Ze względu na remont szkolny plac

zabaw nieczynny.

Przedszkolny plac zabaw czynny

w godz. 7:00 – 16:00