Grupa „Krasnoludki” – rok szkolny 2018/2019

Wychowawca: M. Babik

Wasze Panie: p. Inka, p. Aneta


Bezpieczny Przedszkolak

6 czerwca dzieci z grupy „Krasnoludki” pojechały do Kęt, aby wziąć udział w programie „Bezpieczny Przedszkolak”. Dzieci mogły przymierzać stroje policjantów, strażaków, wsiąść do samochodów: strażackiego, policyjnego, straży miejskiej. Dowiedziały się, jak pracuje pogotowie ratunkowe i WOPR. Słuchały, jak należy poruszać się po drogach i co robić w sytuacjach zagrożenia. Na koniec dzieci otrzymały dyplom i grę planszową ze znakami drogowymi.


Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka do naszego przedszkola zawitały dmuchańce. Po obiedzie dzieci mogły na nich szaleć do woli. Dodatkową atrakcją był popcorn i wata cukrowa. Dzień Dziecka był bardzo udany.


Czerwiec

Tematyka kompleksowa:
Dzień Dziecka – w dziecięcej krainie
Muzyka wokół nas
Polska nasza ojczyzna
Wkrótce wakacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
– wzbogacanie słownika dzieci,
– rozwijanie zainteresowania pisaniem i czytaniem,
– doskonalenie spostrzegawczości,
– doskonalenie rzutów i chwytów z zastosowaniem przyborów nietypowych,
– kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie pamięci,
– doskonalenie umiejętności czytania, dzielenie wyrazów na sylaby, doskonalenie analizy głoskowej wyrazów,
– doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i odejmowania w zakresie 10, umiejętności przeliczania,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń,
– wdrażanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na bazie ilustracji i wierszy,
– rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych z użyciem instrumentów perkusyjnych, nauka piosenki „Szybko“,
– rozróżnianie prawej i lewej strony, rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru,
– doskonalenie sprawności ruchowej podczas gier i zabaw bieżnych,
– wdrażanie dzieci do okazywania szacunku wszystkim bez względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– wdrażanie do porządkowania miejsca pracy,
– zwrócenie uwagi na estetykę wykonania,
– kształtowanie umiejętności przewidywania,
– kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10,
– doskonalenie umiejętności kreślenia liczb,
– rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej,
– doskonalenie umiejętności współpracy w zespole,
– uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć plastycznych,
– rozwijanie szybkości i zręczności poprzez zabawy z piłką,
– rozwijanie umiejętności łapania, rzutu, kozłowania,
– utrwalenie wiadomości dotyczących wsi,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia,
– wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie umiejętności układania zdań z podanymi wyrazami,
– rozwijanie myślenia matematycznego, wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią,
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą wybranej techniki plastycznej, rozwijanie umiejętności samooceny,
– rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
– wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi uczucia i nastroje, rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz plastyki ciała,
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć gestem, mimiką twarzy,
– uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko naturalne,
– kształtowanie wrażliwości słuchowej, rozpoznawanie skrajnych rejestrów dźwiękowych: niskich i wysokich,
– usprawnianie koordynacji ruchowej,
– doskonalenie skoków, chwytów i rzutów w grach i zabawach ruchowych,
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
– doskonalenie wypowiedzi na podany temat,
– poznanie znaczenia słów : pesymista, melancholik, optymista,
– kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z określoną liczbą wyrazów,
– doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10,
– rozróżnianie,utrwalanie kształtów,cech i nazw figur geometrycznych,
– rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych,
– poznanie zasad zachowania w czasie burzy,
– doskonalenie sprawności fizycznej : szybkości, siły, zręczności i zwinności,
– kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, wypowiadania się na zadany temat,
– kształtowanie analizy i syntezy sylabowej,
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– utrwalenie liczb od 0 do 10, kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz porównywania liczb w zakresie 10,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków zachowania, określanie pozytywnych i negatywnych zachowań,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
– doskonalenie umiejętności wykonania rysunków na ograniczonej płaszczyźnie, rozwijanie twórczego myślenia,
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania słuchanych melodii, utrwalenie poznanych piosenek,
– uwrażliwienie na zmianę dynamiki w czasie zabawy ruchowej.

Piosenka:
„Szybko“
Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu …
A ja chciałbym przez kałuże
iść godzinę albo dłużej,
trzy godziny lizać lody,
gapić się na samochody
i na deszcz, co leci z góry,
i na żaby, i na chmury,
cały dzień się w wannie chlapać
i motyle żółte łapać
albo z błota lepić kule
i nie spieszyć się w ogóle …
Chciałbym wszystko robić wolno,
ale mi nie wolno …

Wiersz: 
„Rower“ 
/A.Edyk – Psut/
Każdy ma koła, dzwonek, przerzutki,
Mój jest dziecinny, żółty, malutki.
Jeżdżę nim w parku lub leśną drogą,
Ulicą dzieci jeździć nie mogą …


WYCIECZKA DO OSP W BULOWICACH

W dniu 31 maja wszystkie przedszkolaki odwiedziły Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach. Liczna grupa Strażaków przywitała nas bardzo serdecznie w remizie strażackiej. Przy okazji tego spotkania chcieliśmy również złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Strażaków, podziękować za codzienny trud, służbę, odwagę i poświęcenie. Strażacy przygotowali dla nas pokaz sprzętu i wyposażenia wozów strażackich. Dzieci przymierzały hełmy, siadały za kierownicą pojazdów strażackich, przechodziły przez kabiny i podziwiały sprzęt strażacki. Najwięcej frajdy miały podczas próby wodnej. Dzieci podziękowały życzeniami i podarunkami ręcznie robionymi. Otrzymały w zamian słodki poczęstunek. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za to pouczające, pełne wrażeń i miłe spotkanie.


Wycieczka do Figloparku

Dnia 30 maja dzieci z naszych zerówek wybrały się na wycieczkę do Figloparku w Bujakowie. Był to ostatni wyjazd w przedszkolu. Dzieci spędziły 2 godziny na atrakcyjnej i wesołej zabawie. Każdy przedszkolak na pożegnanie otrzymał mały upominek. Dzieci wróciły zmęczone, ale szczęśliwe.


LEKCJA BIBLIOTECZNA

W dniu 15.05 dzieci z naszej grupy uczestniczyły w ciekawych zajęciach w bibliotece szkolnej. Pani Edytka przeprowadziła z dziećmi interesującą pogadankę. Dowiedziały się one, po co przychodzimy do biblioteki, czym różni się ona od księgarni oraz jak należy dbać o książkę. Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

KSIĄŻKA : Nie pisz i nie rysuj na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. Nie czytaj gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.


WARSZTATY KREATYWNE

W dniu 10.05 grupa Krasnoludki brała udział w warsztatach, które odbyły się na terenie naszej placówki. Dzieci z pomocą dorosłych wykonywały żelowe świece, wykazały się przy tym pracowitością i pomysłowością. W przerwach mieliśmy okazję zobaczyć bardzo ciekawe eksperymenty, które wykonywała pani prowadząca warsztaty. Wykonane przez dzieci świece zostały wręczone rodzicom podczas uroczystości z okazji Dnia Rodziny.


MAJ

Tematy tygodni:
Dbamy o nasza planetę.
Tajemnice książek.
Polska to mój dom.
W krainie muzyki.

Cele:
Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego; poznanie znaczenia słowa stolica.
Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi.
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym; poznanie konturowego kształtu granic Polski.
Doskonalenie sprawności manualnej.
Rozbudzanie poczucia dumy z bycia polakiem.
Ćwiczenia pamięci.
Przeliczanie w zakresie 10; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej.
Utrwalenie zasad dobrego wychowania.
Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
Wdrażanie do porządkowania miejsca pracy.
Kształtowanie zręczności, zwinności i mocy podczas ćwiczeń z piłką.
Rozwijanie logicznego myślenia.
Utrwalenie pojęć lewa strona, prawa strona.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Doskonalenie umiejętności czytania.

Piosenka:
„Chodź pomaluj mój świat”
2 plus 1
Piszesz mi w liście, że kiedy pada,
Kiedy nasturcje na deszczu mokną,
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby
I kolorowe otwierasz okno.
Trawy i drzewa są takie szare,
Barwę popiołu przybrały nieba.
W ciszy tak smutno, szepce zegarek
O czasie, co mi go nie potrzeba.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką,
Twoje sny zamieniasz na pejzaże.
Niebem się wlecze wyblakłe słońce,
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze.

Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana…
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu,
Kolorami całej ziemi.
Więc chodź, pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko,
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana twoją kredką.
Więc chodź, pomaluj mi życie,
Niech świat mój się zarumieni,
Niechaj zalśni…

Wiersz:
„Majowa łąka”
Autor: Bożena Forma
Powiał wiatr majowy,
łąka zapachniała.
Świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce mocno grzeje,
świat do życia budzi.
Dobry czas nastaje
dla zwierząt i ludzi.


DZIEŃ TĘCZY

Dzień tęczy tak jak i wiele innych ciekawych świąt i obchodów wpisał się już na stałe w kalendarz naszego przedszkola. Jest to dzień wypełniony kolorowymi zabawami, eksperymentami i ciekawymi pracami plastycznymi.


DOGOTERAPIA

W piątek, 22 marca w naszym przedszkolu gościliśmy dwa pieski wraz z opiekunkami. Podczas spotkania dzieci poznały zasady opieki nad psem oraz dowiedziały się, jak bezpiecznie zachować się w kontakcie z czworonogiem. Jeden z piesków zaprezentował kilka sztuczek, a każde dziecko miało okazję pogłaskać czworonoga oraz przywitać się z nim.


Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
Zwierzęta na wiejski podwórku
Praca rolnika
Wielkanoc
Wielkanoc

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących prac w gospodarstwie;
– rozwijanie umiejętności współpracy;
– utrwalenie poznanych liter i cyfr;
– kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;
– układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;
– utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka;
– kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy;
– zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą;
– wdrażanie do podtrzymywania tradycji utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych;
– kształtowanie zainteresowania kulturą polską;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawę;

Wiersz:
„Przetwory z mleka”
Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.

Piosenka:
„Stary Donald farmę miał”
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kury hodował ija ija o
Koko tu koko tam
Wszędzie koko tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej kaczki hodował ija ija o
Kwa, kwa tu kwa, kwa tam
Wszędzie kwa, kwa tui tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej gęsi hodował ija ija o
Gę gę tu gę gę tam
Wszędzie gę gę tu i tam
Stary Donald farmę miał ija ija o
Na niej indyki hodował ija ija o
Gul gul tu gul gul tam
Wszędzie gul gul tu i tam


Pani Wiosna

21 marca mieliśmy nietypowego gościa. Odwiedziła nas Pani Wiosna. Przedszkolaki zadawały jej sporo pytań a Wiosna dzielnie na nie odpowiadała. Następnie wzorując się na sukni Pani Wiosny dzieci przygotowały jej plastyczną wersję. Poszliśmy również nad rzekę pożegnać zimę, szukać oznak wiosny oraz przywitać Panią Wiosnę.


ZAKŁADAMY HODOWLĘ ROŚLIN

Realizując tematykę „Witaj Wiosno”, krasnoludki przystąpiły do działania: posiały rzeżuchę na podłożu waty, ułożyły nasionka fasoli na gazie zamocowanej na słoiku z wodą oraz posadziły fasolę w doniczce, posiały też owies i posadziły cebulę.


DZIEŃ PSA

11 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy nietypowe święto – Dzień Psa! Z tej okazji wszystkie przedszkolaki miały okazję przynieść do przedszkola swoich czworonożnych, pluszowych przyjaciół. Dzieci dzieliły się wiedzą o różnych rasach, trybie życia i preferencjach żywieniowych psów. Poznaliśmy również psi język. W dalszej części dnia nauczyliśmy się również zasad bezpiecznych kontaktów z psami, wiemy kiedy możemy do nich podchodzić, a kiedy nie. Nauczyliśmy się również, jak zachować „postawę bezpieczną” w razie ataku psa. W czasie wspólnych zabaw tworzyliśmy budowle z kości, a na koniec każdy zrobił swoją maskę psa.


KWIATEK DLA DZIEWCZYNKI

W naszym przedszkolu pamiętano o Dniu Kobiet. 8 marca wszystkie Panie i Dziewczynki świętowały ten dzień, a mali Mężczyźni przygotowali niespodzianki dla swoich koleżanek.


WYJAZD DO TEATRU BANIALUKA

1 marca przedszkolaki wybrały się do Teatru Banialuka w Bielsku – Białej na spektakl pt. „Pchła Szachrajka”, której autorem jest Jan Brzechwa – mistrz literatury dziecięcej. W żywiołowej i kolorowej inscenizacji skierowanej do najmłodszych widzów zilustrowane zostały zabawne perypetie małej bohaterki. Twórcy przedstawienia wykreowali sympatyczne, ciepłe i kolorowe postacie, które w dowcipny i przystępny sposób opowiadają losy sprytnej Pchły. Autorką fotografii jest pani A. Morcinek. Dziękujemy!


Marzec

Tematyka kompleksowa:
1.W marcu jak w garncu.
2. Porządki w ogrodzie.
3. Witaj wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
-utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon,
– rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej,
– wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania pro-gnozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy,
-pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów,
– utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania,
– doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C c,
-rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu do-dawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin,
-rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych,
-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie,
-rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr,
-utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych,
-promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter,
-doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej,
-zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej przez zabawy ruchowe,
-wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
– rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych,
-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej,
-układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

Wiersz:
„Pierwiosnek”
Władysław Broniewski
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Witaj, witaj kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka. Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?”
Lecz on widać milczeć wolał.
O czym myślał – któż to zgadnie? Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: „Jak tu ładnie…”

Piosenka:
„Marcowa pogoda”
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Ewa Witkowska
Ugotuję dziś pogodę
na marcową zmienną porę.
Wleję deszczu kilka kropel,
dodam też lodowy sopel.
Słońca żółcią wnet poleję,
niech się w garnku słonko grzeje.
Już pogoda się gotuje,
wszystko mieszam i próbuję.
Jak mgła z garnka para bucha.
Och, pogoda mnie nie słucha!
Już unosi się pokrywa,
zerkam – w garnku tęcza pływa.


„DZIEŃ DINOZAURA”

28 lutego obchodziliśmy święto znanych prehistorycznych stworzeń. Dzień Dinozaura jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o tych niezwykłych mieszkańcach Ziemi, o ich zwyczajach, zachowaniach oraz cechach szczególnych. Aby młodzi odkrywcy mogli poznać życie tych fascynujących gadów, bawiliśmy się i próbowaliśmy wspólnie odtworzyć tamte czasy. Poza tym wspólnie wykonaliśmy sympatycznego dinozaura. Zabawa z takimi przyjaznymi jaszczurkami przyniosła wiele wrażeń i emocji.


„DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ”

„Dobrze Cię widzieć” – to hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona, przede wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach. Do naszego przedszkola również trafiły kamizelki odblaskowe. Ambasadorem wyjątkowego przedsięwzięcia jest popularny aktor Cezary Pazura. Kampania ma kształtować postawę odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego.


ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

18 lutego dzieci obchodziły „Dzień kota”.  W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyniosły maskotki swoich pupili oraz książki i zdjęcia. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania o chorym kotku, a później uczyły się, w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, oglądały książeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, rozwiązywanie zagadek. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczną i śpiewały kocie piosenki.


BAL KARNAWAŁOWY

Jak co roku w karnawale w naszym przedszkolu odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal Przebierańców”. W tym dniu przenieśliśmy się do „Krainy bajek”. Pomysłowość rodziców nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Na balu  obok księżniczek, wróżek pojawili się więc rycerze, muszkieterowie, piraci czy żołnierze. Dzieci bawiły się przy rytmach wesołej muzyki, przeplatanych zabawami i korowodami.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

8 lutego przybyli do przedszkola nasi najukochańszy Dziadkowie. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny, w którym pokazały swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez tremy  prezentowały swoje umiejętności. Dzieci  dla swoich dziadków przygotowały świeczki z wosku pszczelego oraz bukiecik kwiatów. Bardzo serdecznie dziękuje Rodzicom, którzy pomogli przy zorganizowaniu tej uroczystości.


Luty

Tematyka kompleksowa:
1.Baśnie,bajki,legendy
2. Bale, bale w karnawale
3. W dawnych czasach
4. Wynalazki

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:
– wykonanie rysunku z użyciem bogatej kolorystyki,
– klasyfikowanie i formułowanie uogólnień, porównywanie liczb,
– rozwijanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowo-naśladowczych,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– poznanie liter : „B b”, „N,n” ,”P p”,
– poznanie cyfry 10,
– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej oraz głoskowej i sylabowej,
– wielozmysłowe poznawanie liter, układanie wyrazów z poznanych liter, odwzorowywanie kształtu liter,
– nauka na pamięć prostych rymowanek,
– doskonalenie umiejętności rzutu, siły, mocy, szybkiej reakcji i orientacji,
– kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, przestrzeganie zasad zabaw i gier,
– uświadomienie dzieciom, że należy dbać o prawidłową postawę ciała,
– uważne słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, wypowiadanie się na temat tekstu, ocena postępowania bohaterów,
– czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych, doskonalenie umiejętności czytania,
– rozwijanie zainteresowania czytaniem,
– ustne opisywanie obrazków, nadawanie im tytułów,
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji,
– rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej zgodnie z wysłuchanym tekstem,
– kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi,
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie zainteresowań muzycznych, poczucia rytmu,
– doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
– utrwalenie poznanych piosenek,
– nauka piosenki, rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw muzycznych, rozwijanie pamięci,
– wydłużanie fazy wydechu,
– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9, poznanie liczby 9, nauka pisania cyfry 9, tworzenie zbiorów,
– wyróżnianie i nazywanie postaci występujących w wierszu,
– zespołowe wykonywanie rysunku do treści wiersza,
– kształtowanie umiejętności rysowania świecą i malowania farbami, rozwijanie wyobraźni,
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i twórczego myślenia,
– wzbogacanie słownika czynnego w trakcie zajęć plastycznych,
– doskonalenie umiejętności wycinania, łączenia różnych materiałów,
– rozwijanie umiejętności wyrażania się w małych formach teatralnych, wzbogacanie słownika dzieci,
– nabywanie umiejętności współpracy w zespole,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci,
– utrwalenie poznanych figur geometrycznych, rysowanie figur zgodnie z poleceniem,
– doskonalenie liczenia w zakresie 10,
– nauka wiersza na pamięć,
– rozwiązywanie zagadek,
– rozpoznawanie liter,
– wzmacnianie więzi rówieśników podczas zabaw i gier na śniegu.

Wiersz:
„Kaczki”
Po podwórku chodzą kaczki,
Wszystkie bose nieboraczki,
A w dodatku nieodziane,
To są rzeczy niesłychane!
Choć serdaczek, choć kubraczek
Mógłby znaleźć się dla kaczek,
A na nogi – jakieś kapce,
A na głowy choć po czapce,
Bo to zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.
Poszły kaczki do krawcowej:
„Chcemy mieć kubraczki nowe,
Zimno wszystkim nam szalenie,
Pani przyjmie zamówienie.
Lecz uwzględnić pani raczy,
Że to ma być fason kaczy.
Tu zakładka, a tu szlaczek,
To jest coś w sam raz dla kaczek,
Krój warszawski, bądź co bądź,
Zechce pani miarę zdjąć.”
Potem kaczki na Królewskiej
Odszukały zakład szewski
I już pierwsza kaczka kwacze:
„Pan nam zrobi kapce kacze,
Takie małe, zgrabne kapce,
By na małej kaczej łapce
Należycie się trzymały
I na sprzączki zapinały.”
Odrzekł szewc, bo nie był leń:
„Zrobię kapce w jeden dzień.”
Już nazajutrz poszły kaczki
Do krawcowej po kubraczki
I po kapce na Królewską,
Ale wpadły w pasję szewską:
Szewc zażądał pięć tysięcy,
A krawcowa jeszcze więcej.
„Bez pieniędzy, drogie panie,
Dzisiaj nic się nie dostanie.
Zapytajcie zresztą dam,
One to potwierdzą wam.”
Kaczki kwaczą i tłumaczą:
„Pieniądz nie jest rzeczą kaczą,
Żadna z nas się nie bogaci,
Nam za jajka nikt nie płaci.”
Ale na to szewc z krawcową
Powtórzyli słowo w słowo
To co przedtem: „Drogie panie,
Darmo nic się nie dostanie.”
Z tej przyczyny kaczy ród
Jest ubrany tak jak wprzód,
A tu zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.

Piosenka:
Witajcie w naszej bajce
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.
Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.
Ref.:
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.


DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

Jego wizerunek zna prawie każde dziecko. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony jest 18 stycznia, na pamiątkę urodzin jego twórcy Alana Alexandra Milne’a. Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola książki i pluszaki związane z bajką. Nasze przedszkolaki chętnie zapoznały się z historią powstania książki o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci słuchały opowiadania „O baloniku Krzysia”. Kubuś Puchatek utrwalał również z dziećmi przeliczanie baryłek miodu. Na zakończenie tego radosnego dnia kolorowaliśmy wielkie kolorowanki z przyjaciółmi Kubusia Puchatka.


Żywa szopka

Korzystając z okazji, że obok naszego przedszkola pojawiła się żywa szopka, nasze przedszkolaki w czasie spaceru chętnie odwiedzały zwierzęta. Dzieci poznały różne gatunki zwierząt: osła, barana, gęsi, kury oraz króliki. Nasze dzielne przedszkolaki nie bały się zwierząt i śmiało do nich podchodziły. 


STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Co można robić zimą
2. Święto babci i dziadka
3. Zimowe mistrzostwa sportowe
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Cele ogólne:
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
– wprowadzenie liczb i cyfr 8,9 w aspekcie kardynalnym , porządkowym i miarowym;
– wprowadzenie litery u, U, s, S;
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek w słowach;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swojego ciała przed mrozem i wiatrem;
– odtwarzanie rytmów ruchowo – słuchowo – wzrokowych;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawę;
– stosowanie pojęć : wcześniej, później, obecnie;
– doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
– określanie kierunków na kartce papieru;
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
– przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
-rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

Wiersz:
„Zima”
B. Forma
Zima do nas przybyła,
świat śniegiem pokryła.
Na sanki, na narty
wszystkich zaprosiła.
Tysiące gwiazdek
na ziemię spada
to jest dopiero
świetna zabawa.
A każda gwiazdka
o innym wzorze
zachwycać kształtem
każdego może.

Piosenka:
„DZIŚ ŚWIĘTO TWOJE”
Babciu kochana dziś święto Twoje
dlatego właśnie przed Tobą stoję
Chcę Tobie życzyć samych radości,
niech zawsze miłość w Twym sercu gości.
Miej zdrowia dużo, uśmiechu wiele,
bądź przy mnie zawsze nawet w niedziele
Bo kiedy jesteś, jest mi wesoło,
bo z tobą zawsze fajnie jest.
Bo naszym babciom z całego serca,
zdrowia dziś życzą wszystkie wnuczęta
Kwiatki przynoszą, całuski dają,
a swoje babcie bardzo kochają
Sto lat babuniom wszystkim życzymy
i razem z nimi dziś się cieszymy.
Z babcią zatańczę wesoły taniec ,
bo moja babcia tańczy wspaniale
Babcia nam piecze pyszne serniki,
z babcią upiekę kruche pierniki
Babcia opowie bajeczek wiele,
kiedy jest babcia, fajnie jest.


WIGILIJKA

Święta to wyjątkowy i magiczny czas. W piątek przed Bożym Narodzeniem dzieci z naszej grupy spotkały się przy wigilijnym stole. Podtrzymując tradycję, przedszkolaki składały sobie świąteczne życzenia, łamiąc się opłatkiem, kosztowały wigilijne potrawy (barszcz czerwony, ryba, kapusta, bakalie). Po wigilii odbyło się wspólne kolędowanie.


UBIERAMY CHOINKĘ

„Wczoraj rosłaś na polanie
dzisiaj przyszłaś do nas
jakie miłe to spotkanie choinko zielona…”

Czas Świąt Bożego Narodzenia wiąże się z tradycją ubierania świątecznego drzewka. W naszym przedszkolu również nie mogło zabraknąć tego rytuału. Tuż przed wizytą św. Mikołaja długo oczekiwanego gościa przedszkolaki z wielkim zapałem zabrały się do ubierania choinki. Zawieszały bombki i gwiazdki. Choinka wyglądała prześlicznie. Ileż było radości wśród dzieci, a w przedszkolu od razu zrobiło się świątecznie i bajkowo.


BIAŁY DZIEŃ – POWITANIE ZIMY

W czwartek, 20 grudnia nasze przedszkole zmieniło się w białą, śniegową krainę. Dekoracje, wystrój oraz stroje przedszkolaków w pełni pasowały do obchodzonej w tym dniu uroczystości. Wszystko wokół nas było białe. Białą uroczystość rozpoczął tanie z gazetami. Przedszkolaki wesoło bawiły się przy skocznych rytmach zimowej muzyki oraz miały okazję wykazać się przy rozmaitych zabawach i konkursach. Dzieci tworzyły improwizacje ruchowe, tańczyły w parach, ale chyba najwięcej frajdy sprawiło im malowanie w grupach zimy.


SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

7 grudnia podczas wyjazdu do Domu Kultury w Kętach przedszkolaki spotkały się ze Świętym Mikołajem. Dzieci uczestniczyły w spektaklu pt. „Trzy świnki”, wystawionym przez Bajdurki. Po przedstawianiu dzieci spotkały się z wyczekiwanym przez nich gościem. Z błyskiem w oku spoglądały na Mikołaja, który przeprowadził z nimi rozmowę na temat bycia grzecznym. Mikołaj rozdał każdej grupie prezenty. W podziękowaniu przedszkolaki śpiewały mu piosenkę. Dziękujemy Mikołajowy za prezenty oraz niezapomnianą wizytę. Do zobaczenia za rok.


Grudzień

Tematyka kompleksowa:
1. Kim będę kiedy dorosnę?
2. Święta za pasem.
3. Świąteczne tradycje.
4. Witamy Nowy Rok.

Cele ogólne:
– utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru oraz poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.
– wprowadzenie litery R, r, L, l
– wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych
– wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
– poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby
– doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach
– doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości
– wprowadzenie liczby i cyfry 7
– rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej
– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu
– utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku.

Wiersz:
Choinka
Tadeusz Kubiak
Od stóp po czub przybrana,
prawie zaczarowana,
od świeczek chybotliwych
kołysze się po ścianach.
Zaczarowana prawie,
cała w strusie i pawie,
w kaczuszki i papużki
rozkrzyczane w zabawie.
I złota: oto orzech,
dojrzały o tej porze,
złoci się tak, jak tylko
naj- naj- najpiękniej może.
Tam znów, obok konika,
baletnica pomyka
i w spódniczkach z księżyca
tańczy z gwiazdą walczyka.
A wyżej wśród gałązek,
wśród jabłek, bombek, wstążek,
pląsa strzygąc uszami,
papierowy zajączek.
Pajac skacze z wiewiórką,
hopla – sa! – a na sznurku,
na samiutkim już dole
wisi… Co? Ciastko z dziurką.

Piosenka:
Kolęda na dzwonkach
sł. Wanda Chotomska, muz. Teresa Niewiarowska
Chodziły owieczka po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień,
to tak zadzwonił, że klękajcie ludzie.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki w szopce,
grajcie, grajcie, grajcie,
kolędę owce.
Ludziom na radość,
Bogu na chwałę,
dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki małe.
Wędrowały owce przez głogi i ciernie,
każda swego dzwonka pilnowała wiernie,
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…
Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej
do tej szopki małej, do tej szopki biednej,
każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,
a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.
Ref.: Dzwońcie, dzwońcie…


„WYCIECZKA DO APILANDII”

W dniu 16 listopada dzieci udały się na wycieczkę do Interaktywnego Centrum Pszczelarskiego. Krasnoludki poznały znaczenie i rolę pszczół dla człowieka oraz dla funkcjonowania roślin i zwierząt. Dzieci poznały tajniki zawodu, a także wcieliły się osobiście w życie pszczelarza. Uczestniczyły w warsztatach, w których robiły świeczki z wosku oraz plastrów miodu. Ostatnim etapem zwiedzania były barwne obrazy i niezwykłe pokazy multimedialne, dzięki którym ukazane zostały sekrety z życia pszczół.


„DZIEŃ KREDKI”

„Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki, bardzo lubię!.
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę,
namalują wszystko to co chcę!”

Powszechnie wiadomo, że kredki są najlepszymi przyjaciółmi każdego przedszkolaka. Wprowadzają w świat kolorów, rysunku, rozwijają fantazję oraz wyobraźnię, a także kształtują małe paluszki. W tym dniu przedszkolaki wesoło pląsały również w rytm piosenki kolorowe kredki, a na koniec dnia wykonały piękne prace plastyczne.


„Dzień głośnego czytania z rodzicami”

W naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, w nawiązaniu do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. W ramach tej akcji w naszej grupie gościła pani Alicja, która czytały dzieciom „Martynkę”. Wszystkie przedszkolaki w skupieniu i zaciekawieniu słuchały bajkowych opowieści oraz z wielką ochotą oglądały kolorowe ilustracje. Dziękujemy pani Alicji za poświęcony czas.


Listopad

Tematyka kompleksowa:
1.Jesienna pogoda
2.Zwierzęta domowe
3.Zimno, coraz zimniej
4.Grudniowe życzenia

Cele ogólne:
– poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej obiegowego ruchu ziemi
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalanie przemienności rytmu dzień – noc oraz poprzez odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych ruchowo-słuchowych
– rozwijanie słuchu fonematycznego
– poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
– rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów
– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę sylab i głosek w słowach
– wprowadzenie liter T, t, D, d, Y, y, K, k
– wprowadzenie cyfry i liczby 4, 5, 6
– rozwijanie umiejętności obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych
– doskonalenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy
– poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, płazy, gady, ptaki, ryby)
– kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi
– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz samodzielnego korzystania z książek i ilustracji
– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego
– doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami
– rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy
– poszerzanie wiedzy o obu biegunach oraz o zwierzętach na nich żyjących
– kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat
– doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach oraz poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru.

Wiersz:
Barwy ojczyste
Czesław Janczarski
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel to serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka:
Wyliczanka jesienna
Katarzyna Kulikowska (sł. i muz.)
Deszcz, kalosze, bura chmura,
dmucha, chucha, wieje!
Deszcz, kalosze, bura chmura,
kropi, pada, leje!
Jesienna pogoda daje w kość,
jesiennej pogody mamy dość!   


ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

„Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów”.
                          Helena Bechlerowa

W przeddzień Wszystkich Świętych dzieci z grupy Krasnoludki odwiedzały groby na naszym cmentarzu. W sposób szczególny zabłysło światełko od przedszkolaków na grobach opuszczonych oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza, w  dowód pamięci o tych, którzy odeszli.


UDZIAŁ W KONKURSIE

Nasze przedszkolaki bardzo chętnie biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucję. Łukasz wykonał koronę na konkurs do Domu Kultury w Kętach pt. „Korona Królewska”.


Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. W tym dniu dzieci poznały różne rodzaje owoców, ich kształt, zapach oraz kolor. Nasze przedszkolaki mogły poczuć się jak prawdziwi kucharze, przygotowując samodzielnie pyszną sałatkę owocową.

Z okazji Dnia Kucharza życzymy naszym kochanym Paniom kucharkom wszystkiego najlepszego i najpyszniejszego!


PYSZNE KOMPOTY

W związku z realizowanym tematem tygodniowym dotyczącym owoców, dzieci z grupy Krasnoludki postanowiły zrobić zapasy na zimę w postaci owocowych kompotów. Krasnoludki dokładnie obierały i kroiły jabłka, śliwki i gruszki, a następnie napełniały nimi przygotowane wcześniej słoiczki. Dzięki uprzejmości pań kucharek kompoty zostały ugotowane. To były wyjątkowo słodkie zajęcia!


PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:
Dary jesieni
Dbamy o zdrowie
Jesienią w parku i w lesie
Zabawy na jesienne wieczory

Cele ogólne:
– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, przeliczanie sylab w słowach;
– określanie głosek w nagłosie przeliczanie głosek w wyrazach;
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu;
– ćwiczenie umiejętności nazywania i wyrażania słowami uczuć innych;
– ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego;
– wprowadzenie litery A, a, I, i, E, e;
– wprowadzenie cyfry 2;
– utrwalenie zasad zdrowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia;
– rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową;
– utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– doskonalenie wrażliwości estetycznej;
– wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych;
– poszerzanie słownika czynnego dzieci;
– wdrażanie dzieci do odróżniania świata mediów od rzeczywistości;
– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
– utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze;
– rozwiązywanie i układanie zagadek słownych.

Nasz wiersz:
”Jesienne drzewa”
D. Kossakowska
Jesienne drzewa pięknie się ubrały,
czerwone czapki powyciągały.
Żółte szaliki i buty brązowe,
a rękawiczki na pewno też nowe.
Może brązowe, może czerwone,
a może jeszcze zielone.
Wiatr hula w liściach, szarpie i dmucha,
Będzie z liści dla jeża poducha.
będzie kołderka na długa zimę
już w ciepłych liściach ma wesoła minę.

Nasza piosenka:
„Szczotka, pasta”
Fasolki
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.
Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.


Dzień Przedszkolaka

Każdy przedszkolak dobrze wie
Że kiedy wrzesień kończy się,
Od najmłodszego po starszaka
Wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!

W czwartek, 20 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  Z tej okazji już od samego rana czekało na dzieci wiele atrakcji. Były tańce, śpiewy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym i malowanie twarzy. Jednak największą radość sprawiło starszakom tworzenie wspólnej pracy plastycznej  – „Stonogi”.  Krasnoludki z pewnością  na długo zapamiętają ten pełen beztroskiej zabawy i uśmiechu dzień.


„DZIEŃ W KOLORZE ŻÓŁTYM – POWITANIE JESIENI”

W naszym przedszkolu odbyło się wesołe i taneczne pożegnanie lata i powitanie Pani Jesieni. W tym dniu w przedszkolu królował kolor żółty, a na twarzach wszystkich przedszkolaków gościł uśmiech.  Dzieci chętnie brały udział w zabawach tanecznych, konkursach, zagadkach. Mamy nadzieję, że tak miło powitana jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, ale przepiękna, ciepła i bogata w jesienne skarby!


ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Jesienna pogoda dopisuje nam, więc Krasnoludki spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Grupa codziennie wychodzi na spacery, poszukując darów, które pozostawiła im „Pani Jesień”. Często wychodzimy na plac zabaw, ponieważ jest on ulubionym miejscem naszych pociech. Dzieci uwielbiają zabawę pod gołym niebem i szaleństwa na świeżym powietrzu. Dziecko bowiem przez zabawę na placu zabaw ćwiczy umiejętności, które przydadzą mu się przez wiele następnych lat.


„OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Na spotkaniu z przedstawicielem Komaxu dzieci zastanawiały się nad pytaniem „Co to jest ekologia?”. Podczas prelekcji zostały poruszone takie kwestie jak: opieka nad zwierzętami, segregowanie śmieci czy zakręcanie wody podczas mycia zębów. To wszystko po to, by nasze przedszkolaki wyrosły na wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. DZIĘKUJEMY 🙂
 


Plan pracy na wrzesień

Tematyka kompleksowa:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbamy o siebie i środowisko

Cele ogólne:
*Wzmacnianie poczucia bycia członkiem grupy oraz poczucia własnej wartości.
*Ustalenie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
*Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, radzenia sobie z przegraną oraz przestrzegania zasad fair play.
*Rozwijanie świadomości różnic między ludźmi oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec nich.
*Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z zabawek w sali i ogrodzie przedszkolnym, jak również sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.
*Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny i żywienia.
*Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
*Utrwalenie znajomości własnego adresu i świadomości, komu można go podawać.
*Uświadomienie roli policjanta, strażaka i ratownika w życiu społeczności.
*Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „o”.
*Ćwiczenie umiejętności prawidłowego dokonywania analizy sylabowej wyrazów związanych z najbliższym doświadczeniem dzieci.
*Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez pisanie szlaczków literopodobnych.
*Doskonalenie umiejętności kolorowania wg kodu.
*Nauka piosenek; kształtowanie umiejętności łączenia śpiewu z ruchem.
*Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni; określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni.
*Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego utworu.
*Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5.
*Wyrażanie emocji poprzez odpowiedni dobór koloru; rozróżniani kolorów jasnych i ciemnych.

Wiersz:
„Przez ulicę małym krokiem”
By nie było katastrofy,
zapamiętaj proste strofy:
Nim na jezdnię zrobisz krok,
wytęż swój sokoli wzrok:
w lewo, w prawo, w lewo. Brawo!
Gdy jest pusto, wskakuj żwawo!
Trampki masz czy adidasy,
przechodź tylko tam, gdzie pasy.
Bo po zebrze kroczy pieszy,
nawet gdy się bardzo spieszy.

Piosenka:
„Trampolina”
Każde dziecko czasem marzy,
żeby wzlecieć hen, wysoko
i z ptakami na wyścigi
poszybować ku obłokom.
A marzenia spełnić łatwo,
to nie żarty, to nie kpina,
bo w lataniu pod chmurami
nam pomoże… (okrzyk: Co?!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
odrywamy się od ziemi,
do przygody startujemy.
Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!),
jeden skok (okrzyk: Hop!) i drugi skok (okrzyk: Hop!),
coraz wyżej, coraz śmielej,
chociaż mamy lat niewiele.
2. Patrzą ptaki ze zdumieniem,
że fruwamy tak jak one,
gdy na skrzydłach niewidzialnych
przemierzamy świata strony.
Nic nam w locie nie przeszkodzi
i nas w locie nie zatrzyma,
bo na starcie czekać będzie
czarodziejska (okrzyk: Wiem!) trampolina.
Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!)…

Idź do góry