Grupa „Motylki” – rok szkolny 2018/2019

Wychowawca: M. Bogucka
Wasze Panie: p. Magda, p. Aneta, p. Inka, p. Renia, p. Ania, p. Kasia


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
Dzień Dziecka-w dziecięcej krainie
Muzyka wokół nas
Polska nasza ojczyzna
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
– wzbogacanie słownika dzieci,
– rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem,
– doskonalenie spostrzegawczości,
– doskonalenie rzutów i chwytów z zastosowaniem przyborów nietypowych,
– kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie pamięci,
– doskonalenie umiejętności czytania, dzielenie wyrazów na sylaby, doskonalenie analizy głoskowej wyrazów,
– doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10, umiejętności przeliczania,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
– wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na bazie ilustracji i wierszy,
– rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych z użyciem instrumentów perkusyjnych, nauka piosenki „Szybko“,
– rozróżnianie prawej i lewej strony, rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru,
– doskonalenie sprawności ruchowej podczas gier i zabaw bieżnych,
– wdrażanie dzieci do okazywania szacunku wszystkim bez względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– wdrażanie do porządkowania miejsca pracy,
– zwrócenie uwagi na estetykę wykonania,
– kształtowanie umiejętności przewidywania,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10,
– doskonalenie umiejętności kreślenia liczb,
– rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej,
– doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
– uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć plastycznych,
– rozwijanie szybkości i zręczności poprzez zabawy z piłką,
– rozwijanie umiejętności łapania, rzutu, kozłowania,
– utrwalenie wiadomości dotyczących wsi,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia,
– wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie umiejętności układania zdań z podanymi wyrazami,
– rozwijanie myślenia matematycznego, wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą wybranej techniki plastycznej, rozwijanie umiejętności samooceny,
– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
– wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i nastroje, rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz plastyki ciała,
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć gestem, mimiką twarzy,
– uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko naturalne,
– kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i wysokich,
– usprawnianie koordynacji ruchowej,
– doskonalenie skoków, chwytów i rzutów w grach i zabawach ruchowych,
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie wypowiedzi na podany temat,
– poznanie znaczenia słów : pesymista, melancholik, optymista,
– kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z określoną liczbą wyrazów,
– doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10,
– rozróżnianie,utrwalanie kształtów,cech i nazw figur geometrycznych,
– rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
– poznanie zasad zachowania w czasie burzy,
– doskonalenie sprawności fizycznej : szybkości, siły, zręczności i zwinności,
– kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wypowiadania się na zadany temat,
– kształtowanie analizy i syntezy sylabowej,
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– utrwalenie liczb od 0 do 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz porównywania liczb w zakresie 10,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków zachowania, określanie pozytywnych i negatywnych zachowań,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
– doskonalenie umiejętności wykonania rysunków na ograniczonej płaszczyźnie, rozwijanie twórczego myślenia,
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania słuchanych melodii, utrwalenie poznanych piosenek,
– uwrażliwienie na zmianę dynamiki w czasie zabawy ruchowej.

Piosenka:
„Szybko“
Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu …
A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle …
Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno …

Wiersz: 
„Rower“ 
/A.Edyk – Psut/
Każdy ma koła, dzwonek, przerzutki,
Mój jest dziecinny, żółty, malutki.
Jeżdżę nim w parku lub leśną drogą,
Ulicą dzieci jeździć nie mogą …


Wizyta w OSP Bulowice

31 maja dzieci z grupy Motylki wraz z innymi grupami przedszkolnymi wybrały się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach. Dzieci uczestniczyły w pokazie stroju strażackiego, używanego podczas pożarów. Zapoznały się również ze sprzętem do gaszenia pożarów. Strażacy zaprezentowali dzieciom specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu są w stanie wydobyć człowieka, który jest zakleszczony w samochodzie. Zostaliśmy zapoznani, w jaki sposób należy przetransportować ranną osobę na desce bezpiecznie do szpitala. Dzieciom na pamiątkę zostały zrobione zdjęcia. Zapraszamy do galerii????


Wyjazd do Figloparku

30 maja dzieci odwiedziły Figlopark w Bujakowie. Miały do swojej dyspozycji salę pełną wspaniałych atrakcji. Przedszkolaki bezpiecznie spędziły czas, rozwijając swą zręczność i ogólną sprawność ruchową. Zapraszamy do galerii 🙂


Dzień Mamy i Taty

23 maja obchodziliśmy w naszym przedszkolu święto Dnia Mamy i Taty. Z okazji tej uroczystości wszystkie grupy przygotowały wspólne przedstawienie. Sala gimnastyczna nabrała kolorów tęczy. Czas upłynął w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Wszystkim Rodzicom życzymy zdrowia i samych radosnych dni.
Zapraszamy do galerii????


Warsztaty „Świece Żelowe”

10 maja w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty, na których dzieci miały okazje stworzyć ozdobne świece żelowe w szklanym naczyniu. W trakcie zajęć przedszkolaki wykazały się ogromną kreatywnością przy wyborze piasków oraz ciekawych i oryginalnych zapachów. Świece wszystkim dzieciom wyszły piękne, a praca nad nimi sprawiła im wiele radości. Zapraszamy do galerii 🙂


MAJ

Tematy tygodni:
Dbamy o nasza planetę.
Tajemnice książek.
Polska to mój dom.
W krainie muzyki.

Cele:
Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego; poznanie znaczenia słowa stolica.
Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym; poznanie konturowego kształtu granic Polski.
Doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia dumy z bycia polakiem.
Ćwiczenia pamięci.
Przeliczanie w zakresie 10; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
Utrwalenie zasad dobrego wychowania.
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
Wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
Kształtowanie zręczności, zwinności i mocy podczas ćwiczeń z piłką.
Rozwijanie logicznego myślenia.
Utrwalenie pojęć lewa strona, prawa strona.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Doskonalenie umiejętności czytania.

Piosenka:
„Chodź pomaluj mój świat”
2 plus 1
Piszesz mi w liście, że kiedy pada,
Kiedy nasturcje na deszczu mokną,
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby
I kolorowe otwierasz okno.
Trawy i drzewa są takie szare,
Barwę popiołu przybrały nieba.
W ciszy tak smutno, szepce zegarek
O czasie, co mi go nie potrzeba.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką,
Twoje sny zamieniasz na pejzaże.
Niebem się wlecze wyblakłe słońce,
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana…
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.
Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni…

Wiersz:
„Majowa łąka”
Autor: Bożena Forma
Powiał wiatr majowy,
łąka zapachniała.
Świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce mocno grzeje,
świat do życia budzi.
Dobry czas nastaje
dla zwierząt i ludzi.


Dzień Tęczy

W środowy poranek w grupie Motylki zrobiło się bardzo kolorowo. Wszystko to za sprawą obchodzonego w tym dniu „Święta Tęczy”. Nasi podopieczni ubrani byli w kolory tego pięknego, siedmiobarwnego zjawiska. Przygoda z tęczą rozpoczęła się od wspólnego, muzycznego przywitania. Następnie dzieci wysłuchały czytanego opowiadania pt. „Jak powstaje tęcza.”. Zaraz po nim rozmawialiśmy na temat wyglądu tęczy. Dzieci wspaniale zapamiętały występujące w tęczy kolory oraz to, kiedy możemy zaobserwować ją na niebie. Przyszedł więc czas na zabawę z kolorami oraz prace plastyczną. Zapraszamy do galerii????


Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
Zwierzęta na wiejski podwórku
Praca rolnika
Wielkanoc
Wielkanoc

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących prac w gospodarstwie;
– rozwijanie umiejętności współpracy;
– utrwalenie poznanych liter i cyfr;
– kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;
– układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;
– utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka;
– kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy;
– zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą;
– wdrażanie do podtrzymywania tradycji utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych;
– kształtowanie zainteresowania kulturą polską;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawę;

Wiersz:
„Przetwory z mleka”
Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.

Piosenka:
„Stary Donald farmę miał”
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kury hodował ija ija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kaczki hodował ija ija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej gęsi hodował ija ija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej indyki hodował ija ija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam


DOGOTERAPIA W PRZEDSZKOLU

Dnia  22.03.2019 r. przedszkolaków odwiedzili nas specjalni goście – pieski wraz ze swoimi opiekunkami. W czasie spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa pies w społeczeństwie. Uczyły się, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie postępować z psem. Piesek zaprezentował kilka sztuczek: szczekanie na komendę, podskakiwanie, proszenie o karmę oraz dzwonienie dzwonkiem  Dzieci miały okazję przełamać lęk przed czworonogami i pogłębić kontakt przez podejście do psa i podanie mu łakoci oraz pogłaskanie. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami  przełamuje lęk, nieśmiałość, buduje poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele pozytywnej energii. Bardzo miło będziemy wspominać to spotkanie. Zapraszamy do galerii????


POWITANIE WIOSNY

„WIOSNA”
Magdalena Frączek

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa!

21 marca to jeden z ulubionych dni przedszkolaków. Tego właśnie dnia wszyscy ubierają się na zielono i od razu robi się wesoło. Zapraszamy do galerii????


Dzień Psa

Pieski,  psiaki,  kundelki,  różnie  je  nazywamy.  Są  one  dla  niektórych  jak  członkowie  rodziny. Z tej okazji przedszkolaki przyniosły swoje ulubione maskotki – pieski, książeczki, zdjęcia. Każdy zaprezentował swojego czworonożnego psa. Dzieci wesoło bawiły się przy piosenkach o pieskach. Wysłuchały bajeczek, których bohaterem były pieski, a także wykonały prace plastyczną. Dzieci dowiedziały się, jak należy opiekować się zwierzęciem. Pies to przecież nie zabawka! Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę, gdy się znudzi, a tym bardziej wyrzucić za drzwi. Pies to żywa istota, która ma uczucia. Pies to obowiązek, gdyż ma on swoje potrzeby, którym trzeba sprostać. Przedszkolaki wiedzą, że każdy pies – kundelek czy rasowiec – zasługuje na uwagę i miłość! Zapraszamy do galerii ????


„Kwiatek dla dziewczynki”

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania miłym gestem, słowem i upominkami swoich najbliższych. Chłopcy wręczyli koleżankom kwiaty i złożyli życzenia. Wszystkie kobietki, te małe i duże, dziękują chłopcom za piękne życzenia. Zapraszamy do galerii 🙂


Wyjazd do TEATRU LALEK BANIALUKA w Bielsku Białej

W dniu 1 marca dzieci z naszego przedszkola udały się do teatru Banialuka na sztukę Hanny Januszewskiej „PCHŁA SZACHRAJKA”. W żywiołowej i kolorowej inscenizacji skierowanej do najmłodszych widzów zilustrowane zostały zabawne perypetie małej bohaterki. Twórcy przedstawienia wykreowali sympatyczne, ciepłe i kolorowe postacie, które w dowcipny i przystępny sposób opowiadają losy sprytnej Pchły. Zapraszamy do galerii 🙂


Marzec

Tematyka kompleksowa:
1.W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3. Witaj wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
-utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon,
– rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
– wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwija-nie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania pro-gnozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy,
-pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów,
– utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania,
– doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C c,
-rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu do-dawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin,
-rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych,
-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie,
-rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr,
-utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych,
-promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter,
-doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej,
-zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej przez zabawy ruchowe,
-wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych,
-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej,
-układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

Wiersz:
„Pierwiosnek”
Władysław Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka. Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?”
Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał – któż to zgadnie? Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: „Jak tu ładnie…”

Piosenka:
„Marcowa pogoda”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Ewa Witkowska
Ugotuję dziś pogodę
na marcową zmienną porę.
Wleję deszczu kilka kropel,
dodam też lodowy sopel.
Słońca żółcią wnet poleję,
niech się w garnku słonko grzeje.
Już pogoda się gotuje,
wszystko mieszam i próbuję.
Jak mgła z garnka para bucha.
Och, pogoda mnie nie słucha!
Już unosi się pokrywa,
zerkam – w garnku tęcza pływa.


Dzień Dinozaura

26 lutego to w kalendarzu Dzień Dinozaura. Przedszkolaki z grupy Motylki uczestniczyły w zajęciach dotyczących życia tych gadów. Przedszkolaki przyniosły maskotki, książki i albumy o tych wymarłych zwierzętach. Następnie odbyła się rozmowa na temat dinozaurów. Nie zabrakło też różnych zabaw ruchowych. Przedszkolaki wysłuchały też historii dinozaurów, dowiedziały się kiedy one żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne. Zapraszamy do galerii????


Dzień kota

Cztery łapki w nich pazurki.
Lubię zbiegać prosto z górki.
Tulić, łasić się, przymilać.
Po gałązkach też się wspinać.
Piję mleczko, bardzo zdrowe.
By wieść życie kolorowe.
Kto ja jestem? Bardzo proszę:
Kotek, takie imię noszę!

Chociaż Międzynarodowy Dzień Kota przypada 17 lutego, grupa Motylki święto obchodziła 19 lutego. Głównym celem spotkania było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, wyrabianie szacunku dla zwierząt oraz budzenie sympatii do nich, a także dostarczenie radości dzieciom ze wspólnej zabawy. Zapraszamy do galerii????


Bal karnawałowy

Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal Przebierańców”. W tym dniu przenieśliśmy się do „Krainy bajek”. Rodzice przygotowali dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Dzieci bawiły się przy wesołej muzyce, która była przeplatana zabawami i korowodami.


Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku do naszego przedszkola przybyli nasi najukochańszy Dziadkowie. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny. Dumni dziadkowie za wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich, a dzieci odważnie reprezentowały swoje umiejętności. Pociechy dla swoich dziadków przygotowały prezenty w postaci świeczki z wosku pszczelego oraz bukiety kwiatów.
Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości.


Luty

Tematyka kompleksowa:
1.Baśnie,bajki,legendy
2. Bale, bale w karnawale
3. W dawnych czasach
4. Wynalazki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wykonanie rysunku z użyciem bogatej kolorystyki,
– klasyfikowanie i formułowanie uogólnień, porównywanie liczb,
– rozwijanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo – naśladowczych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– poznanie liter : „B, b”, „N, n” ,”P, p”,
– poznanie cyfry 10,
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej oraz głoskowej i sylabowej,
– wielozmysłowe poznawanie liter, układanie wyrazów z poznanych liter, odwzorowywanie kształtu liter,
– nauka na pamięć prostych rymowanek,
– doskonalenie umiejętności rzutu, siły, mocy, szybkiej reakcji i orientacji,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, przestrzeganie zasad zabaw i gier,
– uświadomienie dzieciom, że należy dbać o prawidłową postawę ciała,
– uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, wypowiadanie się na temat tekstu, ocena postępowania bohaterów,
– czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych, doskonalenie umiejętności czytania,
– rozwijanie zainteresowania czytaniem,
– ustne opisywanie obrazków, nadawanie im tytułów,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem,
– kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi,
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie zainteresowań muzycznych, poczucia rytmu,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– utrwalenie poznanych piosenek,
– nauka piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych, rozwijanie pamięci,
– wydłużanie fazy wydechu,
– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, poznanie liczby 9, nauka pisania cyfry 9, tworzenie zbiorów,
– wyróżnianie i nazywanie postaci występujących w wierszu,
– zespołowe wykonywanie rysunku do treści wiersza,
– kształtowanie umiejętności rysowania świecą i malowania farbami, rozwijanie wyobraźni,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia,
– wzbogacanie słownika czynnego w trakcie zajęć plastycznych,
– doskonalenie umiejętności wycinania, łączenia różnych materiałów,
– rozwijanie umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych, wzbogacanie słownika dzieci,
– nabywanie umiejętności współpracy w zespole,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci,
– utrwalenie poznanych figur geometrycznych, rysowanie figur zgodnie z poleceniem,
– doskonalenie liczenia w zakresie 10,
– nauka wiersza na pamięć,
– rozwiązywanie zagadek,
– rozpoznawanie liter,
– wzmacnianie więzi rówieśników podczas zabaw i gier na śniegu.

Wiersz:
„Kaczki”
Po podwórku chodzą kaczki,
Wszystkie bose nieboraczki,
A w dodatku nieodziane,
To są rzeczy niesłychane!
Choć serdaczek, choć kubraczek
Mógłby znaleźć się dla kaczek,
A na nogi – jakieś kapce,
A na głowy choć po czapce,
Bo to zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.
Poszły kaczki do krawcowej:
„Chcemy mieć kubraczki nowe,
Zimno wszystkim nam szalenie,
Pani przyjmie zamówienie.
Lecz uwzględnić pani raczy,
Że to ma być fason kaczy.
Tu zakładka, a tu szlaczek,
To jest coś w sam raz dla kaczek,
Krój warszawski, bądź co bądź,
Zechce pani miarę zdjąć.”
Potem kaczki na Królewskiej
Odszukały zakład szewski
I już pierwsza kaczka kwacze:
„Pan nam zrobi kapce kacze,
Takie małe, zgrabne kapce,
By na małej kaczej łapce
Należycie się trzymały
I na sprzączki zapinały.”
Odrzekł szewc, bo nie był leń:
„Zrobię kapce w jeden dzień.”
Już nazajutrz poszły kaczki
Do krawcowej po kubraczki
I po kapce na Królewską,
Ale wpadły w pasję szewską:
Szewc zażądał pięć tysięcy,
A krawcowa jeszcze więcej.
„Bez pieniędzy, drogie panie,
Dzisiaj nic się nie dostanie.
Zapytajcie zresztą dam,
One to potwierdzą wam.”
Kaczki kwaczą i tłumaczą:
„Pieniądz nie jest rzeczą kaczą,
Żadna z nas się nie bogaci,
Nam za jajka nikt nie płaci.”
Ale na to szewc z krawcową
Powtórzyli słowo w słowo
To co przedtem: „Drogie panie,
Darmo nic się nie dostanie.”
Z tej przyczyny kaczy ród
Jest ubrany tak jak wprzód,
A tu zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.

Piosenka:
Witajcie w naszej bajce
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.
Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.
Ref.:
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Co można robić zimą
2. Święto babci i dziadka
3. Zimowe mistrzostwa sportowe
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Cele ogólne:
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
– wprowadzenie liczb i cyfr 8,9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym;
– wprowadzenie litery u, U, s, S;
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swojego ciała przed mrozem i wiatrem;
– odtwarzanie rytmów ruchowo – słuchowo – wzrokowych;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawę;
– stosowanie pojęć : wcześniej, później, obecnie;
– doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
– określanie kierunków na kartce papieru;
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
-rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

Wiersz:
„Zima”
B. Forma
Zima do nas przybyła,
świat śniegiem pokryła.
Na sanki, na narty
wszystkich zaprosiła.
Tysiące gwiazdek
na ziemię spada
to jest dopiero
świetna zabawa.
A każda gwiazdka
o innym wzorze
zachwycać kształtem
każdego może.

Piosenka:
„DZIŚ ŚWIĘTO TWOJE”
Babciu kochana dziś święto Twoje
dlatego właśnie przed Tobą stoję
Chcę Tobie życzyć samych radości,
niech zawsze miłość w Twym sercu gości.
Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele,
bądź przy mnie zawsze nawet w niedziele
Bo kiedy jesteś, jest mi wesoło,
bo z tobą zawsze fajnie jest.
Bo naszym babciom z całego serca,
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta
Kwiatki przynoszą, całuski dają,
a swoje babcie bardzo kochają
Sto lat babuniom wszystkim życzymy
i razem z nimi dziś się cieszymy.
Z babcią zatańczę wesoły taniec ,
bo moja babcia tańczy wspaniale
Babcia nam piecze pyszne serniki,
z babcią upiekę kruche pierniki
Babcia opowie bajeczek wiele,
kiedy jest babcia, fajnie jest.


Wigilia grupowa

W dniu 21. 12. 2018 r. odbyła się Wigilia grupowa. Świąteczny nastrój był odczuwalny od samego rana, potęgowały go wspólny przystrojony stół, odświętne stroje, wystrój sali. Po wspólnie zjedzonym śniadaniu nadszedł czas na opowiedzenie historii narodzin Jezusa, następnie wszyscy łamali się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Potem nastąpiło wspólne zjedzenie wigilii oraz śpiewanie kolęd. Tego dnia dzieci oglądały również Jasełka przedstawione przez kolegów ze starszych klas.  Zapraszamy do galerii zdjęć.


 Powitanie Zimy – Dzień w kolorze białym

W dniu 20.12 dzieci z naszej grupy witały Zimę. Z tej okazji każdy miał białe elementy ubioru. W tym dniu wszyscy wzięli udział w zabawach ruchowych o tematyce zimowej, ponadto dzieci śpiewały zimowe piosenki oraz nauczyły się robić papierowe śnieżynki, co było nie tylko wspaniałą zabawą, ale również zachwycającym odkryciem. Na powitanie Zimy każdy wziął udział we wspólnym czytaniu opowiadania o tematyce zimowej , w którym dzieci ruchem ilustrowały czytany tekst. Nie zabrakło tez zimowego spaceru. Zapraszamy do galerii zdjęć.


Grudzień

Tematyka kompleksowa:
1. Kim będę kiedy dorosnę?
2. Święta za pasem.
3. Świąteczne tradycje.
4. Witamy Nowy Rok.

Cele ogólne:
– utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru oraz poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
– wprowadzenie litery R, r, L, l
– wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych
– wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
– poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby
– doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach
– doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości
– wprowadzenie liczby i cyfry 7
– rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej
– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu
– utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku.

Wiersz:
Choinka
Tadeusz Kubiak
Od stóp po czub przybrana,
prawie zaczarowana,
od świeczek chybotliwych
kołysze się po ścianach.
Zaczarowana prawie,
cała w strusie i pawie,
w kaczuszki i papużki
rozkrzyczane w zabawie.
I złota: oto orzech,
dojrzały o tej porze,
złoci się tak, jak tylko
naj- naj- najpiękniej może.
Tam znów, obok konika,
baletnica pomyka
i w spódniczkach z księżyca
tańczy z gwiazdą walczyka.
A wyżej wśród gałązek,
wśród jabłek, bombek, wstążek,
pląsa strzygąc uszami,
papierowy zajączek.
Pajac skacze z wiewiórką,
hopla – sa! – a na sznurku,
na samiutkim już dole
wisi… Co? Ciastko z dziurką.

Piosenka:
Kolęda na dzwonkach
sł. Wanda Chotomska, muz. Teresa Niewiarowska
Chodziły owieczka po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień,
to tak zadzwonił, że klękajcie ludzie.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki w szopce,
grajcie, grajcie, grajcie,
kolędę owce.
Ludziom na radość,
Bogu na chwałę,
dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki małe.
Wędrowały owce przez głogi i ciernie,
każda swego dzwonka pilnowała wiernie,
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…
Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej
do tej szopki małej, do tej szopki biednej,
każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,
a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…


Pierwsze miejsce dla Jagody

Jagoda z grupy przedszkolnej „Motylki” zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Przedszkolaków spojrzenie na Polskę z niewoli ocalenie, 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski w oczach przedszkolaka”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Warszawie. Celem konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozbudzenie uczuć patriotycznych u dzieci. Jagodzie serdecznie gratulujemy!


Dzień Pluszowego Misia

W dniu 26. 11. 2018 r. jak co roku dzieci obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Święto to przypada na dzień rocznicy powstania tej maskotki. W tym dniu każde dziecko przyniosło swojego ulubionego pluszaka. Dzieci wraz ze swoimi maskotkami wesoło bawiły się przy muzyce, jak również brały udział w innych zorganizowanych zabawach. Każdy przedstawiał swojego pluszaka, oraz miał możliwość wykonać jego portret. Ważnym elementem tego dnia były też zdjęcia ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi.


Dzień Kredki

W dniu 16. 11. 2018 r. dzieci obchodziły Dzień Kredki. Święto to jest szczególnie ważne dla każdego dziecka, gdyż dzięki kredkom potrafi ono wyrażać swoje emocje w pracach plastycznych. Ponadto rysowanie rozwija wyobraźnię i jest świetną zabawą. W tym ważnym dniu dzieci brały udział w zabawach związanych z kredkami, poznawały i utrwalały wiadomości na temat rodzajów kredek, oraz śpiewały piosenki: „Kredki”, „Śpiewające Brzdące” i „Kolorowe kredki” – Fasolki. Ponadto każde dziecko miało możliwość narysowania rysunku oczami swojej wyobraźni, przez co prace dzieci były niepowtarzalne. Zapraszamy do galerii zdjęć.


Wycieczka do Apilandii

W dniu 15. 11. 2018 r. odbyła się wycieczka do Interaktywnego Centrum Pszczelarskiego – Apilandia. Jest to miejsce, gdzie w profesjonalny sposób promowany jest temat pszczół oraz tajników ich życia. Tego dnia rano wyjechaliśmy autokarem z Bulowic, a na miejscu czekała na nas Pani przewodnik, której dzieci słuchały z zaciekawieniem. Podczas zwiedzania dzieciom została przekazana wiedza o życiu pszczół i pszczelarstwie. Dodatkowymi atrakcjami były: możliwość zabawy przy użyciu interaktywnych dotykowych monitorów, gdzie dzieci między innymi ubierały pszczelarza, film o życiu pszczół w pszczelarskim kinie, możliwość używania urządzeń pszczelarskich, przy których każde dziecko mogło poczuć się jak prawdziwy pszczelarz i wiele innych. Dzieci brały również udział w warsztatach pszczelarskich, w skład których wchodziły: „spacer wśród pszczół” – zwiedzanie pasieki w kapeluszach pszczelarskich, oglądanie pszczół żyjących w ulu oraz wyszukiwanie wśród nich królowej, „magia świec z wosku” – własnoręczne wykonywanie świec z wosku pszczelego oraz węzy pszczelej, a także „słodki świat miodu” – degustacja miodów naturalnych. Wycieczkę zakończył powrót autokarem do rodzinnej miejscowości.


Głośne czytanie z rodzicami – Dzień postaci z Bajek

W dniu 05.11.2018 r. dzieci obchodziły DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. W ramach tego święta odbyło się głośne czytanie bajek z rodzicami. Nasz gość, któremu jeszcze raz serdecznie dziękujemy, przeczytał dzieciom takie bajki jak: „Szewczyk Dratewka”, „Legenda o smoku wawelskim” oraz „Złota rybka”. Dzieci uważnie słuchały i chętnie opowiadały o przygodach bohaterów tych bajek, układając teatrzyk. W tym dniu dzieci wzięły również udział w zabawach tanecznych związanych z Bajkami. Całość dopełniły bajkowe zagadki oraz wyklejanie plasteliną swoich ulubionych postaci. Był to dzień pełen radości, a także bajkowej zabawy. 


Listopad

Tematyka kompleksowa:
1.Jesienna pogoda
2.Zwierzęta domowe
3.Zimno, coraz zimniej
4.Grudniowe życzenia

Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej obiegowego ruchu ziemi
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalanie przemienności rytmu dzień – noc oraz poprzez odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych ruchowo-słuchowych
– rozwijanie słuchu fonematycznego
– poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
– rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylab i głosek w słowach
– wprowadzenie liter T, t, D, d, Y, y, K, k
– wprowadzenie cyfry i liczby 4, 5, 6
– rozwijanie umiejętności obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych
– doskonalenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy
– poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, płazy, gady, ptaki, ryby)
– kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi
– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
– doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami
– rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy
– poszerzanie wiedzy o obu biegunach oraz o zwierzętach na nich żyjących
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat
– doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach oraz poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru.

Wiersz:
Barwy ojczyste
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel to serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka:
Wyliczanka jesienna
Katarzyna Kulikowska (sł. i muz.)
Deszcz, kalosze, bura chmura,
dmucha, chucha, wieje!
Deszcz, kalosze, bura chmura,
kropi, pada, leje!
Jesienna pogoda daje w kość,
jesiennej pogody mamy dość!   


Dzień Szefa Kuchni – owocowe smakołyki

W dniu 19.10.2018 r. dzieci obchodziły Dzień Szefa Kuchni. Z okazji tego święta podczas zajęć dzieci zapoznały się z rodzajem pracy wykonywanym przez kucharza oraz poznały elementy jego stroju. Następnie wszyscy brali udział w zabawach ruchowych związanych z gotowaniem. Dzieci mogły również poczuć się jak prawdziwi szefowie kuchni, gdyż każdy przyrządzał z owoców (gruszki i winogron) smakowitego jeża. Była to niesamowita, twórcza zabawa rozwijająca również wyobraźnię. Po jej zakończeniu każdy otrzymał medal „Najlepszego Kucharza” i mógł zjeść swój posiłek. Wszystkim Kucharzom życzymy dużo radości z wykonywanej pracy. Zapraszamy do galerii zdjęć.


PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:
Dary jesieni
Dbamy o zdrowie
Jesienią w parku i w lesie
Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:
– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, przeliczanie sylab w słowach;
– określanie głosek w nagłosie przeliczanie głosek w wyrazach;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu;
– ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami uczuć innych;
– ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego;
– wprowadzenie litery A, a, I, i, E, e;
– wprowadzenie cyfry 2;
– utrwalenie zasad zdrowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia;
– rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;
– utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– doskonalenie wrażliwości estetycznej;
– wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych;
– poszerzanie słownika czynnego dzieci;
– wdrażanie dzieci do odróżniania świata mediów od rzeczywistości;
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
– utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze;
– rozwiązywanie i układanie zagadek słownych.

Nasz wiersz:
”Jesienne drzewa”
D. Kossakowska
Jesienne drzewa pięknie się ubrały,
czerwone czapki powyciągały.
Żółte szaliki i buty brązowe,
a rękawiczki na pewno też nowe.
Może brązowe, może czerwone,
a może jeszcze zielone.
Wiatr hula w liściach, szarpie i dmucha,
Będzie z liści dla jeża poducha.
będzie kołderka na długa zimę
już w ciepłych liściach ma wesoła minę.

Nasza piosenka:
„Szczotka, pasta”
Fasolki
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.


Powitanie Jesieni – dzień w kolorze żółtym

24 września dzieci witały najbardziej kolorową porę roku – jesień. Stroje dzieci w kolorze żółtym były symbolem jednej z jesiennych barw, natomiast o pozostałych barwach tej pory roku przypominały kolorowe listki. Tego dnia dzieci brały udział w zajęciach muzycznych o tematyce jesiennej oraz opowiadały o darach jesieni, znajdujących się w naszym kąciku przyrodniczym. Poprzez wspólną zabawę przedszkolaki utrwalały wiadomości o charakterystycznych cechach tej pory roku. Na zakończenie zajęć dzieci przy użyciu liści wykonywały frotaż, czyli pracę polegającą na odciskaniu faktur na papierze. Powstałe w ten sposób kolorowe, papierowe liście były wycinane i przyklejane na sukience Pani Jesieni.


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony jest 20 września. Ten ważny dzień dla naszych przedszkolaków był pełen radości i beztroskiej zabawy. Dzieci brały udział w zabawach integracyjnych, konkursach oraz śpiewały ulubione piosenki. Nie zabrakło też czasu na kolorowanki i wyklejanki, a piękna pogoda sprzyjała podczas zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Z tej okazji życzymy wszystkim dzieciakom, by ich przedszkolne lata były czasem pełnym radości i uśmiechu, a każdy dzień stawał się niezapomnianą przygodą w poznawaniu siebie i świata. Zapraszamy do galerii zdjęć.


Plan pracy na wrzesień

Tematyka kompleksowa:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbamy o siebie i środowisko

Cele ogólne:
*Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
*Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
*Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
*Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
*Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
*Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
*Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
*Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
*Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
*Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „o”.
*Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
*Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
*Doskonalenie umiejętności kolorowania wg kodu.
*Nauka piosenek; kształtowanie umiejętności łączenia śpiewu z ruchem.
*Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni; określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
*Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego utworu.
*Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5.
*Wyrażanie emocji poprzez odpowiedni dobór koloru; rozróżniani kolorów jasnych i ciemnych.

Wiersz:
„Przez ulicę małym krokiem”
By nie było katastrofy,
zapamiętaj proste strofy:
Nim na jezdnię zrobisz krok,
wytęż swój sokoli wzrok:
w lewo, w prawo, w lewo. Brawo!
Gdy jest pusto, wskakuj żwawo!
Trampki masz czy adidasy,
przechodź tylko tam, gdzie pasy.
Bo po zebrze kroczy pieszy,
nawet gdy się bardzo spieszy.

Piosenka:
„Trampolina”
Każde dziecko czasem marzy,
żeby wzlecieć hen, wysoko
i z ptakami na wyścigi
poszybować ku obłokom.
A marzenia spełnić łatwo,
to nie żarty, to nie kpina,
bo w lataniu pod chmurami
nam pomoże… (okrzyk: Co?!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
odrywamy się od ziemi,
do przygody startujemy.
Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
coraz wyżej, coraz śmielej,
chociaż mamy lat niewiele.
2. Patrzą ptaki ze zdumieniem,
że fruwamy tak jak one,
gdy na skrzydłach niewidzialnych
przemierzamy świata strony.
Nic nam w locie nie przeszkodzi
i nas w locie nie zatrzyma,
bo na starcie czekać będzie
czarodziejska (okrzyk: Wiem!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!)…

Idź do góry