Grupa „Pszczółki” – rok szkolny 2018/2019


Plac zabaw

W naszym przedszkolu uwielbiamy się bawić, a zwłaszcza na świeżym powietrzu. Nasze dzieci chętnie korzystają z przedszkolnego placu zabaw, gdzie aktywnie spędzają czas. Pomysłowe Pszczółki można spotkać w piaskownicy, na zjeżdżalniach lub huśtawkach. Plac zabaw to doskonałe miejsce, które pomaga w rozwijaniu kreatywności, zachęca do kontaktu z rówieśnikami, a przede wszystkim do zwiększonej aktywności ruchowej.


W naszej sali

W naszej sali przez cały rok Pszczółki pracowicie wykonywały różne zadania. Malowały, wyklejały, lepiły i tworzyły ciekawe prace. Każde dziecko to mały artysta, z głową pełną pomysłów. Pszczółki rozwijały swoją kreatywność i pomysłowość. Ciekawość świata sprawiła, że w naszej sali powstało wiele niezwykłych i niepowtarzalnych dzieł.


Dzień Dziecka

Jak co roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym najważniejszym dla wszystkich dzieci dniu małe Pszczółki doskonale się bawiły. Wystarczyło trochę kreatywności, aby dzieci poczuły się wyjątkowo, oddając się ulubionej zabawie. Aby podkreślić znaczenie tego święta Pszczółki wspólnie wykonały plakat z odbiciami małych rączek, odbyły muzyczną podróż w różne miejsca na kuli ziemskiej, gdzie mieszkają dzieci różnych narodowości, bawiąc się przy piosence Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. Zabawa z przedszkolnej sali przeniosła się do ogrodu, a tam na najmłodszych czekały już dmuchane zjeżdżalnie. Dzień Dziecka to oczywiście słodycze i cukrowa wata na patyku, która naszym Pszczółkom bardzo smakowała.


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
– Dzień Dziecka
– Zwierzęta małe i duże
– Lato
– Wakacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– poszerzanie wiedzy na temat praw dziecka
– kształtowanie tolerancji względem innych
– wzmacnianie własnej wartości
– poznawanie dzieci różnych narodowości
– poznawanie własnych praw i obowiązków
– wzmacnianie poczucia szacunku
– kształtowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie
– zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się
– poznawanie pojęcia „mieć prawo do …”
– uwrażliwianie na pozytywne zachowania
– kształtowanie wrażliwości i rozpoznawania emocji
– kształtowanie świadomości odmienności względem upodobań
– poznawanie nowych gatunków dzikich zwierząt
– utrwalanie nowych nazw
– budowanie prostych wypowiedzi
– kształtowanie poprawnych zachowań w niebezpiecznej sytuacji
– poszerzanie wiedzy o tym jak zachowujemy się w lesie
– rozpoznawanie różnic w wyglądzie zwierząt
– rozróżnianie dźwięków na ciche i głośne
– kształtowanie umiejętności podziału na duży i mały
– rozwijanie umiejętności podziału względem zachowania zwierząt
– zachęcanie do posługiwania się nowymi zwrotami
– rozpoznawanie dźwięków zwierząt w zoo
– znajdowanie różnic pomiędzy porami roku
– rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie
– poznawanie kolorów podstawowych
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej
– poznawanie zjawisk atmosferycznych
– kształtowanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy
– przypomnienie znaczenia kalendarza pogody
– kształtowanie umiejętności zapamiętywania
– poszerzanie zainteresowania dziełami sztuki
– liczenie w wybranym zakresie
– poznawanie krajobrazów takich jak góry, morze, las
– poznawanie miejsc turystycznych w Polsce
– poznawanie cech krajobrazu morskiego
– kształtowanie wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą
– dostrzeganie różnic krajobrazu
– kształtowanie pojęć wyjechać, wrócić
– budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie

Uczymy tego co najważniejsze:
– kształtowanie poczucia własnych praw
– budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie
– poszerzanie wiedzy dotyczącej innych kultur
– budowanie własnej wartości
– kształtowanie umiejętności bycia cierpliwym
– poszerzanie wiedzy o barwach podstawowych
– rozbudzanie wyobraźni poprzez sztukę
– zapoznanie dzieci z pracą malarza- artysty
– doskonalenie czynności manualnych
– rozwijanie umiejętności łączenia kolorów
– rozwijanie wrażliwości kolorystycznej
– wzmacnianie posługiwania się nowymi nazwami zwierząt
– poznawanie środowiska naturalnego dzikich zwierząt
– rozwijanie umiejętności słuchania
– rozbudzanie zainteresowań botanicznych
– rozwijanie umiejętności przyczynowo-skutkowej
– motywowanie do działania
– wzmacnianie umiejętności poznawczych
– doskonalenie umiejętności przygotowania do wędrówek
– kształtowanie bezpiecznych zachowań w górach i nad morzem
– kształtowanie wzajemnego służenia pomocą w trudnych sytuacjach
– rozwijanie i budowanie wzajemnych relacji w grupie
– poszerzanie wiedzy potrzebnej na wypadek zgubienia
– doskonalenie zapamiętywania swojego adresu
– budzenie szacunku do przyrody
– wdrażanie do aktywnego wypoczynku
– wdrażanie do indywidualnej pracy
– kształtowanie umiejętności zadawania pytań
– wzmacnianie koordynacji ruchowej i prawidłowej postawy

Wiersz:
„Zabawa w rymy”
Małgorzata Strzałkowska
Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze,
kaczka …(kwacze)
krowa…(ryczy)
świnia…(kwiczy)
owca…(beczy)
koza…(meczy)
a na płocie przy chlewiku
kogut pieje: kukuryku!
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,
ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.
Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,
a pisklęciu się dostała niezła bura.

Piosenka:
Urszula Piotrowska
Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów,
w rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.
Ref: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.(x2)
Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli.
Ref: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.(x2)


Dzień Niezapominajki

15 maja obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Polskiej Niezapominajki. To wyjątkowe święto stało się okazją do wspólnych rozmów o pięknie polskiej przyrody i o ekologii. Przypomnieliśmy sobie, jak bardzo ważna jest ochrona naszego środowiska. Wszystkie dzieci po wysłuchaniu wierszyka Marii Konopnickiej „Niezapominajka” wspólnie uczestniczyły w zajęciach. Razem budowaliśmy niezapominajki z klocków, rozwiązywaliśmy zagadki o niezapominajkach, tańczyliśmy do piosenki „Zapominalska niezapominajka”. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy prace plastyczne z motywem niebieskiego kwiatuszka. Ten dzień był okazją do dobrej zabawy, a także rozbudzenia w dzieciach szacunku do otaczającej nas przyrody. To święto niesie także swoiste przesłanie: „nie zapomnij o mnie”, buduje w dzieciach pozytywne wartości, takie jak: szacunek, przyjaźń, wzajemna pomoc. Ten dzień sprawił maluszkom wiele radości, a także skłonił do działania.


Warsztaty kreatywne

W naszym przedszkolu 9.05.2019r. gościliśmy małe laboratorium artystyczne. Była to doskonała okazja, aby spróbować wyczarować własnoręcznie kolorową świecę. Maluchy świetnie się bawiły. Poznały nową technikę łączenia różnych kolorowych materiałów. Płynny wosk w połączeniu z solą i pachnącymi dodatkami zaowocował ślicznie wykonaną świecą zapachową. Całość zwieńczyły dodatkowe zajęcia, w których ciekawe doświadczenia i eksperymenty wywołały uśmiech na twarzach małych odkrywców.


Maj

Tematyka kompleksowa:
– Polska to mój dom
– W krainie muzyki
– Wrażenia i uczucia
– Święto mamy i taty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– kształtowanie przynależności do rodziny
– budzenie tożsamości narodowej
– kształtowanie przywiązania do własnego kraju
– poznawanie godła Polski jako symbolu narodowego
– poznawanie pojęć: ojczyzna, flaga, orzeł biały, hymn
– kształtowanie zapamiętywania nazw ulicy
– kształtowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie
– zachęcanie do budowania prostych zdań
– rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni
– kształtowanie percepcji wzrokowej
– czerpanie radości ze wspólnej zabawy
– kształtowanie wrażliwości słuchowej
– kształtowanie wrażliwości ruchowej
– wzmacnianie zapamiętywania utworów muzycznych
– rozwijanie narządu artykulacyjnego mowy
– kształtowanie poczucia rytmu i tempa
– poznawanie rodzajów instrumentów
– kształtowanie nazw: instrument, dyrygent, utwór muzyczny
– rozróżnianie dźwięków na ciche i głośne
– kształtowanie umiejętności odczytywania ilustracji obrazkowej
– poszerzanie kompetencji muzycznych oraz komunikacyjnych
– zachęcanie do korzystania z instrumentów perkusyjnych
– rozpoznawanie dźwięków przyrody
– rozpoznawanie dźwięków otaczającego świata
– rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć
– uwrażliwianie na uczucia innych
– szanowanie wzajemnych relacji w grupie
– uczenie niesienia pomocy
– kształtowanie emocji poprzez rozpoznawanie utworów muzycznych
– rozbudzanie wyobraźni poprzez malowanie
– kształtowanie wyrażania emocji poprzez ruch i muzykę
– usprawnianie umiejętności ruchowych
– budowanie poprzez emocje krótkich opowieści
– kształtowanie pojęć smutek, radość ,płacz, krzyk, zdziwienie
– wprowadzanie w świat wartości
– kształtowanie pojęć uprzejmość, szacunek,samodyscyplina
– wzmacnianie więzi rodzinnych
– dostrzeganie roli mamy i taty w życiu dziecka
– kształtowanie pojęć mój dom, moja rodzina
– budowanie drzewa przodków, budowanie poprawnej wypowiedzi

Uczymy tego co najważniejsze:
– kształtowanie zachowań emocjonalno – społecznych
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– kształtowanie wiedzy dotyczącej własnej ojczyzny
– wzmacnianie uczuć patriotycznych
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
– poszerzanie pojęć z zakresu muzyki
– rozbudzanie wyobraźni
– kształtowanie wrażliwości na muzykę
– rozwijanie umiejętności śpiewania
– rozbudzanie zainteresowań tanecznych
– rozwijanie umiejętności przyczynowo-skutkowej
– doskonalenie sprawności ruchowej oraz reakcji na sygnał
– wzmacnianie umiejętności sensoryczno – motorycznych oraz poznawczych
– doskonalenie umiejętności porządkowych
– kształtowanie wrażliwości
– kształtowanie własnych emocji
– rozwijanie i budowanie wzajemnych relacji w grupie
– poszerzanie słownictwa o takie pojęcia jak ;emocje, smutek, żal, radość
– doskonalenie uwagi i pamięci
– budzenie przywiązania i szacunku do rodziców
– czerpanie radości ze wspólnej zabawy
– wdrażanie do uważnego słuchania
– rozwijanie umiejętności łączenia kolorów
– usprawnianie narządów artykulacyjnych
– doskonalenie liczenia w danym zakresie
– rozumienie znaczenia rodziny w życiu dziecka
– doskonalenie percepcji wzrokowej i czynności manualnych
– wdrażanie do szanowania wytworów kolegów i koleżanek
– wzmacnianie koordynacji ruchowej i prawidłowej postawy
– posługiwanie się zwrotami; mama, tata, dziecko, siostra, brat

Drodzy rodzice – warto przeczytać:
J. Papuzińska; „Mój tata jest super!”; Wilga
Z. Stanecka; „Basia i mama w pracy”; Egmont Polska
D. Wawiłow; „Kiedy byłam mała”; Nasza Księgarnia
Opracowanie zbiorowe;  „Kotka pomaga mamie”; Zielona Sowa

Piosenka:
Tralala dla mamy i taty
Moja mama jest wesoła
Moja mama wszystko wie
Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:
Tralala, tram, pam, pam
Najpiękniejszą mamę mam
Tralala, tram, pam, pam
Zaraz mamie buzi dam.
W domu, sklepie, na spacerze
Z moim tatą nie jest źle
Gdy prowadzi mnie za rękę
To uśmiecham się.
Tralala, tram, pam, pam
Wspaniałego tatę mam
Tralala, tram, pam, pam
Mamie, tacie buzi dam.

Wierszyk:
„Orkiestra”
A.Frączek
Bum, bum, bum!
Tra, ta, ta
w naszym domu wciąż ktoś gra.
Antek dudni na puzonie,
naśladując wściekłe słonie,
Franek w trąbę dziko dmie,
musisz słuchać, chcesz czy nie.
Stryj Ignacy na pianinie
brzdąka gamę co godzinę.
Rock and rolla na cymbałkach
wystukuje ciocia Alka.
Ja koncerty daję w przerwach,
po mistrzowsku gram na nerwach.


Dzień Tęczy

W naszym przedszkolu 3.04.2019 obchodziliśmy Dzień Tęczy. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje tęcza i jakie ma kolory. Wspólnie bawiliśmy się przy piosence „Tęczowa muzyka”, a także szukaliśmy tęczy w naszej sali – znajdowaliśmy przedmioty w tęczowych kolorach. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Historia tęczy” M. Porębskiej. Oglądaliśmy również kolorowe ilustracje, przedstawiające to niezwykłe zjawisko. Na koniec z pasków kolorowej bibuły i kuleczek dzieci wykonały swoje własne tęczowe chmurki. Tęczowa atmosfera gościła w sali Pszczółek przez cały dzień.


Dzień Dinozaura

Luty, jak każdy miesiąc w przedszkolu, jest pełen niespodzianek oraz okazji do zdobywania wiedzy o świecie. 26 lutego to Dzień Dinozaura. W tym dniu maluszki obchodziły dzień tych prehistorycznych stworzeń. Dzieci poznały historię dinozaurów, dowiedziały się, kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Oglądały kolorowe albumy o dinozaurach. Z kolorowych słomek i patyczków Pszczółki zrobiły szkielety dinozaurów. Wspaniałą przygodę urozmaiciły wspólne zabawy muzyczne i ulubiona piosenka o Ostatnim Dipldoku.


Dzień Kota

„Chodzi swoimi drogami,
cichutko miauczy czasami,
chętnie wskakuje na płot.
To zwierzę nazywa się …” .

Wszystkie dzieci od razu zgadły, kto jest bohaterem tej zagadki. Chodziło oczywiście o kota. Na całym świecie 17 lutego swoje święto obchodzą właśnie koty. Zajęcia i zabawy w grupie Pszczółek zdominowała  tematyka  związana z obchodami Światowego Dnia Kota. Przedszkolaki w tym dniu uczestniczyły w różnorodnych „kocich zabawach”: malowały czworonogi, śpiewały lubianą przez wszystkie dzieci piosenkę „My jesteśmy kotki dwa”, naśladowały kociaki, pokonywały tor przeszkód, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierzątka oraz słuchały bajki o „Kocie w butach”. Najbardziej przedszkolakom podobała się zabawa manualna pt.” łapanie myszki”. Każdy przedszkolak mógł choć na chwilkę poczuć się kotkiem i złapać swoją własną myszkę. Dla przedszkolaków był to dzień pełen wrażeń i ciekawych, nowych doświadczeń, spędzony w miłej, radosnej atmosferze.


Karnawał w grupie PSZCZÓŁEK

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. W dniu 14.02.br. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, Spider-Mana, Batmana – nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przy rytmach wesołej muzyki, były one przeplatane zabawami i korowodami. Niespodzianką był „Czarodziejski pokaz”, w czasie którego Wróżka Sabina wspólnie z dziećmi wyczarowała wulkan, pływające robaczki, znikający proszek i uwaga … balon, który sam się nadmuchał! Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, czyli chwila relaksu przy słodkościach, które dzieci otrzymały z okazji występu na Dzień Babci i Dziadka. Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi przeżyciami.


Dzień Babci i Dziadka w grupie „Pszczółek”

Na dworze zima, a w serduszkach naszych przedszkolaków gorąco. Powodem takiej atmosfery był obchodzony w grupie Pszczółek Dzień Babci i Dziadka. 8 lutego do grupy Pszczółek przybyli najukochańsi Dziadkowie i Babcie. Z tej okazji dzieci przedstawiły zebranym gościom swój program artystyczny, w którym pokazały umiejętności muzyczno-wokalne i ruchowe. Podczas występu dzieci miały okazje zmierzyć się z tremą i nabrać wiary we własne umiejętności. Było dużo wzruszeń i uśmiechów. Gromkie brawa upewniły przedszkolaków, że ich występ bardzo się podobał. Po występie dzieci wręczyły swoim dziadkom przygotowane wcześniej prezenty i zaprosiły dziadków na mały poczęstunek. Mimo zimowego czasu był to jeden z cieplejszych dni w roku, który sprawił wszystkim ogromną radość i wywołał liczne uśmiechy na twarzach dzieci i ich dziadków.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


ZIMOWE OPOWIEŚCI

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
M. Konopnicka „Zima.”

Drodzy Rodzice,
Tematami grudniowych dni w przedszkolu były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz powitanie nowej pory roku – zimy. Mówiliśmy o porządkach, ozdobach choinkowych i świątecznych zapachach. Dzieci uczyły się wykonywania prostych czynności, ćwiczyły trzymanie miotły, zamiatanie, odkurzanie, składanie kocyka. Utrwalaliśmy nazwy przedmiotów potrzebnych do sprzątania.
Mówiliśmy o oczekiwaniu na pierwsza gwiazdkę, dzieci wykonywały łańcuch choinkowy, nabijały pomarańcze goździkami oraz wykonywały inne ozdoby. Wspólnie ubierały choinkę. Poznawaliśmy zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, takie jak spędzanie czasu z rodziną, przygotowywanie jedzenia, sposób nakrywania stołu, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd. Poznawaliśmy piosenkę Praczki, Zima, pastorałkę Świeć gwiazdeczko świeć, Przybieżeli do Betlejem, Kolory oraz wiersze Świąteczne porządki, Choinka i Pierniki B. Formy.
20 grudnia Pszczółki uczestniczyły w wydarzeniu Powitanie Zimy. Dzieci brały udział w licznych atrakcjach, tańcach i wspólnym śpiewaniu. Dzieci łowiły słomkami „rybki”, tworzyły sztuczny śnieg, wykonywały eksperyment pt. tańczące płatki śniegu, konstruowały kartki świąteczne oraz wykonywały prace plastyczną – zimowa choinka.
Dużym i radosnym wydarzeniem w naszej przedszkolnej rodzince była wspólna wigilijka grupowa. Dzieci uczestniczyły w przyozdabianiu stołu wigilijnego, łamały się opłatkiem zmówiły wspólną modlitwę i zasiadły do wigilijnego stołu. Atmosfera była bardzo radosna. Dzieci śpiewały kolędy i tańczyły.


„Pszczółki u Mikołaja”

Dnia 3 grudnia dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z wychowawczynią i opiekunami udały się autokarem do figloparku „Przygoda“ w Bujakowie na spotkanie ze Św. Mikołajem. Po dotarciu na miejsce dzieci zostały zaprowadzone do wspaniałej sali zabaw, gdzie czekał na nie renifer i mnóstwo atrakcji. Kolejnym niesamowitym i długo oczekiwanym etapem była wizyta Św.Mikołaja, który opowiedział dzieciom o swoim codziennym życiu. Po rozmowie z Mikołajem przyszedł czas na zaprezentowanie piosenki i oczywiście na prezenty. Teraz będą czekać z utęsknieniem do następnego roku i kolejnej wizyty.


„DZIEŃ KREDKI”

„Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki, bardzo lubię!.
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę,
namalują wszystko to co chcę!”

Powszechnie wiadomo, że kredki są najlepszymi przyjaciółmi każdego przedszkolaka. Wprowadzają w świat kolorów, rysunku, rozwijają fantazję oraz wyobraźnię, a także kształtują małe paluszki. W tym dniu przedszkolaki wesoło pląsały również w rytm piosenki „Kolorowe kredki”, a na koniec dnia wykonały piękne prace plastyczne.


NA PLACU ZABAW

Dzieci uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu. Wszyscy wiemy doskonale, że w czasie, gdy dzieci najbardziej intensywnie rosną, to właśnie ruch na świeżym powietrzu jest im niezbędny. Sprawia, że dobrze rozwijają się fizycznie. Jeśli dziecko od małego dużo się rusza, będzie mu to dawało wiele radości także w dorosłym życiu. Na placu zabaw dziecko trenuje sprawność oraz uczy się zachowań społecznych: stać w kolejce do zjeżdżalni, wymieniać się foremkami czy wspólnie wprawiać w ruch karuzelę. To trening współpracy, kreatywności, no i współzawodnictwa. Dzieci nie tylko poznają zasady współżycia w grupie, ale też lepiej rozumieją własne możliwości. Nasze małe Pszczółki są zachwycone placem zabaw! Zapraszamy do galerii.


CZAS NA RELAKS

W górze tyle gwiazd,
w dole tyle miast.
Gwiazdy miastu dają znać,
że dzieci muszą spać.
Ach śpij, kochanie.
Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz – dostaniesz.
Czego pragniesz, daj mi znać,
ja Ci wszystko mogę dać.
Więc dlaczego nie chcesz spać?

Leżakowanie ma zapewnić dzieciom relaks, chwilę oddechu w natłoku zdarzeń. Zmęczony przedszkolak nie potrafi z radością bawić się czy z fascynacją poznawać świat. W efekcie zaczyna odczuwać rozdrażnienie, złość, często płacze. Krótki odpoczynek na leżaku staje się najlepszym rozwiązaniem. Pszczółki to prawdziwe śpiochy i lubią tę formę odpoczynku.


PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU

NOWY KOLEGA
Krzysio przyszedł do przedszkola
bardzo zapłakany.
Nie zna tu nikogo przecież
i brakuje mamy.
Nie płacz Krzysiu, otrzyj oczy
roześmiane buzie wkoło.
Popatrz, tu jest twoje miejsce
zabawimy się wesoło.
Tu twój znaczek, tam krzesełko
w umywalni ręcznik czeka.
Pani się uśmiecha miło.

Pszczółki dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną. Podczas zabaw poznają nowych kolegów i koleżanki, którzy umilają czas pobytu w przedszkolu. Dzieci uczą się zasad wspólnego, zgodnego funkcjonowania w grupie. Już zamiast płaczu i tęsknoty za rodzicami pojawia się uśmiech radości i żarty z rówieśnikami. Maluszki uwielbiają zabawy ciastoliną, chętnie układają puzzle, a chłopcy testują wytrzymałość naszych samochodów 🙂 Zapraszamy do galerii zdjęć.


WRZESIEŃ

Tematy tygodnia:
W przedszkolu.
Wakacyjne wspomnienie.
Jesteśmy bezpieczni.
Dbamy o siebie i środowisko.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi.
Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.
Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
Grupowanie przedmiotów według rodzajów.
Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
Rozumienie pojęć mały, duży.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.
Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.
Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.
Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.
Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.
Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.
Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.
Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.
Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.
Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.
Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

PIOSENKA:
„Przywitanie”
M. Bogdanowicz
Wszyscy są, witam was,
zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty,
raz, dwa, trzy.
 
„My jesteśmy krasnoludki”
My jesteśmy krasnoludki,
Hopsa sa, hopsa sa,
Pod grzybkami nasze budki,
Hopsa, hopsa sa,
Jemy mrówki, żabie łapki,
Oj tak tak, oj tak tak,
A na głowach krasne czapki,
To nasz, to nasz znak.
Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
Trututu, trututu,
Gdy ktoś senny, to uśpimy,
Lulu lulu lu,
Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
Ajajaj, ajajaj,
To zapłacze niezabudka
Ajajaj, ujajaj.

„Dzień dobry”
Dzień dobry, dzieci
słonko dla was świeci!
Ptaszek cicho śpiewa,
kołyszą się drzewa.
Chmurka na niebie
macha dziś do ciebie,
wiatr leniwie wieje,
motylek się śmieje.

WIERSZYK:
Łyżka, nożyk i śliniaczek,
je śniadanie przedszkolaczek.
Na śliniaczku misie siedzą,
pewnie też śniadanie jedzą.

„CZYSTE RĘCE”
I.Salach
Dziś od rana plusk w łazience.
To maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie opłukują,
potem mydłem nasmarują.
Znowu woda – istny cud.
W umywalkę pup -puk -puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
i już czyste mamy ręce.

„W ŁAZIENCE”
P.Siewiera- Kozłowska
Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz
Woda w kranie- szum, szum, szum,
Mydło pluska- plum, plum, plum,
Myję rączki- szur, szur, szur,
I brud znika- bul, bul, bul.


WITAMY W PRZEDSZKOLU!!!

Kiedy jesień jest już wokoło,
wtedy wszystkim jest wesoło.
Gdzieś daleko lecą ptaki,
a w przedszkolu ? przedszkolaki
dziś ze sobą się poznają,
dziś piosenki zaśpiewają,
dzielnie spełnią swe zadanie,
potem będzie pasowanie
na dzielnego przedszkolaka
– bo to już tradycja taka!!!

Serdecznie witamy dzieci i rodziców po raz pierwszy przybywających do naszego przedszkola. Jesteśmy przekonane, że trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie. Nasza grupa nazywa się Pszczółki. W pierwszych dniach września poznamy naszą salę, kąciki zabaw i zabawki. Nauczymy się imion nowych koleżanek i kolegów. Poznamy umowy, które pomogą nam zgodnie i bezpiecznie bawić się w sali i ogrodzie. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, ciekawych wrażeń, wielu sukcesów, a przede wszystkim wspaniałych zabaw w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2018/19.

Idź do góry