Grupa „Krasnoludki” – rok szkolny 2017/2018

Wychowawcy: M. Babik, R. Dźwigoń


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
W dziecięcej krainie
Życie na wsi
Piknik rodzinny
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
wzbogacanie słownika dzieci,
rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem,
doskonalenie spostrzegawczości,
doskonalenie rzutów i chwytów z zastosowaniem przyborów nietypowych,
kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej,
rozwijanie pamięci,
doskonalenie umiejętności czytania, dzielenie wyrazów na sylaby, doskonalenie analizy głoskowej wyrazów,
doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10, umiejętności przeliczania,
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na bazie ilustracji i wierszy,
rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych z użyciem instrumentów perkusyjnych, nauka piosenki „Szybko“,
rozróżnianie prawej i lewej strony, rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru,
doskonalenie sprawności ruchowej podczas gier i zabaw bieżnych,
wdrażanie dzieci do okazywania szacunku wszystkim bez względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych,
rozwijanie sprawności manualnych,
wdrażanie do porządkowania miejsca pracy,
zwrócenie uwagi na estetykę wykonania,
kształtowanie umiejętności przewidywania zakończenia opowiadania,
utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka i nazw ich domów,
doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt hodowlanych,
wzbogacenie słownictwa związanego z gospodarstwem rolnym,
poszerzanie słownika dzieci o nazwy narzędzi i maszyn rolniczych,
kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10,
doskonalenie umiejętności kreślenia liczb,
rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej,
doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć plastycznych,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ludzi pracujących w gospodarstwie,
rozwijanie szybkości i zręczności poprzez zabawy z piłką,
rozwijanie umiejętności łapania, rzutu, kozłowania,
utrwalenie wiadomości dotyczących wsi,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia,
wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
doskonalenie umiejętności układania zdań z podanymi wyrazami,
rozwijanie myślenia matematycznego, wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią,
kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą wybranej techniki plastycznej, rozwijanie umiejętności samooceny,
rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i nastroje, rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz plastyki ciała,
kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć gestem, mimiką twarzy,
uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko naturalne,
kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i wysokich,
usprawnianie koordynacji ruchowej,
doskonalenie skoków, chwytów i rzutów w grach i zabawach ruchowych,
poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
doskonalenie wypowiedzi na podany temat,
poznanie znaczenia słów : pesymista, melancholik, optymista,
kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z określoną liczbą wyrazów,
doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10,
rozróżnianie,utrwalanie kształtów,cech i nazw figur geometrycznych,
rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
poznanie zasad zachowania w czasie burzy,
doskonalenie sprawności fizycznej : szybkości, siły, zręczności i zwinności,
kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wypowiadania się na zadany temat,
kształtowanie analizy i syntezy sylabowej,
rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
utrwalenie liczb od 0 do 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz porównywania liczb w zakresie 10,
kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków zachowania, określanie pozytywnych i negatywnych zachowań,
kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
doskonalenie umiejętności wykonania rysunków na ograniczonej płaszczyźnie, rozwijanie twórczego myślenia,
kształtowanie umiejętności rozpoznawania słuchanych melodii, utrwalenie poznanych piosenek, uwrażliwienie na zmianę dynamiki w czasie zabawy ruchowej.

Piosenka:
„Szybko“
Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu …
A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle …
Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno …

Wiersz:
„Rower“
/A.Edyk – Psut/
Każdy ma koła, dzwonek, przerzutki,
Mój jest dziecinny, żółty, malutki.
Jeżdżę nim w parku lub leśną drogą,
Ulicą dzieci jeździć nie mogą …


Dzień Mamy i Taty

25 maja obchodziliśmy w naszym przedszkolu święto z okazji Dnia Mamy i Taty. Z okazji tej uroczystości wszystkie grupy przygotowały wspólne przedstawienie. Sala gimnastyczna nabrała kolorów majowej łąki dzięki dekoracji, kostiumom i rekwizytom. Czas upłynął w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wszystkim Rodzicom życzymy zdrowia i samych radosnych dni 🙂


Wycieczka do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie

Beskidzkie Centrum Zabawkarstwa Ludowego skupia swą działalność głównie na kultywowaniu i promowaniu słynnej tradycji w Stryszawie – tradycji zabawkarstwa. Prowadzi też muzeum zabawkarstwa, usytuowane w odnowionym budynku dawnej Leśniczówki. Na wystawę stałą składają się bogate zbiory zabawek m.in. koniki, grzechotki, ptaszki, bryczki, taczki itp. Dzieci zapoznały się ze sposobem wykonywania zabawek drewnianych oraz ich kolorystyką. Bawiły się drewnianymi zabawkami oraz na placu zabaw.


SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z OSP W BULOWICACH

Jak co roku przedszkolaki spotkały się ze strażakami. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę.


MAJ

Tematy tygodni:
Moja ojczyzna.
W zoo.
Majowa łąka.
Dla naszych mam.

Cele:
Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego; poznanie znaczenia słowa stolica.
Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym; poznanie konturowego kształtu granic Polski.
Doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia dumy z bycia polakiem.
Ćwiczenia pamięci.
Przeliczanie w zakresie 10; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
Utrwalenie zasad dobrego wychowania.
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
Wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
Kształtowanie zręczności, zwinności i mocy podczas ćwiczeń z piłką.
Rozwijanie logicznego myślenia.
Utrwalenie pojęć lewa strona, prawa strona.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Doskonalenie umiejętności czytania.

Piosenka:
„Kocham cię mamo”
Kiedy byłam jak kropelka, czułam serca Twego bicie
I widziałam jak jest wielka, miłość, która daje życie..
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kiedy byłam jak kwiatuszek, mama głośno powiedziała
Słów rozwinął się kłębuszek, które bardzo pokochała
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kiedy będę taka duża, jak przytulę mamo Ciebie
I zawołam ‚żadna burza, nie oddali nas od siebie!’
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.
Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.

Wiersz:
„Wiosenna łąka”
Zbigniew Baryła
Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.
Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd dla piskląt znoszą robaki.
Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.
Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.


Dzień Ziemi

W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane na zielono, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta, zielona. Chcemy być jak te Czyścioszki z Czystolandii, dlatego też wszystkie przedszkolaki złożyły przyrzeczenie „Młodego Ekologa”, którego będą przestrzegać. Zgodnie z naszym przyrzeczeniem: „chronimy przyrodę, oszczędzamy wodę, drzewa szanujemy, kwiaty hodujemy…” To był wspaniały dzień. Na długo pozostanie wszystkim przedszkolakom w pamięci. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w ochronie naszego środowiska.


”Spotkanie w bibliotece”

W kwietniu, realizując tematykę „Lubimy książki”, Krasnoludki udały się do biblioteki na lekcję biblioteczną. Nasza pani bibliotekarka przybliżyła nam, w jaki sposób można korzystać z biblioteki szkolnej. Dzieci rozwiązywały zagadki i słuchały ciekawostek o księgozbiorach. Dziękujemy.


„Zabawy w teatr”

Zabawy teatralne, obok książek, zabawek czy prac artystycznych, odgrywają dla dzieci bardzo istotną rolę. Wspierają rozwój intelektualny, pomagają w kształtowaniu charakteru i osobowości. Niepozorna zabawa wpływa na rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Teatr łączy w sobie wiele dziedzin twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, taniec, ruch sceniczny i plastykę. Kontakt z nim już od najmłodszych lat pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka.


ŚWIĘTO CZEKOLADY

Światowy Dzień Czekolady to jedno z najsłodszych świąt w roku. W każdej grupie wiekowej zmysłowo świętowano ten wyjątkowy dzień. Przedszkolaki zapoznały się z krótką historią czekolady, dowiedziały się również, że jedzona w nadmiarze może zaszkodzić. Krasnoludki degustowały różne rodzaje czekolady: od gorzkiej po białą, orzechową oraz owocowe. Ale najsmaczniejszą częścią zajęć okazało się ozdabianie wafelków czekoladowa polewą.


Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
Lubię książki
W pracowni malarskiej
Święto Ziemi
Dbam o zdrowie

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności dodawania;
– rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie poznanych piosenek, rozwijanie umiejętności słuchania i rysowania utworu muzycznego;
– kształtowanie cech motorycznych: zwinności, siły i zręczności;
– wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności budowania zdań;
– rozwijanie kreatywności językowej;
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
– kształtowanie wrażliwości dotykowej i kreatywności poprzez tworzenie sensorycznej okładki książeczki;
– utrwalenie znaków graficznych liczb od 1 do 10;
– porównywanie liczebności zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych, poznawanie znaków: <, >, = , + i pojęcia dodawanie;
– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza;
– rozwijanie umiejętności układania wyrazów z poznanych liter;
– rozwijanie zainteresowania czytaniem;
– rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie wytrzymałości podczas ćwiczeń z piłkami, kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej, pokonywanie zręcznościowego toru przeszkód, rozwijanie szybkości i zwinności w grach i zabawach bieżnych, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał;
– poznanie litery j, J, r,R, f, F;
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej;
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania elementów przyrody;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania zadań technicznych;
– poznawanie pojęcia odejmowania i znaku -, nauka odejmowania w zakresie 10; ćwiczenie pamięci;
– doskonalenie biegów, rzutów i skoków;
– nauka czytania i zapisywania liczb w zakresie 10, kształtowanie umiejętności porównywania, dodawania i odejmowania liczb;
– rozwijanie umiejętności współpracy w czasie zabaw;
– zapoznanie z mapą świata; nauka logicznego myślenia;
– kształtowanie świadomości jak ważna jest woda dla życia na Ziemi.

Wiersz:
„Wiosenny wietrzyk”
Mały wietrzyk wiosenny
Ledwie w drzewach zaszumi
Ledwie w krzakach zamruczy.
Jeszcze gwizdać nie umie,
Jeszcze się uczy.
Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał.
Znalazł listki – zapiał na listkach,
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy.
Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie
Albo szepce tak, że milczy prawie.
Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka
A on jest.
Tylko słucha słowika.

Piosenka:
„Duszki, duszki”
1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: – Nie śmieć więcej!
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…


Warsztaty wielkanocne z rodzicami

Wielkanoc to szczególna okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji świątecznych, a najlepiej kiedy robią to wspólnie z rodzicami. Dlatego w przedszkolu odbyły się Wielkanocne warsztaty, na które zostali zaproszeni również rodzice. Celem spotkania było tworzenie okazji do poznawania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz zacieśnianie więzi emocjonalnych między dziećmi i rodzicami. Dzieci miały okazję wykonać tradycyjne ozdoby, takie jak pisanki, baranki, zajączki oraz kolorowe koszyczki. Dzięki talentom artystycznym rodziców, miały okazję zobaczyć, ile ciekawych ozdób można wykonać w oryginalny sposób. Spotkanie było radosne i przeniosło wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione święta. Wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.


Powitanie Wiosny

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Witając wiosnę,  21  marca  zorganizowałyśmy  w  przedszkolu  „Zielony  Dzień”.  Każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  zielony  strój  i  przygotowany  wcześniej element symbolizujący wiosnę. Podczas  uroczystości  dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. Jakież  było  ich  zdumienie  i  radość,  gdy  pojawiła  się  Zielona  Pani  Wiosna. Oznajmiła  dzieciom, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie  i  w  pogodzie  i  zaprosiła  dzieci  na  wiosenny  spacer. 


Dzień Kobiet

W naszym przedszkolu pamiętano o Dniu Kobiet. W dniu 8 marca wszystkie Panie i Dziewczynki świętowały ten dzień, a mali Mężczyźni przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek z grupy, pań wychowawczyń i pomocy nauczycielek ?


Zakładamy hodowlę roślin w przedszkolu

Już od pierwszych dni marca całe przedszkole przygotowywało się na przyjście wiosny. W naszych salach robiło się coraz bardziej radośnie i kolorowo, a w kącikach przyrody pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty. W każdej z grup założony został kącik hodowli roślin. Przedszkolaki samodzielnie wsypywały ziemię do doniczek, siały nasiona (m.in. rzeżucha, owies, cebula, fasola). Dzieci poznały etapy rozwoju kwiatów i to, czego rośliny potrzebują do rozwoju. Przedszkolaki pamiętają również o tym, by sprawdzać wilgotność ziemi w doniczkach i samodzielnie podlać swoje rośliny.


Marzec

Tematyka kompleksowa:
Tajemnice zamków
Nasze bajki
Wiosna tuż – tuż
Lubię książki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, zapoznanie z wierszem o Wawelu;
– doskonalenie sprawności manualnych;
– doskonalenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia;
– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, zapoznanie z podstawowymi krokami i figurami krakowiaka;
– integracja grupy poprzez wspólną zabawę;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji;
– doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu literackiego;
– próby redagowania ogłoszenia;
– poznanie liter: z, Z, w, W, r, R;
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
– rozwijanie umiejętności układania wyrazów z poznanych liter;
– rozwijanie zainteresowania czytaniem;
– rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie wytrzymałości podczas ćwiczeń z piłkami, kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej, pokonywanie zręcznościowego toru przeszkód, rozwijanie szybkości i zwinności w grach i zabawach bieżnych, kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał;
– wdrażanie do przestrzegania zasad współzawodnictwa;
– rozwijanie siły z zastosowaniem czworakowania;
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej oraz czytania tekstu wyrazowo – obrazkowego, odwzorowywanie kształtu liter;
– doskonalenie umiejętności układania odpowiedzi na pytania;
– doskonalenie sprawności liczenia w zakresie 9, utrwalenie kształtu cyfr, rozwijanie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych;
– utrwalenie znaków graficznych liczb od 1 do 9;
– porównywanie liczebności zbiorów, rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych, poznawanie znaków: <, >, = , + i pojęcia dodawanie;
– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas projektowania zamków;
– doskonalenie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami;
– słuchanie i wypowiadanie się na temat tekstu dotyczącego znanych bajek, utrwalenie tytułów bajek,
– rozpoznawanie i przyporządkowywanie bohaterów do tytułów bajek;
– nazywanie bohaterów opowiadania i określanie ich cech;
– kształtowanie umiejętności układania bajek z wykorzystaniem ilustracji;
– poznanie znaczenia słowa księgarnia;
– naśladowanie odgłosów zgodnie z zapisem, tworzenie muzyki z wykorzystaniem nietypowych instrumentów;
– utrwalanie umiejętności słuchania;
– doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów;
– rysowanie wskazanej liczby elementów w zbiorach;
– kształtowanie umiejętności eksponowania cech charakterystycznych poprzez uwzględnienie barwy, kształtu i elementów dekoracyjnych;
– oglądanie reprodukcji portretów;
– wykorzystanie kolażu jako techniki plastycznej;
– rozwijanie muzykalności dzieci, wydłużanie fazy wydechu, poznanie nowych piosenek;
– wzbogacanie języka dzieci, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, doskonalenie umiejętności czytania, – rozwijanie pamięci;
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozpoznawanie kwiatów wiosennych, określanie warunków rozwoju kwiatów;
– poszerzanie wiadomości na temat ptaków przylatujących z ciepłych krajów;
– poszerzanie wiadomości na temat kruków, zapoznanie z pojęciem biały kruk;
– doskonalenie wyczucia własnego ciała i przestrzeni w ćwiczeniach z przyborami;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie historyjki obrazkowej;
– rozpoznawanie samogłosek w tekście;
– rozwijanie kreatywności poprzez łączenie różnych materiałów, wykonywanie pracy wg instrukcji nauczyciela, uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
– kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
– kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, nauka pisania liczby 10;
– doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności dodawania;
– rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie poznanych piosenek, rozwijanie umiejętności słuchania i rysowania utworu muzycznego;
– kształtowanie cech motorycznych: zwinności, siły i zręczności;
– wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności budowania zdań;
– rozwijanie kreatywności językowej;
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
– kształtowanie wrażliwości dotykowej i kreatywności poprzez tworzenie sensorycznej okładki książeczki;

Piosenka:
„Daj rękę wiosenko”
Ciepły szalik śpi już w szafie,
słońce zerka w okna.
Obudziły się krokusy
bo wróciła wiosna.
Ref. Daj rękę, wiosenko,
i chodź razem z nami.
Motylek cytrynek będzie nas prowadził.
Zaspany tatarak
przegląda się w wodzie
i kwiaty się stroją
na grządkach w ogrodzie.

Wiersz:
„Skowronek“
/G.Karasiewicz/
Wędrowała wiosna
wśród świeżej zieleni.
Wypuściła rankiem
skowronka z kieszeni.
Gdy ptaszek zanucił
na błękicie piosnkę,
rozweselił śpiewem
las, pole i wioskę.


DZIEŃ KOTA

Dzieci z naszego przedszkola obchodziły nietypowe święto – „Święto kota”. W tym dniu wszystkie przedszkolaki upodobniły się do swoich czworonożnych przyjaciół, zakładając przygotowane wcześniej kocie maski. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania o chorym kotku, a później uczyły się, w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek, wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, recytowanie wierszy i śpiewanie kocich piosenek. Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Mimo iż na przestrzeni lat spotykały je różne losy, dziś są coraz bliższe ludziom.


Dzień Przyjaciela

„Chcę być Twoim przyjacielem. Na zawsze, bez żadnych przerw. Kiedy wzgórza staną się płaskie, a rzeki wyschną, kiedy błyskawice pojawią się zimą, kiedy śnieg spadnie latem, kiedy niebo zmiesza się z ziemią – nawet wtedy nic nas nie rozdzieli.” Aby przybliżyć  dzieciom, wartość przyjaźni w życiu człowieka  przeprowadzono zajęcia  na temat „Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?”. Okazało się, że dzieci dużo wiedzą na temat przyjaźni i rozumieją jej znaczenie w życiu.  Wiemy również, że bardzo często przyjaźnie zawierane w  przedszkolu trwają latami, są trwałe i wartościowe.


Czy śnieg jest czysty? – czyli eksperymenty ze śniegiem

Zainspirowani zimową aurą postanowiliśmy sprawdzić, czy śnieg jest czysty i czy można go jeść? Z zaciekawieniem obserwowaliśmy, co się stało ze śniegiem przyniesionym do ciepłej sali. Odkryliśmy, że śnieg topi się w ciepłej dłoni, a ręka robi się wówczas mokra. Aby sprawdzić, czy śnieg naprawdę jest biały przelaliśmy wodę, powstałą ze śniegu, przez watę. Ku zdziwieniu niektórych okazało się, że śnieg wcale nie jest taki czysty, jakby się to mogło wydawać. Już teraz nikomu z nas nie przyjdzie do głowy, żeby spróbować, jak śnieg smakuje. Na koniec zajęć dzieci wykonały bałwanka.


 Luty

Tematyka kompleksowa:
Jaki jest śnieg ?
Z górki na pazurki
Teatr
Zawody naszych rodziców

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– określanie elementów zimowej pogody,
– nazywanie zimowych ubrań, kształcenie rozumienia konieczności dostosowania rodzaju ubrania do panujących warunków atmosferycznych,
– wykonanie rysunku z użyciem bogatej kolorystyki,
– klasyfikowanie i formułowanie uogólnień, porównywanie liczb,
– rozwijanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo-naśladowczych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– poznanie liter : „ł, Ł, s, S”,
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej oraz głoskowej i sylabowej,
– wielozmysłowe poznawanie liter, układanie wyrazów z poznanych liter, odwzorowywanie kształtu liter,
– nauka na pamięć prostych rymowanek,
– doskonalenie umiejętności rzutu, siły,mocy,szybkiej reakcji i orientacji,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, przestrzeganie zasad zabaw i gier,
– uświadomienie dzieciom, że należy dbać o prawidłową postawę ciała,
– uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, wypowiadanie się na temat tekstu, ocena postępowania bohaterów,
– czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych, doskonalenie umiejętności czytania,
– rozwijanie zainteresowania czytaniem,
– ustne opisywanie obrazków, nadawanie im tytułów,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem,
– kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi,
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie zainteresowań muzycznych, poczucia rytmu,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– utrwalenie poznanych piosenek,
– nauka piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych, rozwijanie pamięci,
– wydłużanie fazy wydechu,
– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, poznanie liczby 9, nauka pisania cyfry 9, tworzenie zbiorów,
– wyróżnianie i nazywanie postaci występujących w wierszu,
– zespołowe wykonywanie rysunku do treści wiersza,
– kształtowanie umiejętności rysowania świecą i malowania farbami, rozwijanie wyobraźni,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia,
– wzbogacanie słownika czynnego w trakcie zajęć plastycznych,
– doskonalenie umiejętności wycinania, łączenia różnych materiałów,
– rozwijanie umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych, wzbogacanie słownika dzieci,
– nabywanie umiejętności współpracy w zespole,
– zapoznanie z zasadami zachowania się w teatrze, wdrażanie do ich przestrzegania,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– utrwalenie nazw zawodów,
– ukazanie dzieciom przydatności wykonywania różnych zawodów, budzenie szacunku dla tych zawodów,
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów muzycznych,
– wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci,
– rozwijanie sprawności grafo – motorycznej,
– utrwalenie poznanych figur geometrycznych, rysowanie figur zgodnie z poleceniem,
– doskonalenie liczenia w zakresie 10,
– cięcie i łączenie elementów z gąbki,
– nauka wiersza na pamięć,
– rozwiązywanie zagadek,
– rozpoznawanie liter,
– wzmacnianie więzi rówieśników podczas zabaw i gier na śniegu.

Wiersz:
„Poszukiwacze dźwięków”
Każdy w ręku ma pałeczkę,
postukajmy więc troszeczkę.
Sprawdźmy, co ma ładny dźwięk.
Stuku – Puku,brzdęk!

Piosenka:
„Magiczne miejsce“
Teatr to jest widownia i scena,
niby nic magicznego w tym nie ma.
Aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się dziać przedstawienie.
Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.


Zimowe zabawy na śniegu

Wreszcie zawitała do nas prawdziwa zima ze śniegiem i lekkim mrozem. W ostatnim tygodniu stycznia spadł śnieg. Dorośli narzekają, a dzieci cieszą się z zimy. Biały puch pozwolił na kreatywne zabawy w naszym przedszkolnym ogrodzie. To świetna okazja, aby zażyć ruchu na świeżym powietrzu. Wreszcie można poszaleć na śniegu.


BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla dzieci bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki i ulubionych zabaw muzycznych. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom, a to było głównym celem naszego balu. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im kowboje, Indianie, marynarze, królewny, motylki, myszki, smerfy, policjanci, smok oraz batman ze spidermanem, a także inne postacie z kreskówek opanowały na kilka godzin całą salę gimnastyczną. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały balową salę.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie” – tymi słowami rozpoczynaliśmy uroczystości związane ze Świętem Babci i Dziadka. Na uroczystość bardzo licznie przybyli dziadkowie przedszkolaków. Na początku przypomniano, jak ważną rolę w życiu każdego dziecka pełnią dziadkowie. Ukochanym babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości. Następnie złożono życzenia dużo zdrowia oraz tego, aby wnuczęta dostarczały powodów do dumy i radosnego uśmiechu. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom, prezentując program artystyczny. Swoim najbliższym dzieci wręczyły niespodzianki przygotowane w przedszkolu wspólnie ze swoimi paniami.


KOZIOŁEK MATOŁEK

16 stycznia 2018 roku starsze dzieci z naszego przedszkola udały się do Domu Kultury w Kętach na przedstawienie pt. „Przygody Koziołka Matołka” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Aktorzy w pełen humoru sposób przedstawili przygody najsławniejszej kozy w Polsce. Dzieci w towarzystwie sympatycznego Matołka odbyły niezwykłą i pouczającą podróż po świecie. Razem z nim odwiedzili różnorodne kraje. Były świadkami, jak Koziołek zostaje złodziejem kapusty, przyszłym mężem księżniczki, poznaje tubylców z Afryki oraz trafia na Księżyc i do Ameryki. Młody, niedoświadczony i łatwowierny koziołek niejednokrotnie musiał zmierzyć się z własnymi słabościami i lękami. W trakcie podróży z Koziołkiem Matołkiem przedszkolaki próbowały zrozumieć, co w życiu jest naprawdę ważne, a także, że wytrwałość oraz chęć zdobywania wiedzy pomagają w osiągnięciu zamierzonego celu. Żywa reakcja widowni świadczyła o tym, że przedstawienie z pewnością wszystkim się podobało.


BAŚNIOWA KAPELA

12 stycznia odwiedził nas zespół muzyczny Baśniowa Kapela. Poznaliśmy historię o Królowej Śniegu, przemianie ludzkiego serca oraz przyjaźni z psem, który postanowił zmienić się na lepsze. Mieliśmy okazję posłuchać pięknych piosenek, które na długo pozostaną w naszej pamięci. W prezencie otrzymaliśmy płytę Baśniowej Kapeli, dzięki której będziemy mogli znowu przenieść się w baśniowy świat.


STYCZEŃ

Tematy tygodnia:
Kalendarz pełen niespodzianek
Zimowa pogoda
Zimowe zabawy
Z babcia i dziadkiem

Cele:
– wzbogacanie języka dziecka;
– rozwijanie zainteresowania czytaniem;
– wdrażanie do uważnego słuchania;
– poznanie liczby 7 i 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 8;
– zapoznanie z dniami tygodnia , uświadomienie ich następstw;
– rozwijanie logicznego myślenia;
– doskonalenie umiejętności czytania oraz układania zdań, układanie wyrazów z liter i sylab;
– rozwijanie umiejętności gimnastycznych, wykonywanie ćwiczeń zgodnie z poleceniami;
– utrwalenie kształtu poznanych liter;
– uwrażliwienie na zmianę tempa;
– rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich;
– poznanie litery p, P, N, n, b, B;
– rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
– rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania prognozy pogody;
– poznanie istotnych informacji dotyczących przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce;
– zachęcanie do dokarmiania ptaków;
– poszerzanie wiadomości na temat sportów zimowych, wskazywanie zachowań bezpiecznych;
– doskonalenie sprawności manualnej;
– określenie roli babci i dziadka w życiu dziecka;

Wiersz:
D. Gellner
„Zimowa rymowanka”
Najpierw się pojawił on –
srebrny i błyszczący szron.
Na trawniku wartę trzyma
i wciąż woła:
– Idzie zima!
Potem z nieba coś padało,
wszędzie się zrobiło biało
i zajechał biały wóz,
a na wozie
siedział mróz.
Siedział, siedział,
potem wstał –
zamarzniętą minę miał.
W końcu wiatr
wyleciał z kąta,
w białym śniegu się zaplątał,
patrzcie,
jak tym śniegiem miecie!
I już wszyscy są w komplecie!

Piosenka:
„Dziadek bajki opowiada”
Gdy za oknem zima
Gdy śnieg biały pada
Dziadek siada przy kominku bajki opowiada
Dziadek siada przy kominku bajki opowiada
Bajki opowiada, bajki opowiada
O Królewnie Śnieżce i o Kocie w butach
Który mieszkał dawno temu gdzieś na Bergamutach
Który mieszkał dawno temu gdzieś na Bergamutach
Gdzieś na Bergamutach, gdzieś na Bergamutach
O dzielnym Szewczyku, Jasiu i Małgosi
Opowiada dziadek bajki, kiedy wnuczka prosi
Opowiada dziadek bajki, kiedy wnuczka prosi
Kiedy wnuczka prosi, kiedy wnuczka prosi


WIGILIA W PRZEDSZKOLU

22 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia. Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię: radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Także w naszym przedszkolu nastał cudowny dla wszystkich czas – Boże Narodzenie. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Dzieci smakowały barszczyk i inne smakołyki. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.


Ubieranie choinki przedszkolnej

W naszym przedszkolu również nie mogło zabraknąć tego rytuału. Realizując tematykę kompleksową „Święta tuż, tuż” ubraliśmy naszą choinkę, która ozdabia nam sale przedszkolną. Ileż było radości wśród dzieci, kiedy mogły zawiesić na choince swoją bańkę. W naszej sali od razu zrobiło się świątecznie i bajkowo.


Zajęcia otwarte dla rodziców

14 grudnia dzieci z zerówki zaprosiły rodziców na zajęcia otwarte. Tematem przewodnim zajęć były zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Zaproszeni rodzice mogli uczestniczyć w zajęciach oraz warsztatach plastycznych.


SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każe dziecko z prezentów się cieszy….”

7 grudnia wszystkie grzeczne dzieci odwiedził długo oczekiwany gość – św. Mikołaj. Przedszkolaki długo przygotowywały się na to ważne wydarzenie. Motylki wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne oraz nauczyły się piosenki, którą zaśpiewały św. Mikołajowi. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością. Podczas spotkania Mikołaj życzył wszystkim dzieciom wszystkiego co najlepsze oraz obiecał, że powróci do nas za rok. Na zakończenie Mikołaj obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem.


„Bajkowy Quiz”

6 grudnia w naszej grupie odbył się „Bajkowy quiz”. Dzieci świetnie się bawiły, rozwiązując zagadki o swoich ulubionych bohaterach bajkowych, śpiewały piosenki, tańczyły do muzyki z bajek oraz przebrały się w stroje swoich bajkowych bohaterów.


„Każdy może zostać Święty Mikołajem”

W poniedziałek, 4 grudnia, w kręgielni Kulawy Koń odbyło się wyjątkowe spotkanie. Cudowni pomocnicy Świętego Mikołaja zorganizowali tu czwartą edycję Integracyjnych Mikołajek dla Dzieci Niepełnosprawnych. Krasnoludki przygotowały dla dzieci program muzyczno – artystyczny pt. „Świąteczny czas”.


GRUDZIEŃ

Tematy tygodnia:
Skarby ziemi.
Niedługo święta.
Jesteśmy Mikołajami.
Zwyczaje bożonarodzeniowe.

Cele:
Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5; ustalanie równoliczności zbiorów.
Wzmacnianie dużych grup mięśniowych poprzez gry i zabawy kształtujące zwinność i siłę.
Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci; eksperymentowanie z wykorzystaniem soli.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji;
Poznanie litery G, g , y, c, C, k, K.
Poznanie liczb 5, 0, 6.
Rozwijanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej; wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
Poznanie znaczenia słowa Barbórka.
Uważne słuchanie dłuższego tekstu literackiego.
Zapoznanie dzieci z instrumentami dętymi.
Rozwijanie umiejętności cięcia i składania papieru.
Rozwijanie prawidłowej artykulacji podczas śpiewania.
Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
Nauka rymowanek oraz wierszyków na pamięć.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kultywowanie tradycji świątecznych, tworzenie świątecznego nastroju.
Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych podczas kolorowania.
Doskonalenie analizy głoskowej oraz umiejętności czytania.
Utrwalanie pojęć: prawa, lewa strona, doskonalenie umiejętności określania kierunków.
Rozwijanie zdolności muzycznych, zachęcanie dzieci do śpiewania kolęd.
Doskonalenie umiejętności składania sobie życzeń, kultywowanie tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów z sylab.

Wiersz:
„Gwiazda”
(A. Szydłowska – Szczecińska)
Jest taka tylko jedna
– jedna – jedyna
co radosnym mrugnięciem
Wigilię zaczyna.
A kiedy wreszcie ta gwiazdka
uśmiechnie się wesoło-
zapalimy świeczki na choince.
Zasiądziemy do wspólnego stołu.

„Białe sanie Mikołaja”
W białych saniach, pod gwiazdami,
jedzie do nas z prezentami.
Obdarować nimi pragnie
dziś każdego z nas ……
Mikołaju, już czekamy
z kolędami, z pierniczkami,
więc przybywaj jak najszybciej
w ten świąteczny czas

Piosenka:
„Kochany Panie Mikołaju”
1. Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy.
Dla czego zawsze Pan przychodzi
do nas gdy śpimy? Czy to już musi
tak pozostać, czy to jest w księgach
zapisane? Ja od prezentu bym wolała
spotkanie z Panem. I wiem od dzieci,
że z radością chciałyby słuchać Pana
głosu. Ugrzejemy Panu uszy
piosenką gorącą jak rosół.
(Hu, hu, ha, ha, ha !)
Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza
zima zła ! Ale zima z Mikołajem jest
pachnącym ciepłym Majem. 2x
Zawsze bądź wśród nas !
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz !
2. Kochany Panie Mikołaju,
dziewczyna z bardzo smutną minką
pyta mnie o to czy Pan znajdzie
prezent pod choinką? Czy ktoś o
Panu nie zapomni, że Panu smutno
będzie potem. Dzieci chcą Panu dać w
prezencie serca szczerozłote. Takie
serduszka pięknie grzeją w długich
podróżach wśród zamieci. Dzieci są Pana
Mikołajem a Pan jest Mikołajem dzieci.
(Hu, hu, ha, ha, ha!)
Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza
zima zła ! Ale zima z Mikołajem jest
pachnącym ciepłym Majem. 2x
Zawsze bądź wśród nas !
Mikołaju, Mikołaju…
Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła !
Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła
Zawsze bądź wśród nas ! Mikołaju, Mikołaju
Mikołaju nasz !!!


„Przygotowanie zwierząt do zimy”

30 listopada nasze przedszkole odwiedził leśniczy z Nadleśnictwa w Andrychowie. Celem spotkania było kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, budzenie zaciekawienia otaczającą przyrodą poprzez prowokowanie pytań i dostarczenie radości odkrywania oraz wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej i pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących w środowisku leśnym. Leśniczy zainteresował dzieci swoimi opowieściami o zwierzętach i roślinach wykorzystując różne ilustracje, książki, obrazki. Najbardziej dzieci były zaciekawione ptakami maskotkami, które wydawały rzeczywiste odgłosy.


„Dzień Pluszowego Misia”

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. 25 listopada przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem –  Misiem.  Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe brązowe, zielone itd. A każdy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień rozpoczął się od układania przyniesionych pluszaków w „Krainie Pluszowego Misia”. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jadą, jadą misie”. Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i  plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, śpiewanie piosenek i misiowe tańce.


Święto flagi

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.”

                             Czesław Janczarski „Barwy ojczyste”


Udział w konkursie plastycznym

Dziewczynki z naszej grupy wraz z wychowawczynią przygotowały prace na konkurs plastyczny pt. „Laminowana Jesień”. Dzieci przez cały miesiąc przygotowywały się do tego konkursu, zbierając różne dary jesieni (mchy, liście kasztany i żołędzie). Celem konkurs było poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci poprzez obserwację i eksplorację otaczającego świata i czerpanie z niego inspiracji do własnej twórczości. Julka wykonała pracę pt. „Jeż”, Martusia  Jesienny bukiet” a Lilianka „Jesienny ludzik”.


Światełko pamięci

W dniu 3 listopada tuż po święcie Wszystkich Świętych, przedszkolaki wraz z wychowawczyniami wybrały się na cmentarz, aby zapalić znicze na grobach. Dla dzieci to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o swoich mieszkańcach, których już nie ma. Celem spaceru było oddanie hołdu żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie oraz zapalenie zniczy na ich grobach. Pogoda była słoneczna, a więc obeszliśmy cmentarz dookoła, oglądaliśmy groby świątecznie ustrojone kwiatami, wieńcami oraz zniczami.


Listopad

Tematyka kompleksowa:
Domy i domki.
Z naszej przeszłości.
Nasze zabawy.
Ale kino.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat oraz na podstawie ilustracji, rozwijanie pamięci,
poznanie wyglądu i trybu życia wróbla,
nazywanie nazywanie rodzajów budownictwa w najbliższej okolicy,
utrwalanie poznanych liter,
rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej,
wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów,
wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,
utrwalenie liczb 1 i 2, kształtowanie pojęcia liczby 3 i 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, nauka pisania cyfry 3 i 4,
poznanie liter: d, D, i, I, l, L, e, E,
kształtowanie mocy, zręczności, zwinności, szybkiej reakcji i orientacji w grach i zabawach z piłką, współdziałanie w grupie, doskonalenie sprawności fizycznej,
kształtowanie siły i wytrzymałości,
utrwalenie orientacji własnego ciała,
rozwijanie spostrzegawczości,
porównywanie liczby przedmiotów,
wskazywanie liczby większej i mniejszej,
doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 4,
wzbogacanie czynnego słownika,
doskonalenie pamięci,
kształtowanie tożsamości narodowej,
rozbudzanie uczuć patriotycznych,
utrwalenie pojęcia „stolica“,
zapoznanie z legendą warszawską oraz o smoku wawelskim,
utrwalenie symboli narodowych (godło,flaga),
rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych,rozwijanie wrażliwości muzycznej,
budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie sprawności manualnej i motoryki małej,
doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
kształtowanie zdolności orientowania się w przestrzeni,
poznanie kształtu kwadratu i prostokąta, rozróżnianie ich wśród innych figur,
ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej,
próba oceny postępowania bohatera,
wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się,
doskonalenie czytania tekstów obrazkowo – wyrazowych,
nauka pisania poznanych liter,
rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
wdrażanie do właściwego zachowania się w kinie i w teatrze,
doskonalenie określania nastroju i tempa muzyki, rozwijanie zdolności tanecznych,
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, kształtowanie umiejętności czytania,
wdrażanie do logicznego myślenia,
wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej.

Wiersz:
W. Domeradzki
„Ojczyzna“
Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy, żelazna kolej….
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy….
I las, co cieniem
dzieci zaprasza –
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!

Piosenka:
„Jesteśmy Polką i Polakiem”
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty


„Dzień Kundelka”

Dzień Kundelka to święto, które w naszym przedszkolu obchodziliśmy 27 października. Dzieci wysłuchały wiele ciekawostek dotyczących naszych czworonożnych przyjaciół. Uczestniczyliśmy w konkursach i zabawach dźwiękonaśladowczych oraz rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy bohaterów z naszych ulubionych bajek o psach. Na koniec naszych zajęć wykonaliśmy prace plastyczna „Mój przyjaciel”.


DZIEŃ DRZEWA

Krasnoludki świętowały Dzień Drzewa. W tym dniu dzieci „przeniosły” się na leśną polanę, gdzie bawiły się radośnie przy muzyce, odgadywały zagadki słuchowe o mieszkańcach lasu oraz zostały „zaczarowane” w jesienne listki poruszające się na wietrze. Wybraliśmy się również na spacer, aby sprawdzić, jakie drzewa rosną najbliżej naszej szkoły. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa. 


Witaminki, witaminki – sałatka owocowa

11 października było w naszym przedszkolu przesmacznie, a przede wszystkim zdrowo! Dzieci z grupy „Krasnoludki” na zajęciach własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Dzieci przyniosły z domów różne świeże owoce. Były jabłka, gruszki, banany, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, pomarańcze, mandarynki, winogrona. Wszyscy mieli soczyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się do pracy. Dokładnie umyliśmy rączki, potem ubraliśmy fartuszki, w których wyglądaliśmy jak prawdziwe kuchciki, a następnie posegregowaliśmy umyte wcześniej przez panią owoce. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Sałatka udała się, wyszła wspaniale!


„Daj się zaskoczyć klasyką”

W poniedziałek 9 października przedszkolaki uczestniczyły w nietypowym koncercie muzyki klasycznej w wykonaniu jednej z najlepszych polskich orkiestr kameralnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”. Dyrektorem tej orkiestry jest P. Jurek Dybał, dyrygent i kontrabasista solowy. Koncert tym bardziej nietypowy, iż sam założyciel prywatnie związany jest z Bulowicami, skąd pochodzi. Na koncert do naszej szkoły zaprosił kilkunastu przyjaciół grających na instrumentach smyczkowych. W programie wykorzystano fragmenty utworów wybitnych, polskich klasyków.


„Trzy świnki” – czyli magia teatru

Aktorzy w przystępny sposób przybliżyli naszym przedszkolakom tajniki pracy w teatrze. Poprzez wspólne tworzenie inscenizacji teatralnej w dowcipny sposób opowiedzieli historię „Trzech Świnek”, a przy okazji odsłonili kulisy realizacji przedstawienia teatralnego. Pokazali małym widzom, jak rozpoznawać i interpretować poszczególne elementy spektaklu (przestrzeń teatralna, tekst, światło, dźwięki, scenografia). Przyjazna i ciepła scenografia oraz sympatyczne lalki stanowiły znakomity punkt wyjścia do opowiedzenia historii trzech Świnek i Wilka. Jednak tym razem wiele zależało od widzów, których zaangażowanie, otwartość i wyobraźnia wpłynęły na kształt przedstawienia. Udział w inscenizacji „Trzy Świnki” to nie tylko świetna zabawa, ale i niezapomniana lekcja wiedzy o teatrze.


ROBIMY KOMPOTY

Jesień daje nam wiele darów, które zbierać możemy w sadach i ogrodach. Jednym z nich są zdrowe jabłka, gruszki, śliwki, które dzieci chętnie jedzą w różnej postaci. Nasze przedszkolaki wspólnie z panią postanowiły zrobić z nich kompot. Po ciężkiej pracy, nasze owocowe przysmaki wylądowały w słoikach. Jeszcze tylko trochę cukru, trochę wody i kompocik prawie gotowy. Robienie kompotu okazało się świetną zabawą, przy której dzieci w sposób praktyczny zdobywały wiadomości oraz nowe umiejętności, które rodzice mogą wykorzystać w domu.


PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:
Już jesień
Dary jesieni
Zabawy z tatą
Mama i ja

Cele ogólne:
rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
nauka piosenek, rozwijanie pamięci, głosu, dostrzeganie zmiany tempa;
zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „a”, „u”,”t”, ”m”;
doskonalenie przeliczania w zakresie 7 oraz ustalenie równoliczności zbiorów;
aktywny udział w grach i zabawach ruchowych, doskonalenie umiejętności gimnastycznych;
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu literackiego;
rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem;
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej: wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
doskonalenie umiejętności poprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami;
czynnościowe kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów, utrwalenie pojęcia koła;
poznanie liczby 1, 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; doskonalenie umiejętności liczenia;
rozróżnianie trójkąta i koła; rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych; doskonalenie spostrzegawczości;
kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;
utrwalenie umiejętności rozróżniania kierunków w lewo, w prawo i określania stronności ciała.

Nasz wiersz:
„Kolorowy potwór”
D. Gellner
Idzie potwór kolorowy,
ma kapustę zamiast głowy!
Zamiast nóg ma cztery pory,
zamiast uszu – kalafiory!
A to jest potwora grzywa.
W niej owoce i warzywa:
jabłka, gruszki, pomidory
różne smaki i kolory.
Groch, fasoli i buraki-
różne barwy, różne smaki!
Do wyboru! Do koloru!
Pęki kopru! I szczypioru!
Tu rzodkiewka, tam marchewka
oraz grabki i konewka.
Idzie potwór, głośno sapie…
Kto go spotka, niech go złapie!

Piosenka:
„Jesienny pociąg”
Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie –
dokąd z nimi jechać będzie?
Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.
Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.


Urodzinki, urodzinki…

Dzień urodzin dla każdego dziecka jest dniem szczególnie ważnym. Jest to „Jego dzień”. To właśnie ten mały człowiek w tym dniu znajduje się w centrum uwagi. Jest najważniejszy, a inni zastanawiają się w jaki sposób mogą mu sprawić radość i przyjemność. Urodziny w naszej grupie to jedyna w swoim rodzaju wyprawa w świat przygody, która na długo pozostaje w pamięci dzieci, a w szczególności jubilata. To bardzo ważne wydarzenie pełne niespodzianek i niezapomnianych przeżyć. Dlatego w naszym przedszkolu świętujemy urodziny każdego dziecka. We wrześniu świętowaliśmy urodziny Oskarka, Anitki i Sebastianka.


TEATR ILUZJI

27 września gościliśmy pana magika z Teatru Iluzji ze swoim programem artystycznym. Był to dla dzieci dzień wyjątkowy, pełen magii i czarów. Przedszkolaki miały okazję aktywnie uczestniczyć we wspólnym wypowiadaniu zaklęć, a także wyjść na scenę i razem z iluzjonistą wykonywać sztuczki.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W naszym przedszkolu duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku 29 września przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z panem policjantem Michałem Wolfem. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które pan policjant podarował dzieciom.WRZESIEŃ

Tematy tygodnia:
Moje przedszkole.
Pamiątki z wakacji.
Światło czerwone, światło zielone.
To ja.

Cele ogólne:
*Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
*Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
*Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
*Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
*Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów *wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
*Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
*Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
*Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
*Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
*Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „o”.
*Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
*Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
*Doskonalenie umiejętności kolorowania wg kodu.
*Nauka piosenek; kształtowanie umiejętności łączenia śpiewu z ruchem.
*Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni; określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
*Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego utworu.
*Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5.
*Wyrażanie emocji poprzez odpowiedni dobór koloru; rozróżniani kolorów jasnych i ciemnych.

Wiersz:
„Przez ulicę małym krokiem”
By nie było katastrofy,
zapamiętaj proste strofy:
Nim na jezdnię zrobisz krok,
wytęż swój sokoli wzrok:
w lewo, w prawo, w lewo. Brawo!
Gdy jest pusto, wskakuj żwawo!
Trampki masz czy adidasy,
przechodź tylko tam, gdzie pasy.
Bo po zebrze kroczy pieszy,
nawet gdy się bardzo spieszy.

Piosenka:
„Kolorowe kredki”
Kolorowe kredki
w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki
bardzo lubią mnie.
Kolorowe kredki,
kiedy je poproszę,
namalują wszystko,
to co chcę.
Namalują domek.
I na płocie kota.
I wesołe słonko
na pochmurne dni.
A gdy w Kosmos lecieć
przyjdzie mi ochota,
prawdziwą rakietę
namalują mi.
O!
Kolorowe kredki
w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki
bardzo lubią mnie.
Kolorowe kredki,
kiedy je poproszę,
namalują wszystko,
to co chcę.
Kiedy jestem smutny,
zawsze mnie pocieszą,
siadamy przy stole
i one, i ja.
Malują cudaki:
małpkę taką śmieszną,
słonia na huśtawce
i w rakiecie lwa.
O!


Witamy!!!

Serdecznie witamy wszystkie Krasnoludki i ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności życzymy dużo radości, ciekawych wrażeń, wielu sukcesów, a przede wszystkim wspaniałych zabaw w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 2017/2018.

Idź do góry