info

Legitymacje Szkolne

0
UWAGA !!! WAŻNE !!!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach informuje, że od 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej. Najważniejszą zmianą w nowych legitymacjach jest wprowadzenie wymogu wprowadzania numeru PESEL. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

Zgodnie z powyższym zobowiązuje się uczniów do złożenia u wychowawców klas wszystkich legitymacji szkolnych wydanych od roku szkolnego 2011/2012 w celu złożenie ich sekretariacie szkoły do aktualizacji.

Legitymacje proszę złożyć do dnia 29 maja br.

Dyrektor Zespołu

mgr Anna Kobielus

DzienNauki2015 (2)

15 maja 2015 – Dzień Nauki

0

Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się Dni Nauki, podczas których uczniowie klas II Gimnazjum prezentowali swoje projekty edukacyjne. W tym roku szkolnym przygotowali następujące projekty:

  • Efektowna chemia – grupa w składzie: Natalia Bryzek, Wiktoria Katańcew, Katarzyna Wenda, Aleksandra Wojak pod opieką pani Kingi Boguni,

  • W świecie magii i miecza – grupa w składzie: Tymoteusz Kobyłczyk, Kamil Bobrowski, Michał Dybał, Damian Tworzyk pod opieką pani Anny Kubiczek,

  • Templariusze – fakty i mity – grupa w składzie: Miłosz Tyma, Konrad Stachura i Jakub Mrzygłód pod opieką pani Renaty Martyniak,

  • Religia starożytnej Grecji – grupa w składzie Radosław Gibas, Piotr Matyszkowicz, Patryk Siwek pod opieką pani Martyniak.

MlodziGlosuja

Młodzi głosują!

0

Wyniki wyborów młodzieżowych w Gimnazjum z dnia 8.05.2015 r.
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 125
Liczba głosów oddanych: 75
W tym:
– głosów ważnych : 74
– głosów nieważnych: 1
Głosów ważnych oddanych na:

Lp. Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba oddanych głosów
1. Braun Grzegorz Michał 5
2. Duda Andrzej Sebastian 39
3. Jarubas Adam Sebastian
4. Komorowski Bronisław Maria 7
5. Korwin-Mikke Janusz Ryszard 13
6. Kowalski Marian Janusz
7. Kukiz Paweł Piotr 4
8. Ogórek Magdalena Agnieszka 4
9. Palikot Janusz Marian
10. Tanajno Paweł Jan 1
11. Wilk Jacek 1

Przygotowała: Szkolna Komisja Wyborcza

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

W ramach akcji edukacyjnej, zachęcającej młodych ludzi do postaw obywatelskich, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach odbędą się wybory prezydenckie wśród młodzieży.
W dniu 8 maja 2015 r. w piątek na 3 dużych przerwach na dolnym korytarzu obok wejścia do szkoły uczniowie Gimnazjum będą mieli możliwość oddania głosów na prezydenta.
10 maja 2015 r. na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej podane zostaną wyniki wyborów z ok. 1500 szkół z całej Polski. W naszej szkole Szkolna Komisja Wyborcza ogłosi wyniki w poniedziałek. Celem naszej akcji jest:

  • propagowanie postaw obywatelskich i budowania społeczeństwa obywatelskiego,
  • budzenie wśród młodzieży poczucia obowiązku i odpowiedzialności za swój kraj,
  • propagowanie idei, że to naród jest odpowiedzialny za swoją władzę.

Nie głosujesz – Nie masz prawa krytykować!
Inicjatorem i patronem akcji „Młodzi głosują” jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Koordynator projektu: Renata Martyniak

MlodziGlosuja

Akademia3maj2015 (10)

Akademia z okazji 3 maja

0

W poniedziałek 4 maja odbyła się w szkole uroczysta Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię wraz z klasą 5b przygotowały panie Jadwiga Kliś, Anna Jura, Anna Kuczmierczyk oraz Barbara Gawęda-Badera. Po przedstawieniu przyszła kolej na Festiwal Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Śpiewam Tobie … Ojczyzno”, w której zaprezentowały się klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Najlepszym wykonaniem może pochwalić się klasa 4b, która zdobyła I miejsce.

WyboryKsiazek (2)

Wybory Książek

0

W dniu 10.02.2015 w naszej szkole odbyły się Wybory Książek, przeprowadzone w ramach Ogólnopolskich Wyborów Książek organizowanych przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w szkole” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  Jak podaje organizator „statystyki czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nie są dobre, a badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się u źródła, co chcą czytać sami zainteresowani”.
Celem wyborów przeprowadzonych  w szkole było: poznanie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów naszej szkoły, promocja czytelnictwa a także w razie możliwości finansowych zakup książek zgodnych z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.
Na swoje ulubione książki głosowali uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum.
Z wynikami wyborów przeprowadzonych w naszej szkole można już zapoznać się w bibliotece szkolnej, natomiast z wynikami  ogólnopolskich wyborów będzie można zapoznać się, gdy ukażą się one na łamach miesięcznika „Biblioteka w szkole”.
Za pomoc dziękuję nauczycielom  oraz uczniom, którzy włączyli się w organizację i przebieg wyborów.

Anna Gaciek
Więcej o tej akcji można znaleźć na stronie:   http://wyboryksiazek.pl/

EgzGimn2015 (4)

Egzamin Gimnazjalny 2015

0

Dzień trzeci to starcie z językami obcymi. W naszej szkole były to angielski i niemiecki.

język angielski – podstawa + transkrypcja nagrań

język angielski – rozszerzenie + karta rozwiązań + transkrypcja nagrań

język niemiecki – podstawa + transkrypcja nagrań

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Drugiego dnia egzaminów trzecioklasiści sprawdzili swoją wiedzę z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

matematyka

przedmioty przyrodnicze

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Rozpoczęły się trzydniowe zmagania uczniów klas III z egzaminami. Dzień pierwszy to tradycyjnie przedmioty humanistyczne – historia i WOS oraz język polski. Oto arkusze, które rozwiązywali dziś trzecioklasiści:

historia i WOS

język polski

Idź do góry