARNAWALE

W ubiegły czwartek, 14 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana, … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Następnie wszystkie dzieci wspólnie ze swoimi paniami uczestniczyły w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy. Muzyka porwała wszystkich do tańca w rytm samby, walczyka, Kaczuch.


LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE:
Baśnie, bajki, legendy.
Bale, bale w karnawale.
W dawnych czasach.
Wynalazki.

CELE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
– ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
– odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
– utrwalenie nazw figur geometrycznych;
– rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b;
– doskonalenie spostrzegawczości;
– przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
– doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
– doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
– rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
– doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
– poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
– rozwijanie umiejętności tanecznych;
– wprowadzenie litery n, N;
– doskonalenie motoryki małej;
– doskonalenie koordynacji ręka – oko;
– wprowadzenie liczby 0;
– integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
– doskonalenie motoryki małej;
– rozwijanie umiejętności muzycznych;
– wprowadzenie liczby 10;
– doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
– doskonalenie spostrzegania i porównywania;
– rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
– rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
– doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
– poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
– rozwijanie ekspresji artystycznej;
– doskonalenie motoryki małej;
– rozwijanie sprawności ruchowej;
– usprawnianie analizy słuchowej;
– rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
– rozwijanie mowy i myślenia;
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
– kształtowanie twórczego myślenia;
– doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
– rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
– rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

PIOSENKA:
„LUBIMY BAJKI”
Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary ja chyba śnie,
wszystko ,co zechcę, to spełnia się!
Ref. No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy nam jest źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.
Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.
Abrakadabra, hokus – marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.

WIERSZ:
„KRASNALEK”
Cz. Janczarski
Krasnalek malutki mieszka pod podłogą.
Zbiera okruszyny za stołową nogą.
A dla kogo krasnal zbiera okruszyny?
Powiem wam w sekrecie: dla mysiej rodziny.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:
Witamy Nowy Rok.
Co można robić zimą.
Święto babci i dziadka.
Zimowe mistrzostwa sportowe.

Cele wychowawczo – dydaktyczne:
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
– rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
– zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
– utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
– doskonalenie umiejętności muzycznych
– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
– zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
– utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
– wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
– wprowadzenie litery U, u
– rozwijanie percepcji wzrokowej
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
– doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
– rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
– doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
– doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
– doskonalenie umiejętności przewidywania
– rozwijanie motoryki dużej
– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
– wprowadzenie liczby 8
– kształtowanie zdolności plastycznych
– doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
– wzbudzanie szacunku do osób starszych
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
– rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
– doskonalenie sprawności manualnej
– wprowadzenie litery S, s
– doskonalenie umiejętności składania życzeń
– kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
– kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
– wprowadzenie liczby 9
– kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
– doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
– poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
– kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.

PIOSENKA:
„Mój dziadek”
Mój dziadek dziś w dobrym humorze,
Na wnuki spogląda rad.
Odświętne ubranko założę,
Zaśpiewam dziadkowi „Sto lat!”
Ref. Bo dzisiaj Dzień Dziadka
już śpiewa gromadka
„Żyj Dziadku nam długo, sto lat!
W radości i zdrowiu
Z uśmiechem i w słońcu
Niech będzie wiele tych lat.”
A Dziadek łzy z oczu ociera,
Z radości, gdy słyszy ten śpiew.
Więc wszyscy śpiewajmy już teraz
Agatka i Marek i Lech

WIERSZ:
„SOPELKI”
L. Wiszniewski
Kapią z dachu,
kapią z dachu
kropelki.
Mróz je zmienia,
mróz je zmienia
w sopelki.
Wiszą małe,
wiszą duże –
olbrzymy.
To są igły
pana Mroza
i zimy.


Biały dzień

W tym roku, nie tylko za sprawą zimowej aury na zewnątrz,powitaliśmy zimę na biało. Właśnie zima była tematem przewodnim „Białego dnia”. Dzieci w tym dniu przyszły przebrane w białe stroje. Wspólnie bawiliśmy się w zabawy kojarzące się z czymś w kolor ze białym. Pierwszą zabawą była zabawa w ,,Rysowanie na śniegu” w grysiku. To ćwiczenie grafomotoryczne uczyło dzieci sprawności manualnej. Następnie na naszych niebieskich kartkach powstawały piękne śnieżynki, których kontury dzieci wysypywały grysikiem. Największą naszą atrakcją w tym dniu był taniec do zimowego walca na białych kartkach A4, których to powierzchnia co pewien czas zmniejszała się. Jak widać zadanie to nie było łatwe, ale przyniosło naszym przedszkolakom wiele radości.


… „To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj, czeka już od wczoraj. Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci” …

Tak śpiewały przedszkolaki w Domu Kultury w Kętach na spotkaniu ze Św. Mikołajem. Po obejrzeniu przedstawienia pt. „Trzy małe świnki” przygotowanego przez grupę teatralną „Bajdurki” z Kęt, każda grupa spotkała się ze Św. Mikołajem, który obdarował wszystkie dzieci prezentami. Po miłym spotkaniu dzieci bawiły się ze Skrzatami Św. Mikołaja przy muzyce. Czas szybko minął w bardzo miłej atmosferze.


GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1.Grudniowe życzenia.
2.Święta za pasem.
3.Świąteczne tradycje.
4. Kim będę, gdy dorosnę.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
– rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
– doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
– kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
– wprowadzenie litery K, k;
– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
– doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
– wprowadzenie liczby 6;
– kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– kształtowanie poczucia empatii i troski;
– rozwijanie sprawności manualnych;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
– poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo -skutkowych;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
– wprowadzenie litery R, r;
– doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
– poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
– doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
– wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
– kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;
– kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
– doskonalenie percepcji wzrokowej;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
– wprowadzenie litery L, l;
– doskonalenie motoryki małej;
– doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy- i czteroelementowych;
– wprowadzenie liczby 7;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
– rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
– rozwijanie sprawności fizycznej;
– zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
– doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
– kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
– doskonalenie lateralizacji;
– doskonalenie równowagi;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

PIOSENKA:
„TO MIKOŁAJ”
1. Kiedy przyjdzie sroga zima, śnieżek świat zasypie.
Wtedy przyjdzie gość wesoły, prezenty przyniesie.
Ten pan z długą siwą brodą, lubi radość sprawiać.
Różne piękne opowiastki, dzieciom opowiadać.
Ref. To Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj, czeka już od wczoraj.
Aby przyjść do dzieci, gdy gwiazdka zaświeci.
2. Śniegu mnóstwo napadało, wokół wszędzie biało.
Aż tu widać coś w oddali, jedzie ktoś saniami.
To Mikołaj dzwonkiem dzwoni, nikt go nie dogoni.
Bo dziś spieszy się do dzieci, żeby je pocieszyć.

WIERSZ:
„CHOINKA W LESIE”
M. Konopnicka
– A kto tę choinkę zasiał w ciemnym lesie?
– Zasiał ci ja ten wiaterek. Co nasionka niesie.
– A kto tę choinkę Ogrzał w ciemnym boru?
– Ogrzało ją to słoneczko Z niebieskiego dworu.
– A kto tę choinkę Poił w ciemnym gaju?
– Jasne ją poiły rosy I woda z ruczaju.
– A kto tę choinkę Wyhodował z ziarna?
– Wychowała ją mateńka, Ziemia nasza czarna.


Głośne czytanie z rodzicami – Dzień Postaci z Bajek

W listopadzie obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Podczas tego święta odbyło się głośne czytanie bajek z rodzicami. Zaproszeni goście przeczytali nam opowiadanie z książki „Herbatka u Promyka…” oraz z książki pt. „Gang Słodziaków”. Po przeczytaniu bajek dzieci wypowiedziały się na temat treści przeczytanych opowiadań, oceniły zachowanie bohaterów oraz wykonały barwne prace plastyczne. Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w obchodzie Dnia Postaci z Bajek.


Dzień Pluszowego Misia

W dniu 26 listopada w naszej grupie było bardzo wesoło. W tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ukochanymi misiami. Przedszkolaki poznały historię powstania Dnia Pluszowego Misia, tańczyły z misiami przy nutkach piosenki „Pokochaj pluszowego misia”, nauczyły się wiersza o misiu, poznały zabawę „Stary niedźwiedź” oraz wykonały pracę plastyczną metodą wydzieranki.


„… KOLOROWE KREDKI W PUDEŁECZKU NOSZĘ, KOLOROWE KREDKI BARDZO LUBIĘ JE…”

21 listopada 2018r. w naszej grupie obchodziliśmy Dzień Kredki. Tego dnia dzieci poznały różne rodzaje kredek oraz podczas zabaw utrwalały kolory. Powszechnie wiadomo, że kredki są najlepszymi przyjaciółmi każdego przedszkolaka. Wprowadzają w świat kolorów, rozwijają fantazje oraz wyobraźnie, a także kształtują małe paluszki.


LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:
Listopadowe wspomnienia.
Jesienna pogoda.
Zwierzęta domowe.
Zimno , coraz zimniej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
– wprowadzenie litery M, m;
– utrwalenie nazw członków rodziny;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
– doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
– łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
– pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
– wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
– kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
– doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;
– utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
– doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
– doskonalenie motoryki małej;
– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
– przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
– rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
– dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
– wprowadzenie litery D, d;
– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
– wprowadzenie liczby 4;
– wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
– kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
– przypomnienie nazw zwierząt domowych;
– kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
– kształtowanie odpowiedzialności;
– doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
– doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
– kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
– integrowanie grupy przedszkolnej;
– utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
– doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
– uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
– wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
– utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
– utrwalenie nazw ptaków migrujących;
– poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
– utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
– doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
– wprowadzenie liczby 5.

PIOSENKA:
„TAŃCOWAŁA WIEWIÓRECZKA”
Ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała, hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała (bis).
l. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka, tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy (bis).
ll. Spotkali owieczkę, tańczyli poleczkę, raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę (bis).
lll. Spotkali ślimaka, tańczą kujawiaka, raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis).
lV. Spotkała szaraka, tańczą krakowiaka, dookoła polany, tańczą krakowiaka (bis).

WIERSZ:
„DYZIO MARZYCIEL”
J. TUWIM
Położył się Dyzio na łące,
Przygląda się niebu błękitnemu:
I marzy „Jaka szkoda, że te obłoczki płynące
Nie są z waniliowego kremu …
A te różowe – że to nie lody malinowe …
A te złociste, pierzaste – że to nie stosy ciastek …
I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego …
Jaki piękny byłby wtedy świat!
Leżałbym sobie jak leżę, Na tej murawie świeżej,
Wyciągnąłbym tylko rękę I jadł … i jadł … i jadł …”


Święto ziemniaka

W środę, 10 października w godzinach popołudniowych odbyła się w naszym ogrodzie przedszkolnym impreza integracyjna z okazji Święta ziemniaka. Dzieci z naszego przedszkola, które wraz z rodzicami i wychowawczyniami uczestniczyły w tym spotkaniu, miały okazję wykazać się w różnych formach aktywności. Wraz z rodzicami brały udział w zabawach integracyjnych przy muzyce, wysłuchały bajki o ziemniaku i kilku krótkich wierszy, rozwiązywały zagadki związane z tematyką imprezy, poznały inne nazewnictwo tego popularnego warzywa, stosowane w różnych gwarach naszego kraju, próbowały sił w różnych konkurencjach sportowych, a na koniec wykonywały „Ziemniaczane cudaki“, korzystając z materiałów zgromadzonych w „skrzyni skarbów”. Podobnie jak w latach ubiegłych sprzyjająca aura jesienna nas nie zawiodła. Zapraszamy do galerii 🙂


LATO ZAMKNIĘTE W SŁOIKACH – DZIEŃ SZEFA KUCHNI

Wiemy wszyscy, że warzywa i owoce są zdrowe i powinniśmy spożywać ich jak najwięcej. Jesienią i zimą są szczególnie ważne – słońca jest jak na lekarstwo, a o przeziębienie nietrudno. Wiadomo, iż najkorzystniejszą formą przyswojenia wiedzy jest angażowanie dzieci w edukacyjna zabawę, dlatego tez dzieci poznawały owoce i warzywa głównie przez zabawę i działania praktyczne. W piątek przemieniły się w szefa kuchni i robiły przetwory na zimę.


PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:
Dary jesieni.
Jesienią w parku i w lesie.
Dbamy o zdrowie.
Zabawy na jesienne wieczory.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw,
– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw,
– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących,
– doskonalenie umiejętności układania rytmów, porównywanie liczebności zbiorów,
– zapoznanie dzieci z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,
– doskonalenie koordynacji ruchowej, doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby, wprowadzenie różnych aspektów liczby 2,
– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi,
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z numerem alarmowym 112,
– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych, doskonalenie umiejętności matematycznych takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie,
– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew,
– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych,
– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwojowego roślin,
– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej,
– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych,
– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa, rozbudzanie ekspresji artystycznej, doskonalenie sprawności fizycznej,
– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina,
– rozwijanie umiejętności matematycznych; dekodowania, porównywania kształtów i symboli, kształtowanie poprawnej postawy sylwetki, poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego,
– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań.

PIOSENKA:
„TAŃCOWAŁA JESIEŃ”
Tańcowała jesień
W lesie zamaszyście.
Żółte, rude i brązowe
Z drzew zrywała liście.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.(4x)
Postrącała w parku
Żołędzie, kasztany,
Rozrzuciła na trawniku
Liśćmi przysypanym.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.(4x)
Tańcowała jesień
W sadzie, razem z deszczem.
Jabłek, gruszek nazrywała
Lecz jej mało jeszcze.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień. (4x)
Z wiatrem się kłóciła.
Darła białe chmury,
Aż się słońce obudziło
i spojrzało z góry.

WIERSZ:
„JESIENNY POCIĄG”
Stoi pociąg
na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany i żołędzie –
dokąd z nimi jechać będzie?
Rusza pociąg
sapiąc głośno
Już w przedziałach
grzyby rosną
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.
Pędzi pociąg
lasem polem pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma
za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.


DZIEŃ CHŁOPCA W PRZEDSZKOLU

„Buzia twoja uśmiechnięta, w dniu radosnym Twego święta.
Przyjmij proszę me życzenia, niech się spełnia Twe marzenia.
Ważna dzisiaj data taka, bo to przecież Dzień Chłopaka”

Tak płynęły życzenia do wszystkich chłopaków z przedszkola w dniu ich święta.


Dzień przedszkolaka

20 września nasza grupa  świętowała Dzień Przedszkolaka. Ten wyjątkowy dla nas dzień spędziliśmy na zawodach sportowych, grze dywanowej w kolory i tańcach z balonami. Nie zabrakło uśmiechu i radości. Było wesoło i kolorowo. Na zakończenie każde z nas otrzymało odznakę Super Przedszkolaka.


WRZESIEŃ

TEMATY TYGODNIA:
W przedszkolu.
Wakacyjne wspomnienia.
Jesteśmy bezpieczni.
Dbam o siebie i środowisko.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
– wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,
– wzmocnienie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem,
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości,
– utrwalenie bezpiecznych zachowań /jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku/,
– pogłębienie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku, – poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu,
– utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,
– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
– doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi,
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
– poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,
– budowanie świadomości dzieci na temat higieny.

WIERSZ:
„MĄDRY PRZEDSZKOLAK”
Mądry przedszkolak przykładem świeci
Zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest
i ich nie szturcha, ani nie bije.
Chce coś od innych – grzecznie poprosi
i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele,
by wszystkich dzieci byś przyjacielem.

PIOSENKA:
„PLAC ZABAW”
I. Już w oczach radość, bo słońce świeci
na spacer pora iść
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś!
Ref. Plac zabaw, plac zabaw
tu z kolegami poznasz zabaw sto.
Plac zabaw, plac zabaw,
w słoneczne dni odwiedzasz go!
II. Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego piasku
babki zrobimy dwie.
III. Miło jest huśtać się na huśtawce,
wszyscy lubimy to, że hej!
Możemy puszczać barwne latawce.
Wietrzyku dla nich wiej!
IV. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
uczyć się każdy chce!
Bawić się świetnie na placu zabaw
możemy całe dnie!


Witamy po wakacjach

Idź do góry