Tradycja łączy pokolenia … Śpiewali je nasi dziadkowie, śpiewali je nasi rodzice, śpiewamy je my i na pewno będą je śpiewać następne pokolenia … Pierwszą Galą Piosenki Biesiadnej uczciliśmy w naszej szkole Rok Kolberga. Organizatorem Gali był Samorząd Uczniowski pod opieką pani Alicji Witas i pani Anny Kubiczek. Przy akompaniamencie zespołu Kuczmierczyk Band wystąpiły klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum. Jury w składzie: pani dyrektor, pani wicedyrektor Teresa Kościelnik – Pactwa, pani Aleksandra Skrudlik, pani Alicja Witas, pani Anna Jakubowska, pan Marek Bujarek i pan Janusz Glądys oceniało u występujących wizerunek ogólny, ruch sceniczny, wokal oraz znajomość tekstu śpiewanej piosenki.
Po podliczeniu punktów za powyższe okazało się, że pierwsze miejsce przypadło klasie VIb, drugie miejsce klasie IVb a trzecie klasie Va.
Tego typu koncert odbył się w naszej szkole po raz pierwszy, lecz tak bardzo spodobał się uczniom, że postanowili, iż stanie się u nas tradycją.