W dniu 20 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bulowicach odbyły się przesłuchania wokalne, instrumentalne, taneczne i recytatorskie oraz ocena prac plastycznych w ramach konkursu Artystą być…2015.
Naszych utalentowanych młodych artystów oceniało jury w składzie:
Remigiusz Hadka – muzyk, Dyrektor Ogniska Muzycznego w Kętach,
Justyna Kasolik  – plastyk, architekt,
Beata Nycz – polonistka, pedagog.
W konkursie wzięły udział dzieci z klas I – III i IV – VI SP oraz I – III Gimnazjum.
Wyjątkowo piękne występy dzieci i młodzieży zachwyciły zgromadzonych widzów, operatorów kamer, ale przede wszystkim jurorów, przed którymi teraz trudne zadanie – wyłonienie zwycięzców. Po występach scenicznych jury oceniło prace plastyczne dzieci.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada. Wyniki będą opublikowane na stronie ZSP w Bulowicach.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, jak również wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia konkursu Artystą być…2015 w naszej szkole.